Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 6.9.2017 kokouksesta

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 6.9. pidetystä kokouksesta

Sivistyslautakunta hyväksyi osaltaan Kangasvuoren päiväkotikoulun tarkistetun hankesuunnitelman, Tilapalvelun valmisteleman luonnoksen talonrakennusinvestoinneista vuosille 2018-2020 sekä antoi vastaukset tarkastuslautakunnan tekemän arviointikertomuksen 2016 huomioihin ja kysymyksiin.

Kangasvuoren päiväkotikoulun hinta noussut ja valmistuminen viivästyy puolisen vuotta

Sivistyslautakunta hyväksyi omalta osaltaan Kangasvuoren päiväkotikoulun tarkistetun hankesuunnitelman. Hankesuunnitelma on noin 1,6 miljoonaa euroa aiempaa kalliimpi, koska hankkeen kustannukset nousivat rakennusurakoiden kilpailutusvaiheessa. Urakkakilpailutuksen jälkeen hankkeen kokonaishinta tulee olemaan 12,9 miljoonaa euroa. Myös hankkeen valmistumisaika siirtyy puolisen vuotta eteenpäin, kevääseen 2019. Tilapalvelu pyysi sivistyslautakunnalta lausuntoa Kangasvuoren päiväkotikoulun tarkistetusta hankesuunnitelmasta kustannus- ja aikataulumuutosten takia, hankkeen laajuuteen tai tilaohjelmaan sillä ei ole vaikutuksia.

Sivistyslautakunta hyväksyi osaltaan luonnokset talonrakennusinvestoinneista vuosille 2018-2022

Sivistyslautakunta hyväksyi osaltaan Tilapalvelun valmisteleman ja vuoden 2018 talousarvioon liittyvän luonnoksen talonrakennusinvestoinneista vuosille 2018-2022. Sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan esitetään useita suunniteltuja investointeja lähivuosina. Investoinneista keskeisimmät ovat Kangasvuoren päiväkotikoulun uudisrakennus 12,9 M€, vuosina 2017-2019, Savulahden päiväkotikoulun uudisrakennus 13,6 M€ vuosina 2018-2019, Keljonkankaan yhtenäiskoulun hanke 22 M€ vuosina 2018-2020 ja Puuppolan päiväkoti 5,3 M€ vuosina 2019-2020. Lisäksi mm. Kortepohjaan on suunnitteilla päivähoitoa, perusopetusta ja kirjastopalveluja käsittävä kohde 15 M€, alustavasti vuosina 2019-2021. Koulujen oppimisympäristöjen kehittämiseen ja ”tuunamiseen” on myös varattu määrärahaa 500 000€ vuosille 2019-2022.

Lautakunta lisäsi lausuntoon yksimielisesti ponnen: Kaupungin tulee investointiohjelmaa toteuttaessaan pyrkiä hillitsemään rakentamis- ja käyttökustannuksia ottamalla suunnittelun lähtökohdiksi erityisesti tarkoituksenmukaisuuden ja kustannustehokkuuden jo hankesuunnittelun alkuvaiheessa.

Sivistyslautakunta vastasi vuoden 2016 arviointikertomuksen huomioihin

Tarkastuslautakunta on pyytänyt vastaukset arviointikertomuksessa 2016 esittämiinsä huomioihin ja kysymyksiin. Sivistyslautakunta vastasi esitettyihin huomioihin ja kysymyksiin seuraavasti:

1. Hyvinvointikertomuksesta

Tarkastuslautakunta toivoo, että perusturvalautakunta ja sivistyslautakunta puuttuvat vakavasti hyvinvointikertomuksessa esitettyihin asioihin.
- Vastauksena sivistyslautakunta toteaa seuraavaa: Koulukiusaamiselle on Jyväskylässä nollatoleranssi. Kiusaamisen ehkäisemiseksi käytössä olevat kiusaamisenehkäisyohjelmat kirjataan koulu- ja päiväkotikohtaisesti ja ne käydään läpi lukuvuosittaisessa toimintasuunnitelmassa. Tilanteesta ja yksiköissä käytettävistä ohjelmista informoidaan lautakuntia. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on selkeytynyt nuorisopalvelujen organisoitumisen myötä, erityisesti kiinnitetään huomiota mm. etsivään nuorisotyöhön ja mielenterveyspalveluihin. Lisäksi verkostoon kuuluu mm. Ohjaamo-toiminnan vakiinnuttaminen, Nuorten Jyväskylä -sivujen ylläpito, nuorisovastaanottotoiminnan kehittäminen sekä perustason muiden mielenterveyspalveluiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen.

2. Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämisestä

Tarkastuslautakunta kysyy perusturvalautakunnalta, miten koulukuraattori ja koulupsykologipalvelujen tilanne saataisiin vastaamaan paremmin tarvetta.
- Vastauksena sivistyslautakunta toteaa seuraavaa: Opiskelu- ja oppilashuollon palvelut kuuluvat sivistyslautakunnan vastuulle. Lukuvuoden 2016-2017 aikana on oppilas- ja opiskelijahuollon tilannetta käsitelty sivistyslautakunnassa aluehallintoviraston selvityspyyntöön liittyen (aikarajat). Sivistyslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa on esitelty kaupungin vastuulla olevien palvelumuotojen kokonaisresursseja. Vuoden 2018 osalta tullaan sivistyslautakunnalle esittämään psykologi- ja kuraattoripalvelujen resursoinnin lisäämistä. Lisäystarve on alustavasti 3-5htv.

3. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016

Tarkastuslautakunta ehdottaa, että määrällisten tavoitteiden lisäksi otettaisiin myös tavoitteita, jossa mitataan tuottavuutta ja tehokkuutta. Tavoitteet tulisi kuntalain mukaisesti sitoa kaupungin hyväksyttyyn strategiaan.
- Vastauksena sivistyslautakunta toteaa seuraavaa: Vuoden 2017 talousarviossa varhaiskasvatuksen toiminnallinen tavoite ”kunnallisten päiväkotien suoritehinta säilyy v. 2015 tilinpäätöksen tasolla” on selkeä tuottavuutta mittaava tavoite ja vuoden 2018 pyritään tuomaan vastaavia tavoitteita myös muihin toimialan palveluihin. Mm. perusopetuksen osalta on tehty tuottavuusselvitys, minkä pohjalta em. mittareita kyetään laatimaan. Vuoden 2017 talousarvion kehittämistavoitteet ovat suoraan yhteydessä kaupungin strategiaan.

Tarkastuslautakunta kysyy edelleen, onko lasten määrän jääminen alle tavoitteen hyvä vai huono asia. Tarkastuslautakunnan mielestä arviointia helpottaisi, kun tavoitteessa käytettäisiin ilmaisua vähintään tai enintään.
Vastauksena sivistyslautakunta toteaa seuraavaa: Vuoden 2015 arviointikertomuksen ja tilinpäätösraportin pohjalta analysoitiin toimialan tavoitteet ja mittarit, uudistaen kokonaisuutta vuoden 2017 talousarvioon.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5273 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 14.9. internetiin osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo p. 014 266 4033

6.9.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje