Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Kaavahankkeita kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn Jyväskylässä

Kaavahankkeita kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn Jyväskylässä

Kaupunkirakennelautakunta saa huomenna tiistaina 5.9.2017 pidettävässä kokouksessaan käsiteltäväksi joukon kaavoitusprosessin eri vaiheissa olevia hankkeita. Kohteet sijaitsevat eri puolilla Jyväskylää ja muutoksilla halutaan muun muassa kehittää virkistystoimintoja, mahdollistaa lisäkerrosten rakentaminen sekä luoda puitteet kouluhankkeen toteutumiselle Keljonkankaalle.

Seppälänporttiin uutta yritystoimintaa

Seppälänporttiin kaavaillaan kahta paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan liiketonttia, joille tulee sijoittumaan autokauppaa. Uudet kaupparakennukset tulevat olemaan arkkitehtuuriltaan korkealaatuisia ja ilmentämään käyttötarkoitustaan autokauppoina konemaisen yleisilmeen sekä teräsrakentamisen kautta. Ensimmäisenä valmistuvan, tontin pohjoisreunalle sijoittuvan rakennuksen, voi katsoa muistuttavan lentokoneen siipeä pyöristetyn pitkän räystään ja viistetyn päätyjulkisivun ansiosta. Julkisivumateriaalina teräs tukee tätä vaikutelmaa. Toinen kaupparakennus Palanderinkadun varressa tulee aikanaan noudattelemaan samoja suunnitteluperiaatteita. Ehdotusvaiheessa olevasta kaavamuutoksesta voi keskustella kaavoittajan kanssa kaavapäivystyksessä Rakentajantalolla, Hannikaisenkatu 17, perjantaina 15.9. klo 9:30–15:30 välisenä aikana.

Lisätietoja kaavasta: www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/919

Kivelänrannan virkistysalue kehittyy

Luonnosvaiheessa olevan virkistys- ja vesialueen kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa vesiliikuntaa, kuten avantouintia ja melontaa, palvelevan sauna- ja huoltorakennuksen rakentaminen Kivelänrantaan. Rakennuksen lisäksi alueelle on mahdollista sijoittaa myös matalia laituri- ja aitarakenteita. Kaavamääräyksillä halutaan ohjata rakentamisen laatua: kokonaisuuden tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoinen sekä sopeutua kaupunkikuvaan että maisemaan.

Lisätietoja kaavasta: www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/974

Sakselantiellä laajennetaan yritystontteja

Asemakaavamuutoksessa liitetään teollisuustontteihin osa viereisestä lähivirkistysalueesta sekä osoitetaan alueelle tarpeenmukaiset yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueet. Tonttien laajentamisella halutaan mahdollistaa monipuoliset sijoittumismahdollisuudet yritystoiminnalle helpottamalla tonttien rakennusoikeuksien hyödyntämistä. Kortteleihin lisättävällä lähivirkistysalueella ei ole erityistä maisemallista tai virkistyksellistä arvoa; alue on nykytilanteessa aukeaksi hakattua kenttää, jolla säilytetään muun muassa raskasta kalustoa. Kaavamuutoksessa Sakselantien varteen osoitetaan puurivin istutusvelvoite, jolla halutaan parantaa ympäristön laatua ja viihtyisyyttä.

Lisätietoja kaavasta: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/975

Keljonkankaan yhtenäiskouluhanke etenee

Keljonkankaan yhtenäiskoulurakennuksen rakentamisen mahdollistava kaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Monitoiminnallisen yhtenäiskoulurakennuksen lisäksi kaavamuutoksessa varaudutaan myös koulun laajennusmahdollisuuteen. Rakennuksessa tulevat toimimaan perusopetuksen vuosiluokat 5-9 sekä nuorisotilat että kirjasto. Koulurakennuksen tontille sijoittelu siirtää Sohlberginkadun alkupään tielinjauksen Metallimiehentien mukaiseksi. Samalla tien yhteyteen lisätään kevyen liikenteen väylä. Kaavamuutosalueeseen kuuluu myös Eteläväylän eteläpuoleinen alue, johon on suunnitteilla kerrostaloja. Kaavaratkaisusta ja kouluhankkeesta pidetään yleisötilaisuus Keljonkankaan koulun juhlasalissa tiistaina 12.9.2017 klo 17:30 alkaen. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua suunnitelmiin sekä osallistua koulun tilojen ja toimintojen ideointiin.

Lisätietoja kaavasta: www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/963

Lisätietoja hankkeesta: www.jyvaskyla.fi/hankkeet/keljonkankaanyhtenaiskoulu

Sokos-keskus kasvaa ylöspäin

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Sokoksen nykyisten toimistotilojen muuttaminen asunnoiksi, yhden lisäkerroksen toteuttaminen sekä pysäköintilaitoksen ylimmän pysäköintitason kattaminen. Kauppakadun varren rakennukset tulevat käyttötarkoituksen muutoksen jälkeen pysymään julkisivuiltaan nykyisellään rakennusten ollessa julkisivuiltaan suojeltuja. Rakennuksiin toteutettava lisäkerros tulee sovittaa muuhun rakennukseen väreiltään ja materiaaleiltaan. Lisäkerroksen tulee olla myös muusta julkisivupinnasta sisään vedetty, jolloin sen vaikutus Kauppakadun katunäkymään on mahdollisimman vähäinen. Asuntojen piha- ja oleskelualueet toteutetaan kattopihoina Sokos-keskuksen katoille. Pysäköintilaitoksen lisäkerroksen kateratkaisun tulee olla ilmeeltään avoin, kevyt ja lippamainen siten, että vaikutukset kaupunkikuvaan ja näkymiin olisivat mahdollisimman vähäiset.

Lisätietoja kaavasta: www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/958

4.9.2017Ilona Hokkanen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje