Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksiä 12.9.2017

Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksiä 12.9.2017

Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 12.9.2017 käsiteltiin muun muassa rakentamisen ja ympäristön palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesitystä.

Vuoden 2018 talousarvioesitys merkittiin tiedoksi

Rakennus- ja ympäristöjaosto merkitsi tiedoksi rakentamisen ja ympäristön palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesityksen.

Rakennus- ja ympäristöjaoston alaisessa toiminnassa toimintakate pysyy lähes ennallaan. Toiminnan tulot (3,19 miljoonaa euroa) koostuvat pääasiassa lupa- ja valvontamaksuista sekä muilta kunnilta saatavista yhteistoimintakorvauksista. Toiminnan menot (4,94 miljoonaa euroa) koostuvat pääosin henkilöstö- ja toimitilakustannuksista. Toimintakate talousarviossa on 1,75 miljoonaa euroa. Vakinaisen henkilöstön määrä pysyy ennallaan.

Rakentamisen ja ympäristön palvelualue vastaa asuntotoimen, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaispalveluista sekä kunnallisista eläinlääkäripalveluista.

Palvelualueiden tulee asettaa toiminnalliset tavoitteensa niin, että talousarviokehys ei ylity. Rakennus- ja ympäristöjaoston alaisen toiminnan osalta tavoitteet liittyvät lupien käsittelyaikoihin sekä suunnitelmallisten tarkastuskäyntien määrään.

Tavoitteena on, että uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 prosentissa myönnetyistä luvista. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten tavoitekäsittelyaika on enintään 4 kuukautta. Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia valvontakäyntejä 80 kappaletta. Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset tarkastukset, 1 250 kappaletta, tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristöjaosto kuuluu kaupunkirakennelautakunnan alaisuuteen. Kaupunkirakennelautakunta päättää kaupunkirakenteen toimialan talousarvioesityksestä seuraavassa kokouksessaan 19.9. Virkamiesesitys lautakunnalle valmistuu 14.9., jolloin se julkaistaan lautakunnan esityslistalla kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginjohtaja esittelee oman ehdotuksensa kaupungin talousarvioksi 23.10. Kaupunginvaltuusto käy talousarvion lähetekeskustelun ja tekee veropäätökset 30.10. Kaupunginhallitus antaa oman talousarvioesityksensä kaupunginvaltuustolle 20.11. ja valtuusto päättää talousarviosta 27.11.

Rakennus- ja ympäristöjaosto nimesi jäsenen vammaisneuvostoon valtuustokaudeksi 2017–2021

Rakennus- ja ympäristöjaosto nimesi jäsenistään vammaisneuvoston jäseneksi Suvi Perttulan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mika Pollarin valtuustokaudelle 2017–2021.

Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Neuvoston tehtävänä on myös tehdä aloitteita ja esityksiä sekä seurata vammaisten tarpeita ja palvelujen kehitystä Jyväskylän kaupungin alueella sekä osallistua ja antaa lausuntoja suunnittelijoille ja päätöksentekijöille vammaisia koskevissa asioissa. Lisäksi neuvosto hoitaa muut vammaisneuvostolle laissa määritellyt tehtävät.

Maanrakennus T. Mäkelä Oy:lle ympäristölupahakemus

Rakennus- ja ympäristöjaosto myönsi Maanrakennus T. Mäkelä Oy:lle ympäristöluvan Palokassa osoitteessa Koppalankaari 177 toimivan jätteenkäsittelylaitoksen muutokselle. Toiminnalle myönnettiin aloituslupa muutoksenhausta huolimatta.

Toimintaan kuuluu jätteen käsittelyä, betoni- ja tiilijätteen murskausta ja puujätteen haketusta sekä jätteen välivarastointia. Betoni- ja tiilimurske hyödynnetään alkuvaiheessa laitosalueen kenttärakenteissa.

Laitoksella vuosittain hyödynnettävien jätteiden enimmäismäärät ovat seuraavat: betonijätettä 20 000 tonnia, tiilijätettä 5000 tonnia, puujätettä 1500 tonnia, energiajätettä 400 tonnia ja asfalttijätettä 100 tonnia.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5230 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

12.9.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje