Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 5.9.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 5.9.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 5.9.2017 käsiteltiin muun muassa Sokoksen asemakaavan muutosta.

Vuoritsalon ranta-asemakaavaehdotus eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Kolmek-nimistä tilaa koskeva Vuoritsalon saaren ranta-asemakaavaehdotus hyväksytään 4.8.2017 tarkistetussa muodossa.

Yksityisen maanomistaja oli aloittanut suunnitteluhankkeen ensi kerran vuonna 2004, mutta suunnittelutyö keskeytyi 2009 tapahtuneen kuntien yhdistymisen johdosta. Maanomistaja on syksyllä 2011 tehnyt päätöksen hankkeen käynnistämisestä uudelleen.

Kaavan tavoitteina on Kolmekin tilan rantarakennusoikeuden määrittäminen ja sen osoittaminen kaavallisesti. Kaavan laajennus koskee Kolmekin tilan erillistä palstaa, joka sijoittuu saaren pohjoisosaan. Kumottava alue koskee saaren sisäosia, jotka ranta-asemakaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Suunnittelualueen laajuus on noin 207 hehtaaria, joista kumottavan alueen laajuus 172 hehtaaria. Rantaviivaa alueeseen kuuluu noin 2,7 kilometriä.

Sokoksen asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Sokoksen asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot.

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty yksityisen maanomistajan hakemuksesta. Kaava-alueen pinta-ala on noin yksi hehtaari. Suunnittelualueella sijaitsee Sokos-keskuksen rakennuskokonaisuus sekä yleinen pysäköintilaitos, P-Sokos. Vanhin osa kokonaisuudesta on valmistunut 1962.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan nykyisten toimistotilojen muuttaminen asunnoiksi, yhden lisäkerroksen toteuttaminen Kauppakadun varren rakennukseen sekä pysäköintilaitoksen ylimmän pysäköintitason kattaminen. Asumista on mahdollista toteuttaa enintään 4600 kerrosalaneliömetriä erilliselle rakennusalalle.

Sokoksen maankäyttösopimus hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä Jyväskylän kaupungin sekä tonttien 179-1-10-23 ja 179-1-10-11 omistajan KOY Jyväskylän Valtakulman kesken solmitun maankäyttösopimuksen.

Yllä mainittujen tonttien alueelle on laadittu Sokoksen asemakaavan muutosluonnos. KOY Jyväskylän Valtakulman alueelle ei synny kaavamuutoksella uutta rakennusoikeutta. Maankäyttösopimuksen mukaisesti maanomistaja osallistuu sopimusalueen yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin maksamalla maankäyttösopimusmaksua 126 683 euroa. Maankäyttösopimusmaksu on maankäyttö- ja rakennuslain nojalla perittävä arvonlisäveroton julkisoikeudellinen maksu.

Keljonkankaan yhtenäiskoulun asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Keljonkankaan yhtenäiskoulun asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Kaavamuutos mahdollistaa uuden yhtenäiskoulun rakentamisen Keljonkankaalle. Tavoitteena on monitoiminnallinen yhtenäiskoulurakennus, jossa toimivat perusopetuksen vuosiluokat 5–9, nuorisotilat ja kirjasto. Tilojen on tarkoitus olla käytössä elokuussa 2020.

Kaavaluonnoksessa koulun tontti on sijoitettu Eteläväylän varteen nykyisen Sohlberginkadun paikalle. Koulusta on tarkoitus tulla Keljonkankaan imagoa kohottava ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen tunnisterakennus. 18 000 kerrosalaneliömetrin rakennusoikeus sisältää varautumisen koulun laajennusmahdollisuuteen. Sohlberginkadulle on osoitettu uusi linjaus nykyisen Metallimiehentie kautta.

Muutosluonnos hyväksyttiin äänin 9–4 muutetun päätösesityksen mukaisesti siten, että luonnoksesta jätettiin pois koulurakennusta koskeva kaavamääräys "Kadunpuoleisten julkisivujen päämateriaalin tulee olla paikalla muurattu tiili." Hävinneessä vastaesityksessä esitettiin, että rakennuksen olisi oltava puurakenteinen.

Kivelänrannan virkistysalueen asemakaavan laajennus ja muutos

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Kivelänrannan virkistysalueen asemakaavan laajennus- ja muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa vesiliikuntaa palvelevan sauna- ja huoltorakennuksen rakentaminen korvaamaan Kivelänrannan alueen nykyiset, Tuomiojärven rannassa sijaitsevat huoltorakennukset ja rantasaunan. Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa, ja muutoksen hakijana on kaupunki. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria.

Asemakaavaan osoitetaan huoltorakennusta varten rakennusala sekä rakennusoikeus, josta 120 kerrosalaneliömetriä osoitetaan saunaa ja sitä tukevia toimintoja varten, ja 320 kerrosalaneliömetriä kylmiä vesiliikuntaan liittyviä varastotiloja varten. Lisäksi rakennusalalle sallitaan matalien laituri- ja aitarakenteiden sijoittaminen.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten tai muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5177 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

5.9.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje