Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän 3.-6.-luokkalaisilta hyvää palautetta koulutyöstä

Jyväskylän 3.-6.-luokkalaisilta hyvää palautetta koulutyöstä

Jyväskylän perusopetuksen 3.-6.-luokkalaiset arvioivat ajalla 8.-19.5., kuinka uudistunut opetussuunnitelma on näkynyt kouluarjessa. Palautetta saatiin oppituntien toiminnallisuudesta, oppilaiden kouluviihtyvyydestä ja hyvinvoinnista sekä osallistumisen mahdollisuuksista. Koulujen toiminta on lähtenyt muuttumaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti ja uusia käytänteitä on otettu käyttöön kouluissa monipuolisesti. Koulupäivän aikana toteutettuun kyselyyn vastasi 4184 oppilasta vuosiluokilta 3-6. Kyselyn vastausprosentti oli 80.

Oppilaat pääsevät vaikuttamaan koulun arkeen

Opetussuunnitelmauudistus toi koulupäiviin uusia oppimiskäytänteitä sekä ohjaa hyödyntämään koulun tilojen lisäksi lähiympäristöä oppimisessa. Oppilaiden osallistuminen ja vaikuttaminen on yksi uudistuneen opetussuunnitelman laaja-alaisista osaamisen osa-alueista. Oppilaat osallistuvat oman opiskelun, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Oppilaat antoivat palautetta siitä, miten heidän toiveitaan on huomioitu muun muassa oppituntien ja piha-alueiden suunnittelussa, kouluruokailussa ja koulun sisätilojen viihtyvyydessä. Oppilaiden palautteiden mukaan heidän osallisuutensa toteutuu kouluarjessa, mutta toteutustavat vaihtelevat kouluittain. Lähes puolet vastaajista koki päässeensä osallistumaan välituntitoiminnan ja käsitöissä tehtävien töiden suunnitteluun ja kolmannes suunnittelemaan oppituntien sisältöjä ja kouluruokailua. Kehitettävää on oppilaiden toiveiden huomioimisessa koulun kerhotoiminnan sisältöjen suunnittelussa, johon vain 11,8 % koki oppilaista päässeensä vaikuttamaan.

Uuden opetussuunnitelman myötä liikunnallisuutta tulee lisätä koulupäivissä. Oppitunneilla opiskeltavaa teemaa voidaan opiskella liikunnallisin menetelmin tai tauottamalla tuntia erilaisten taukoliikuntatehtävien ja –pelien avulla. Jyväskylässä toiminnallisuutta on lisätty esimerkiksi Liikkuva koulu -ohjelman avulla, joka on käytössä kaikissa kaupungin kouluissa. Oppilaista 65 % vastasi, että koulun välitunneilla on monenlaista tekemistä ja yli puolet vastaajista kertoi osallistuneensa erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin Liikkuva koulu –toiminnan puitteissa. Kehittämistä on edelleen oppilaiden mahdollisuudessa käyttää koulujen liikuntatiloja välituntien aikana, sillä vain 18 % kertoi liikuntasalin olevan välituntisin oppilaiden käytettävissä.

Kouluviihtyvyyttä arvioitiin kysymällä kiusaamisesta, työskentelyrauhasta, kaverisuhteista ja yksinäisyyden kokemuksista. Kolmannes oppilaista koki, että omalla koululla esiintyy kiusaamista. Vastauksista kävi kuitenkin ilmi, että kiusaamisesta puhutaan oppitunneilla ja 95 % tiesi, kuinka toimia, jos kohtaisi kiusaamista. Työskentelyrauha koettiin kouluissa hyväksi, sillä 85 % vastaajista ilmoitti, että oppitunneilla saa opiskella rauhassa. Suurin osa vastaajista (97 %) kertoi, että heillä on kavereita koulussa. Kuitenkin oppilaista 6,4 %, eli 258 lasta, koki itsensä yksinäiseksi koulussa. Luokanopettaja ja kouluterveydenhoitaja koettiin useimmiten turvallisiksi aikuisiksi, joille voi puhua omista asioista.

Tuloksia hyödynnetään perusopetuksen kehittämisessä

Oppilaat kokivat vähemmän kiusaamisen ja yksinäisyyden kokemuksia niissä kouluissa, joissa he olivat saaneet kertoa toiveitaan kouluviihtyvyyteen vaikuttavista asioista. Lisäksi näissä kouluissa korostui toiminnallisten opetusmenetelmien käyttö ja Liikkuva koulu-ohjelman mukaiset toimenpiteet. Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen sekä erilaisten toiminnallisten menetelmien käyttö ovat siis jatkossakin opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen tärkeitä teemoja.

–Kiusaamisen nollatoleranssi ja yksinäisyyden ehkäiseminen ovat edelleen tärkeitä painopisteitä Jyväskylän perusopetuksen kehittämisessä. Jokainen itsensä yksinäiseksi tai kiusatuksi kokevansa lapsi on liikaa. Tuloksissa ilahduttavaa oli, että kahdelta erikokoiselta koululta oppilaat vastasivat sataprosenttisesti, että heillä on koulussa kaveri tai kavereita, toteaa perusopetuksen palvelujohtaja Tuija Rasinen.

Kysely uusitaan keväällä 2018.

Lisätietoja:
palvelujohtaja Tuija Rasinen, perusopetuspalvelut, 014 266 4984
koordinaattori Tella Vuolle-Oranen, palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, p. 014 266 4036
suunnittelija Eija Rajalainen, palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö, p. 014 266 1985

29.9.2017Minna Hakkarainen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje