Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 7.9.2017

Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 7.9.2017

Jyväskylän seudun jätelautakunnan kokouksessa 7.9.2017 käsiteltiin muun muassa jätehuollon viranomaistoiminnan talousarvioesitystä vuodelle 2018.

Lautakunta päätti kokouskäytännöistä ja -päivistä

Jätelautakunta päätti kokouskäytännöistään ja tulevien kokousten ajankohdista. Lautakunta päätti pitää syyskauden kokouksensa 12.10. ja 13.12. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Toimintasääntö hyväksyttiin

Jätelautakunta hyväksyi kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön pykälät 1–3 ja 8–10 tulevaksi voimaan 8.9.2017 alkaen.

Toimivallaltaan kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö säilyy pääosin ennallaan. Toimintasäännön selkeyttämiseksi ja kaupungin hallintosäännön määräysten noudattamiseksi kaikki ne asiat, jotka on jo määrätty hallintosäännössä, on poistettu toimintasäännöstä. Lisäksi toimintasääntöön on tehty muuttuneiden lainkohtien tarvitsemat päivitykset.

Kaupunkirakennelautakunnan ja sen alaisten jaostojen sekä Jyväskylän seudun jätelautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö on yhteinen näille lautakunnille ja jaostoille. Eri lautakuntien ja jaostojen toimivaltaa koskevat delegoinnit on koottu omiin pykäliinsä. Kukin luottamustoimielin päättää säännön oman hallintosäännössä määritellyn toimivaltansa osalta.

Jätehuollon viranomaistoiminnan talousarvioesitys vuodelle 2018 hyväksyttiin

Jätelautakunta hyväksyi jätehuollon viranomaistoiminnan talousarvioesityksen vuodelle 2018 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Jätehuollon viranomaistoiminnan menoiksi vuonna 2018 on arvioitu yhteensä 292 300 euroa, joka koostuu pääosin henkilöstökuluista. Jätehuollon viranomaistoiminnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla. Toteutuneet kustannukset tuloutetaan Mustankorkea Oy:ltä, joka hoitaa jätemaksujen laskutuksen. Vastuukuntana toimivalle Jyväskylän kaupungille ei aiheudu jätehuollon viranomaistoiminnasta kuluja.

Jätehuollon viranomaistoiminnan talousarvio on osa Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialan talousarviota. Vuosi 2018 on Jyväskylän seudun jätelautakunnan toinen kokonainen toimintavuosi kolmen kunnan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. Jätelautakunta hoitaa lakisääteiset jätehuollon viranomaistehtävät Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa.

Toiminnan painopiste ensi vuonna on jätehuollon toiminnan ohjaamiseen liittyvät suuremmat kokonaisuudet, kuten jätehuollon palvelutason määrittely sekä jätetaksan kokonaisuudistus. Palvelutason määrittelyssä muodostetaan kuntien kanssa yhteinen käsitys ja tahtotila tarjottavista jätehuollon palveluista.

Yksi jätehuoltoviranomaisen keskeisimmistä tehtävistä on kiinteistöjen jätehuoltojärjestelyiden seuranta. Tätä varten vuonna 2018 on tarkoitus täydentää entisestään lain edellyttämää jätteenkuljetusrekisteriä kuljetus- ja väestörekisteritiedoilla. Seurannalla varmistetaan, että kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvat kiinteistöt, kuten asuinkiinteistöt ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöt, ovat kattavasti järjestetyn jätehuollon piirissä. Osan resursseista vaatii lisäksi asiakkaiden hakemusten käsittely jätehuoltomääräyksistä poiketessa.

Hallinto-oikeudelle lausunto Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmän muutosta koskevasta valituksesta

Jätelautakunta päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa valitusasiassa. Lautakunta vaatii lausunnossa, valituksenalaisessa päätöksessä sekä valituksenalaisen päätöksen liitteissä esitetyn perusteella valituksen hylkäämistä kokonaisuudessaan perusteettomana.

Jätelautakunta oli kokouksessaan 18.5.2017 tehnyt päätöksen Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä. Lautakunta päätti, että kiinteistön haltijan järjestämä asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen – pois lukien sako- ja umpikaivoliete – kuljetus päättyy Laukaan kunnassa ja että kyseinen kiinteistöittäinen jätteenkuljetus siirretään 1.10.2019 alkaen kunnan järjestämäksi ja Mustankorkea Oy:n kilpailuttamaksi jätteenkuljetukseksi.

Päätöksestä oli valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joka oli kehottanut Jyväskylän seudun jätelautakuntaa antamaan lausunnon kaikista valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja valitusperusteista sekä esittämään sellaiset perusteet, joilla voi olla merkitystä asian ratkaisemisessa.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5206 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- jätelautakunnan puheenjohtaja Jari Blom, p. 050 368 9190, jari.blom[at]jkl.fi
- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jkl.fi

7.9.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje