Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Monipuolinen kattaus kaavoja tänään käsittelyyn Jyväskylässä

Monipuolinen kattaus kaavoja tänään käsittelyyn Jyväskylässä

Tänään, tiistaina 19.9. kokoontuva kaupunkirakennelautakunta saa jälleen käsiteltäväksi niin asumisen kuin yritystoiminnan mahdollistavia asemakaavoja eri puolilta Jyväskylää.

Vanhan Paperitehtaan alue kehittyy Kankaalla

Kankaan alueen asemakaavan muuttaminen jatkuu vanhan paperitehtaan asemakaavan kolmannella muutoksella. Asemakaavan muutos koskee lähinnä tontin eteläosaa, jossa rakenteiden kuntoja maaperän pilaantuneisuusselvityksiin pohjautuen esitetään muutoksia suojelumerkintään koskien vuonna 1949 rakennettua laajennusta. Ehdotusvaiheeseen edenneellä muutoksella mahdollistettaisiin Kankaan vanhan paperitehtaan eteläosan purku ja korvaaminen uudisrakennuksilla. Uudisrakennukseen on alustavasti ajateltu sijoittuvan asumista sekä liiketiloja ja mahdollisesti pieni yksityinen päiväkoti.

www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/972

Itäisen Palokärjen yritysalue kasvaa

Seppälänkankaalle, Laukaantien itäpuolelle on muodostumassa merkittävä uusi yritysalue. Ehdotusvaiheessa olevan kaavamuutoksen tavoitteena onkin turvata teollisuus- ja yritystonttien tarjonta tulevina vuosina. Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 205 hehtaaria, josta asemakaavan laajennusta noin 165 hehtaaria. Kaavalaajennusalue sisältää muun muassa varauksen yhdistettyjen kuljetusten terminaalille Äänekosken radan varrella. Yhdessä jo olemassa olevien ja lähialueille suunniteltujen yritysalueiden kanssa Jyväskylän ja Laukaan rajalle muodostuu seudullisesti ja maakunnallisesti merkittävä elinkeinoalue. Alustavien arvioiden mukaan itäisen Palokärjen alueella voi tulevaisuudessa olla 900–1500 työpaikkaa, joista osa on vanhoja ja osa uusia.

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/914

Kukkumäkeen tonttijaolla uusi erillispientalo

Kukkumäentien ja Majajärventien risteyksen kaakkoispuolella sijaitsevalla kaavamuutosalueella on suunnitteilla nykyisen pientalotontin jakaminen kahdeksi tontiksi sekä kahden lähialueen rakennettuun ympäristöön sopivan erillispientalon toteuttaminen. Hyväksymisvaiheeseen edenneessä kaavaratkaisussa muutosalue on jaettu kahdeksi tontiksi, joille kummallekin on mahdollista toteuttaa yksi enintään kaksiasuntoinen asuinrakennus. Rakentamista ohjataan kaavamääräyksillä ympäristön rakennuskantaan sopivaksi.

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/964

Puutarhakadulle täydennysrakentamista

Puutarhakatu 19:ssä on käynnistetty asemakaavamuutos, jonka tavoitteena on mahdollistaa kerrostalon rakentaminen. Suunnittelualueella on kaksi vanhaa rakennusta, joista toinen, suojeltu, vuonna 1929 valmistunut Vapon entinen edustuskiinteistö peruskorjataan liike- ja toimistotilakäyttöön. Toinen, vuonna 1944 talonmiehen työsuhdeasunnoksi valmistunut yksikerroksinen puutalo puretaan ja sen tilalle on suunnitteilla viisikerroksinen asuinkerrostalo Rajakadun varteen. Täydennysrakentamista ohjataan kaavamääräyksillä olemassa olevaan rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kaupunkikuvaan sopivaksi. Suunnitelmiin voi tutustua ja niistä keskustella Puutarhakadun asukasillassa tiistaina 10.10.2017 Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampuksella, Rajakatu 35, oppimistilassa R35BP13 (sisäänkäynti pääovista D1).

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/962

Vapaudenkatu 75:ssä ullakko asuinkäyttöön

Puistolassa, Hotelli Scandicin vieressä sijaitsevan viisikerroksisen asuinkerrostalon ullakkokerros halutaan laajentaa asuinkäyttöön. Hyväksymisvaiheessa olevalla asemakaavan muutoksella mahdollistetaan lisäkerroksen rakentaminen viisikerroksiseen asuinrakennukseen siten, että se muodostaa saumattoman osan rakennuksen arkkitehtuuria ja ottaa huomioon rakennetun ympäristön arvot.

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/959

19.9.2017Ilona Hokkanen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje