Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 11.9.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 11.9.2017

Osa-aikaisten luottamushenkilöiden tehtäväkuvat

Valtuustokaudelle 2017–2021 valitut kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ovat ilmoittaneet toimivansa osa-aikaisina luottamushenkilöinä seuraavasti:

  • kaupunginhallituksen puheenjohtaja, 50 % (hallintosäännön mukainen enimmäisaika 50 %, enintään 2 500 euroa/kuukausi) 1.9.2017 alkaen
  • kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat, 20 % (20 %, 1 000 e/kk) 1.9.2017 alkaen
  • kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, 25 % (40 %, 2 000 e/kk) valtuustokauden alusta alkaen

Kaupunginhallitus päätti täydentää osa-aikaisten luottamushenkilöiden tehtäväkuvia seuraavasti:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
1. Johtaa asioiden käsittelyä kaupunginhallituksessa, konsernijaostossa sekä Tilapalvelun johtokunnassa sekä kehittää kyseisten toimielinten toimintaa.
2. Vastaa yhdessä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kanssa kaupungin kansallisesta ja kansainvälisestä poliittisesta edunvalvonnasta.
3. Edustaa kaupunkia sidosryhmätilaisuuksissa.
4. Toimii kaupungin puheenjohtajiston epävirallisen viikkopalaverin puheenjohtajana sekä kutsuu tarvittaessa muulloinkin puheenjohtajiston koolle.
5. Edistää omalta osaltaan aktiivisesti luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden rakentavaa yhteistyötä ja vuoropuhelua.
6. Huolehtii kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävässä tarvittavan osaamisen ajantasaisuudesta.

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
1. Toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajan 1. sijaisena ja avustaa kaupunginhallituksen puheenjohtajaa tämän tehtävässä.
2. Osallistuu kaupungin kansalliseen ja kansainväliseen poliittiseen edunvalvontaan sekä edustaa kaupunkia sidosryhmätilaisuuksissa.
3. Edistää omalta osaltaan aktiivisesti luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden rakentavaa yhteistyötä ja vuoropuhelua
4. Huolehtii kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan tehtävässä tarvittavan osaamisen ajantasaisuudesta.

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja
1. Toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajan 2. sijaisena ja avustaa kaupunginhallituksen puheenjohtajaa tämän tehtävässä.
2. Osallistuu kaupungin kansalliseen ja kansainväliseen poliittiseen edunvalvontaan sekä edustaa kaupunkia sidosryhmätilaisuuksissa.
3. Edistää omalta osaltaan aktiivisesti luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden rakentavaa yhteistyötä ja vuoropuhelua.
4. Huolehtii kaupunginhallituksen varapuheenjohtajan tehtävässä tarvittavan osaamisen ajantasaisuudesta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
1. Toimii puheenjohtajana valtuustoryhmien puheenjohtajapalaverissa valtuustopäivinä sekä kutsuu tarvittaessa muulloinkin valtuustoryhmien puheenjohtajat koolle.
2. Vastaa yhdessä kaupunginhallituksen puheenjohtajan kanssa kaupungin kansallisesta ja kansainvälisestä poliittisesta edunvalvonnasta.
3. Edustaa kaupunkia sidosryhmätilaisuuksissa.
4. Edistää omalta osaltaan aktiivisesti luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden rakentavaa yhteistyötä ja vuoropuhelua.
5. Huolehtii kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävässä tarvittavan osaamisen ajantasaisuudesta.

Arviointikertomus 2016

Kaupunginhallitus on hankkinut vastaukset arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin ja ehdotuksiin.

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin ja ehdotuksiin esityslistan liitteessä esitetyt vastaukset.

Vuoritsalon ranta-asemakaavan muutos, laajennus ja kumoaminen Vuoritsalon saaressa koskien Haapaniemen kylän Kolmek tilaa

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että ranta-asemakaavaehdotus hyväksytään 4.8.2017 tarkistetussa muodossa.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/776

Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan erovuoroisten tilalle

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön sääntöjen mukaan Jyväskylän kaupungilla on oikeus nimetä säätiön valtuuskuntaan kahdeksan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Kaupunginhallitus valitsi neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan 1.10.2017–31.12.2018.

jäsen, henkilökohtainen varajäsen
Agneetta Moisio, Eetu Heiska
Annina Pihlajamäki, Jesse Holm
Eetu Kinnunen, Siiri Muhonen
Miika Hämynen, Jonna Purojärvi

Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudeksi 1.1.2018-31.12.2022

Verotuksen oikaisulautakunta on Verohallinnon yhteydessä toimiva valtakunnallinen toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä oikaisuvaatimuksia.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa Verohallinnolle, että verotuksen oikaisulautakunnan jäseneksi (jaosto 11/Tampere yritysasiakkaiden oikaisuvaatimukset) valitaan Jukka Sorjonen toimikaudeksi 1.1.2018–31.12.2022.

Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokuntaan

Kaupunginhallitus valitsi Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokuntaan jäseneksi Tony Melvillen ja varajäseneksi Satu Koskisen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen esityksen mukaisesti.

Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokuntaan

Kaupunginhallitus valitsi Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokuntaan jäsenet ja varajäsenet Keski-Suomen seututerveyskeskuksen ja Jyväskylän yhteistoiminta-alueen esitysten mukaisesti:

Keski-Suomen Seututerveyskeskus on esittänyt varsinaiseksi jäseneksi Minna Vilhusta (Laukaa) ja varajäseneksi Maija Salosta (Joutsa) sekä varsinaiseksi jäseneksi Markku Puroa (Keuruu) ja varajäseneksi Juha Kortemäkeä (Petäjävesi).
Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus on esittänyt varsinaiseksi jäseneksi Laura Sohlmania (Hankasalmi) ja varajäseneksi Esko Repoa (Hankasalmi) sekä varsinaiseksi jäseneksi Samuli Mattilaa (Uurainen) ja varajäseneksi Matleena Kivelää (Uurainen).

Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5290

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

11.9.2017Pekka Piippa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje