Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän vuoden 2018 talousarvion valmistelutilannetta esiteltiin sivistyslautakunnalle

Jyväskylän vuoden 2018 talousarvion valmistelutilannetta esiteltiin sivistyslautakunnalle

Jyväskylän sivistyslautakunnalle esiteltiin iltakoulussa sivistyksen toimialan talousarvion valmistelutilannetta. Kaupungin talousarvion valmisteluohjeen mukaan kaupungin nettomenojen kasvuun on varauduttu 2,1 %:lla. Sivistyksen toimialalla nettomenot saavat olla annetun talousarviokehyksen mukaan ensi vuonna 231,4 miljoonaa euroa, eli menojen kasvu olisi 1,5 %, noin 3,4 miljoonaa euroa. Palvelutarpeen kasvusta ja lakisääteisistä muutoksista johtuva lisätarve sivistyksen toimialalle on noin 7 miljoonaa euroa, josta menojen kasvua on noin 5 miljoonaa euroa ja tulojen pienenemistä noin 2 miljoonaa euroa. Sivistyslautakunnan iltakoulussa keskusteltiin valmistelutilanteesta ja keinoista kehykseen pääsemiseksi.

Toimialan menoja kasvattavat muun muassa edellisvuoden talousarviossa olleen budjettivajeen paikkaaminen perusopetuksessa, kasvavan lapsi- ja oppilasmäärään vaatimat lisäresurssit, tarve lisäresursointiin oppilaskohtaisissa materiaalihankinnoissa, koulunkäynninohjaajien määrän lisääminen etenkin erityisryhmiin, oppilashuoltohenkilöstön määrän saaminen lakisääteiselle tasolle, lukiotoiminnan tuki, yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelimenojen kasvu sekä varhaiskasvatushenkilöstön työn vaativuudessa tapahtuneiden muutosten vaikutus palkkoihin. Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa lisäresursseja tarvitsevat muun muassa pääkirjaston vahtimestaritoiminta, Kuokkalan uuden kirjaston aineistohankinta, museoiden kokoelmatyö ja yhteismarkkinoinnin tehostaminen sekä liikuntapalveluissa terveyttä edistävän liikunnan alueellistaminen.

Suurin tekijä viime vuotta pienempiin tuloihin on valtion taholta varhaiskasvatukseen esitetyt asiakasmaksumuutokset. Lovea tuloihin tekevät lisäksi valtion Keski-Suomen maakuntakirjastolle maksaman maakuntakirjastoavustuksen mahdollinen lakkauttaminen sekä remontissa olevan Keski-Suomen museon pääsymaksutulojen puuttuminen.

Annettuun kehykseen sopii vain osa muutostarpeista, asian valmistelu on kesken

Lautakunnassa keskusteltiin valmisteluvaiheen tilanteesta. Annettuun kehykseen pääsemiseksi kaikkia lisätarpeita ei voida toteuttaa ja palvelutasosta tulisi tinkiä, mutta valmistelu on vielä kesken.

Talousarviovalmisteluun annetulla kehyksellä on arvioitu voitavan korjata alibudjetoinnista johtuva vaje perusopetuksen henkilöstömenoissa, huomioida varhaiskasvatusmaksujen alentuminen pienituloisilta hallituksen budjettiesityksen mukaisesti, maksaa lukiokoulutuksen tuki, pystytään lisäämään oppilashuoltohenkilöstön määrä lakisääteiselle tasolle ja varautumaan lapsi- ja oppilasmäärän kasvuun ainakin osittain sekä ottaa huomioon varhaiskasvatuksen tehtävänkuvien vaativuuden muutoksista johtuva henkilöstömenojen kasvu. Koulunkäynninohjaajien resurssia voidaan myös hieman lisätä, mutta vain puolella esitetyistä uusista vakansseista. Myös kulttuuri- ja liikuntapalvelujen lisäresurssitarpeet pystyttäisiin ehdotuksella kattamaan.

Sen sijaan esimerkiksi oppivälinemäärärahan nostamista lähemmäksi vertailukaupunkien tasoa ei näillä valinnoilla pystyttäisi toteuttamaan. Perusopetuksen ryhmäkokoja jouduttaisiin kasvattamaan ja vähentämää oppilaiden saamaa opetusta laskennallisesta 228 vuosittaisesta opetustunnista 226 opetustuntiin. Myös ehdotus varhaiskasvatuksen järjestämisestä lakisääteisellä ryhmäkoolla, eli yksi aikuinen kahdeksaa lasta kohden, on ollut esillä valmistelussa kehykseen pääsemiseksi.

Päätöksiä ei vielä ole tehty, joten keinoja ja vaihtoehtoja tullaan etsimään ja puntaroimaan tulevalla viikolla kuumeisesti.

Lautakuntien esitykset avaavat syksyn budjettikierroksen

Iltakoulussa esiteltiin sivistyksen toimialan talousarviovalmistelun tämän hetken tilannetta. Päätösasiana talousarvioesitys tulee sivistyslautakuntaan 20.9. Sivistyksen toimialan virkamiesesitys lautakunnalle julkaistaan sivistyslautakunnan kokouksen esityslistalla internetissä 15.9. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee esityksen omalta osaltaan jo 13.9., kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksen esityslista julkaistaan 7.9..

Lautakuntakierroksen jälkeen kaupunginjohtaja esittelee oman ehdotuksensa kaupungin talousarvioksi 23.10. Kaupunginvaltuusto käy talousarvion lähetekeskustelun ja tekee veropäätökset 30.10. Kaupunginhallitus antaa oman talousarvioesityksensä kaupunginvaltuustolle 20.11. ja valtuusto päättää talousarviosta 27.11..

Lisätietoja:
- Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
- Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901

6.9.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje