Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 13.9. pidetystä kokouksesta

Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 13.9. pidetystä kokouksesta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi osaltaan ensi vuoden talousarvioesityksen ja jakoi syksyn liikunta-avustukset. Lisäksi päätettiin muun muassa, ettei kaudella 2017-2018 tekojäiden yleisöluisteluvuoroilta peritä maksuja ja korkeakoululiikunnan kortilla pääsee myös 2018 Monnarin kuntosalille. Lautakunta antoi myös vastauksen valtuustoaloitteeseen harrastustakuusta.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi omalta osaltaan ensi vuoden talousarvioesityksen, sekä liitteiden mukaiset irtaimen käyttöomaisuuden ja urheilu- ja retkeilyalueiden investointimäärärahat, henkilöstösuunnitelman sekä talonrakennusinvestointiohjelman lisäyksellä, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja nivelosan investointia siirrettäväksi vuotta talonrakennusinvestointiohjelmassa esitettyä aiemmaksi.

Annetun taloussuunnitteluohjeen mukaan kaupungin talouden tasapainotustavoitteen saavuttaminen vuonna 2018 mahdollistaa kaupungin nettokäyttömenojen 13,5 miljoona euron eli 2,1 % kasvun kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen menot saavat olla ensi vuonna noin 47,7 miljoonaa euroa ja tuloja odotetaan 8,7 miljoonaa euroa. Esitykseen sisältyy 547 000 euron ennakoidut toiminnan muutokset lisäyksinä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna sisältäen kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset. Talousarvion nettomenojen kasvu kulttuuri- ja liikuntapalvelujen osalta vuoteen 2017 verrattuna on 1,1 %.

Lisää rahaa tarvitaan varauduttaessa valtion Keski-Suomen maakuntakirjastolle maksaman maakuntakirjastoavustuksen mahdolliseen loppumiseen, Kuokkalaan avattavan lähikirjaston henkilöstömenoihin ja aineistohankintoihin, museoiden konservointikeskuksen toiminnan muutokseen sekä viestinnän ja markkinoinnin vakanssin perustamiseen, terveyttä edistävän liikunnan alueellistamiseen, teatterin lavasteiden ja laitteiden hankintaan, ylläpitoon ja työturvallisuuden parantamiseen sekä orkesterin TVA-korotuksiin.

Irtaimen käyttöomaisuuden investoinneissa suurin osa menee tilojen toiminnallisiin muutoksiin ja tekniikan uusimistarpeisiin sekä Keski-Suomen museon peruskorjaukseen ja perusnäyttelyn rakentamiseen. Osansa vie myös Sinfonian instrumenttihankinnat ja liikuntapalvelujen irtaimen hankinnat. Irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin varattavat rahat palveluittain: kirjastot 815 000 €, museot 540 000 €, liikuntapalvelu 292 000 €, Jyväskylä Sinfonia 220 000 €, Jyväskylän kaupunginteatteri 73 000, hallinto- ja kulttuuripalvelut 50 000 ja Jyväskylän kansalaisopisto 10 000.

Urheilu- ja retkeilyalueiden investointimäärärahoissa suurimmat hankkeet ensi vuodelle ovat Harjun urheilukenttä 250 000 sekä Kalevan Kisat väliaikaiskatsomoineen, tulostauluineen ja kilpailuvälineineen 350 000 euroa. Hippos 2020 hankkeen käynnistyessä pesäpallokentän siirto 400 000 euroa ja seuraavina kolmena vuonna 200 000 kunakin, lisäksi tenniskenttien siirtoon tulisi varata ensi vuodelle 150 000 euroa. Vehkalammen puku- ja wc-tilat 200 000 €, ensi vuonna alkava Pohjanlammen lähiliikuntapaikka 200 000 euroa vuonna 2018 ja saman verran vuonna 2019.

Talonrakennusinvestointiohjelmaan on ensi vuodelle merkitty Keski-Suomen museon peruskorjaus noin 5,3 miljoonaa euroa. Vuodelle 2019 esitetään suunnittelurahaa museon kokoelmakeskuksen 11 miljoonan euron investoinnille, joka toteutuisi suunnitelman mukaan 2020-2021. Myös Vaajakosken kirjaston peruskorjauksen toista vaiheen noin 2,7 miljoonaa euroa esitetään vuosille 2020-2021. Lisäksi lautakunta esittää, että Alvar Aalto museon peruskorjauksen ja nivelosan investointia vuosille 2020-2022 aikaistettaisiin vuodella, siirtämällä 200 000 suunnitteluraha vuodelle 2019 ja investointiraha, yhteensä 5,8 miljoonaa euroa, vuosille 2020-2021.

Lautakuntakierroksen jälkeen kaupunginjohtaja esittelee oman ehdotuksensa kaupungin talousarvioksi 23.10. Kaupunginvaltuusto käy talousarvion lähetekeskustelun ja tekee veropäätökset 30.10. Kaupunginhallitus antaa oman talousarvioesityksensä kaupunginvaltuustolle 20.11. ja valtuusto päättää talousarviosta 27.11.

Maksuttomia yleisöluisteluvoroja kokeillaan kaudella 2017-2018

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti, että talvikauden 2017-2018 ajan kokeillaan kaupungin yleisöluisteluvuorojen maksuttomuutta. Maksuttomuus aiheuttaa tuloihin noin 8000 € loven, mutta maksuttomuuden toivotaan aktivoivan kaupunkilaisia liikkumaan, ja rahastamisen sijaan kenttähenkilökunta voi nyt keskittyä kenttien kunnossapitoon. Jyväskylässä on yleisöluisteluvuoroja Viitaniemen tekojäällä 4-5 vuoroa viikossa, Tikkakosken jäähallissa, Palokan tekojäällä sekä Vaajakosken tekojäällä kaksi vuoroa viikossa ja harjoitusjäähallissa kerran viikossa. Hallivuorot ovat jo alkaneet ja tekojäillä vuorot alkavat tekojäiden avautuessa loka- marraskuussa. Vuorojen ajat voi tarkistaa osoitteesta: http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/paikat/jaat.

Jyväskylän korkeakoululiikunnan tarralla maksutta Monnarin kuntosalille myös vuonna 2018

Lautakunta hyväksyi Jyväskylän yliopiston tekemän aloitteen, jonka mukaan yliopisto maksaa ensi vuonna Monitoimitalon kuntosalin käytöstä 30 000 euroa ja Jyväskylän korkeakoululiikunnan tarran hankkineet voivat käyttää salia ilman erillistä lisämaksua. Yliopiston esittämä ja lautakunnan hyväksymä summa on 10 000 euroa pienempi kuin tänä vuonna, mutta yliopisto perusteli pienempää korvausta sillä, että kuluvan vuoden kävijämäärä tulee jäämään ennakoitua pienemmäksi. Kävijäarvio vuodelle 2017 on noin 12.000 käyntiä.

Liikunnan kohdeavustuksia jaettiin 5200 euroa

Liikuntajärjestöjen avustuksiin on ollut vuonna 2017 jaettavana kaikkiaan 137 830 euroa. 5200 euroa määrärahasta jätettiin jaettavaksi syksyn kohdeavustushakemuksiin. Avustushakemuksia jätettiin yhteensä 16 ja lautakunta myönsi avustukset esityksen mukaisesti seuraavasti: Jyväskylän Naisvoimistelijat ry 900 €, Laajavuoren Ratsukot 400 + 300 €, Vaajakosken Kuohu ry 600 €, Jyväskylän Komeetat ry 500 €, Tanssi- ja Voimisteluseura Illusion Vaajakoski ry 500 €, Keski-Suomen Autismiyhdistys ry 400 €, Keski-Suomen CP-yhdistys ry 400 €, Meloiloa ry 300 €, Monikko ry 300 €, Jyväskylän eSports-Seura 200 €, Harjun Woima Jyväskylä Ry 200 €, Jyväskylä Lacrosse Club ry. 200 €.

Avustuspäätöksistä tullaan informoimaan hakijoita nyt ensimmäistä kertaa sähköisesti. Tieto päätöksestä lähetetään hakemuksen jättäneen yhteyshenkilön sähköpostiin. Aiempina vuosina päätökset on tulostettu ja lähetetty hakijoille paperikirjeinä, tästä käytännöstä pyritään luopumaan jatkossa kokonaan.

Kolmannesvuosiraportin mukaan kulttuuri- ja liikuntapalvelut pysyy budjetissa

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokonaisuuden arvioidaan elokuun tilanteen perusteella pysyvän talousarviossaan vuonna 2017. Toimintakatteen toteuma oli elokuun loppuun mennessä on - 27 223 055 euroa, mikä on 70,6 % koko vuoden suunnitelmasta (viime vuonna 69,8 %). Liikuntapalvelujen tulokertymä on kuitenkin jäämässä talousarviosta, joten talousarviossa pysymiseksi tehdään toimintasuunnitelma.

Lautakunnan vastaus Kokoomuksen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloitteeseen harrastustakuu – jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle pohjaesityksen mukaisen lausunnon valtuustoaloitteeseen harrastustakuusta.

Valtuustoaloitteessa esitettiin, että Jyväskylään kootaan harrastusvalikko ja kartoitetaan kansalaistoiminnan, urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet, tilat, tarjoajat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi edellytetään, että Jyväskylä käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Vastauksessaan kulttuuri- ja liikuntalautakunta toteaa muun muassa seuraavaa:

Jyväskylän kaupunki tarjoaa lapsille ja nuorille runsaasti edullisia sekä maksuttomia harrastusmahdollisuuksia. Liikuntapalvelujen maksuttomia liikuntavuoroja tarjoava LiikuntaLaturi 13–19-vuotiaille ja LiikuntaVeturi 9-12-vuotiaille. Kulttuuripalvelut järjestää Kulttuuriaitan vuosittaisen ohjelman kautta päiväkodeille taidetyöpajoja ja koulupäivän jälkeinen taidekerhotoiminta käynnistyy syksyllä 2017. Lisäksi kulttuuriopetussuunnitelma Kompassi tarjoaa kulttuurin sisältöjä kaikille luokka-asteille sekä varhaiskasvatukselle. Sinfonia tekee Silta sinfoniaan yhteistyötä yhdessä koulujen ja orkesterin kanssa.

Kansalaisopistolla on maksuttomia ja edullisia kursseja sekä vankka taiteen perusopetuksen kurssitarjonta (sanataide, kuvataide, musiikki, teatteri ja arkkitehtuuri). Kipinä-etua, eli maksuttomia kurssipaikkoja laajennetaan lapsiperheisiin ja soten asiakkaisiin syksyllä 2017. Maksuttomat kirjastopalvelut tarjoavat mahdollisuuden lukuharrastukseen ja sen ylläpitämiseen.

Kaupunginteatteri tukee Siperian nuorten teatteriryhmää, järjestää teatterileirit 7–17-vuotiaille ja on juuri perustanut Backstage Group -nuorisohankkeen 15–20-vuotiaille.

Jyväskylässä taiteen perusopetusta on saatavana seitsemällä eri taiteen alalla: arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa, sanataiteessa, tanssitaiteessa ja teatteritaiteessa. Sitä tuottavat kansalaisopiston lisäksi useat kolmannen sektorin toimijat.

Näiden lisäksi kulttuuri- ja liikuntapalvelut tarjoavat maksuttomia palveluja lapsille ja nuorille, esimerkiksi maksuttomat liikuntapaikat sekä maksuttoman sisäänpääsyn museoihin alle 18-vuotiaille.

Koulujen kerhotoiminta on laajaa ja Jyväskylän kaupungin päiväkodeissa harrastustoiminta on integroitu hoitopäivään. Lisäksi varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa kaikissa kaupunginosissa liikunta- ja luontopainotteista kerhotoimintaa alle kouluikäisille lapsille. Perusopetuksessa ja sen osana oppilashuollossa kyetään löytämään ne lapset ja nuoret, jotka ovat harrastustoiminnan ulkopuolella. Yksilöllisessä oppilashuollossa taas voidaan keskittyä yksilön hyvinvointiin liittyviin asioihin, joista yksi on harrastukset. Terveystarkastukset ovat osa tätä yksilöllistä oppilashuoltoa.

Lapsiperheiden ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelut, järjestöt ja yksityiset toimijat jakavat infoa harrastamisen mahdollisuuksista Perhekompassin sivuilta http://www.jyvaskyla.fi/perhekompassi. Aikuissosiaalityö voi tukea toimeentulotuen asiakkaina olevia perheitä harkinnanvaraisesti lasten harrastuskuluissa. Lasten harrastuksissa tukeminen on myös yksi keskeinen lastensuojelulakiin perustuva lastensuojelun avohuollon tukitoimi.

Keskeiset uudet avaukset harrastustoiminnan edistämiseksi

Kipinä-etu kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sosiaali-, työllisyys- sekä terveyspalveluiden asiakkaille. Etuuden saaja pääsee osallistumaan tiettyihin kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin maksutta tai alennetulla osallistumismaksulla.

Harrastelaturi innostaa taiteen ja kulttuurin pariin ja tukee harrastetuntien järjestämistä koulupäivän yhteydessä koulujen tiloissa tai kouluja lähellä olevissa kulttuuritiloissa. Hankkeen myötä harrastetunteja lisätään Jyväskylässä koulukohtaisesti 2h/vko painottaen niitä kouluja ja alueita, joilla harrastemahdollisuuksia on vähän tai kulttuurisisällöt puuttuvat. Toiminta käynnistetään 1.10.2017.

Liikkuva koulu -hankkeen tavoitteena on saada perusopetuksen kouluihin tasalaatuinen toimintamalli liikkumisen lisäämiseksi kouluissa. Liikkuva koulu on osa harrastetakuun kehittämistyötä, jossa tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle maksuton harrastusmahdollisuus. Koulujen toimintakulttuurin liikunnallistamisessa osana on koulujen kerhotoiminta. Kerhotoiminnassa on kattava urheiluseurojen verkosto, jonka osaamista tullaan jatkossa hyödyntämään mm. välituntien liikunnallistamisessa. Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeella edistetään kaikissa päiväkodeissa lasten liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämistä.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman avulla pyritään saamaan tiloja aiempaa paremmin eri-ikäisten asukkaiden ja asukasryhmien käyttöön. Syksyn 2017 aikana käydään keskusteluja Tikkakoskella toimivien kaupungin toimijoiden sekä eri yhdistysten ja kansalaistoimijoiden kesken. Tarkoituksena on helpottaa tilojen saatavuutta ja käyttöä pyrkimällä yhteisesti poistamaan mahdollisia esteitä tilojen käytön tieltä.

Ns. höntsäharrastaminen on yhä suositumpaa ja sille ei löydy riittävästi tilaa kaupungin perinteisillä liikuntapaikoilla. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on Jyväskylässä toteutettu vuodesta 2013 alkaen koko kaupungin alueen kattavaa lähiliikuntapaikkaohjelmaa. Monipuolisia lähiliikuntapaikkoja on jo Huhtasuolla,
Jyskässä, Keski-Palokassa, Palokassa, Keljonkankaalla, Puistokadun koululla, Tikkakoskella ja Tuomiojärven rannassa. Seuraava lähiliikuntapaikka tehdään Kuokkalaan rakennettavan koulukokonaisuuden yhteyteen.

Syksyllä 2017 pyörähti käyntiin myös Vesi kuuluu kaikille -hanke. Hankkeen kautta järjestetään uimaopetusta lapsille, nuorille ja perheille. Kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret sekä perheet kokonaisuudessaan. Hankkeen kesto on kaksi vuotta. Hankkeessa Swimming Jyväskylä vastaa uimaopetuksesta, kaupungin liikuntapalvelut sekä Tilapalvelu tiloista ja asiakkaat löytyvät Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluiden kautta.

Mahdollisuus harrastamiseen on esitetty yhtenä tärkeänä tavoitteena työn alla olevassa Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa. Kaupungin alueella toimivien tahojen tarjoamien harrastusmahdollisuuksien kattava koostaminen ja erityisesti valikon ylläpitäminen on kuitenkin varsin haastava prosessi. Vastauksessa on läpileikkaus kaupungin palvelujen tarjoamista vaihtoehdoista. Harrastaminen tuo hyvinvointia ja vastapainoa arjelle, joten kyseessä on tärkeä tehtävä, joka ei ole pelkästään kaupungin asia. Mukaan tarvitaan myös muut lasten ja nuorten parissa toimivat tahot.

Kampuksen Plaani ry:n oikaisuvaatimus AaltoAlvarin vakiovuorosta

Kampuksen Plaanin oli pyytänyt oikaisua liikuntapalvelujen päätökseen, jossa seura oli anonut keväällä lauantaiaamun 2 rataa 50 m altaasta AaltoAlvarista 13.8.2017-31.7.2018, mutta vuoroa ei heille myönnetty. Plaani ry. esitti, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta palauttaa kyseisen vuoropäätöksen takaisin virkamieskäsittelyyn ja myöntää Kampuksen Plaanille sen anoman vakiovuoron, joko kokonaisuudessaan tai osittain.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 5-3 pohjaesityksen mukaisesti, että AaltoAlvarin lauantaiaamun klo 8-10 vakiovuoroa kokeillaan 1.1.2018 - 31.7.2018 välisenä aikana siten, että kaksi rataa 50 metrin altaasta varataan Jyväskylän Urheiluakatemian käyttöön. Tämä mahdollistaa sekä Swimmingin että Plaanin Akatemiassa harjoittelevien uimareiden ratojen käytön. Järjestelyn yksityiskohdista sovitaan uimahallin palveluesimiehen, Urheiluakatemian, Swimmingin sekä Plaanin kesken kuluvan vuoden aikana. Keväällä 2018 nämä toimijat arvioivat kokeilun onnistuneisuutta seuraavan kauden vuorohakua ennakoiden.

Lautakunta nimesi edustajansa vammaisneuvostoon

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta nimesi edustajansa vammaisneuvostoon valtuustokaudelle 2017–2021. Jäseneksi nimettiin Caius Forsberg ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sanna Laakso.

Kokouksen muut asiat, esityslista ja liitteet

Lautakunta päätti pohjaesityksen mukaisesti myös muut asiat eli kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esittelijän sijaisen ja Musiikkikoulu Hupin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman.

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5139 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 21.9.2017 internetiin osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Caius Forsberg, p. 044 061 1712
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo p. 014 266 4033
- kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

13.9.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje