Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelman luonnos kommentoitavana 23.10. saakka, valtuusto käsittelee 27.11.

Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelman luonnos kommentoitavana 23.10. saakka, valtuusto käsittelee 27.11.

Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelman luonnos on julkaistu verkossa osoitteessa: http://www.jyvaskyla.fi/hyvinvointikertomus/suunnitelma. Suunnitelmassa on esitetty listaus toimenpiteistä ja tavoitteista, joihin kaupunki sitoutuu seuraavan neljän vuoden aikana kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Hyvinvointisuunnitelman luonnoksesta pyydetään palautetta lausuntopalvelu.fi –palvelussa 23.10. mennessä. Valmistelijat toivovat, että palautetta saataisiin etenkin hyvinvoinnin edistämisen haasteiden kanssa kamppailevilta toimijoilta. Lausuntopyyntö on lähetetty lähes sadalle Jyväskyläläiselle järjestötoimijalle ja sen lisäksi oman lausunnon voi antaa kuka tahansa asiasta kiinnostunut kirjautumalla osoitteessa: www.lausuntopalvelu.fi ja etsimällä sieltä sivun ”Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelma (Luonnos 9.10.2017).”

Suunnitelman luonnoksessa painotetaan verkostomaista toimintatapaa sekä osallistavaa ja asiakaslähtöistä palvelujen kehittämistä. Kaikki kommentit luonnoksesta ovat tervetulleita ja palautetta hyödynnetään hyvinvointisuunnitelman viimeistelyssä. Jyväskylän kaupungin lautakunnat antavat omat lausuntonsa luonnoksesta lokakuussa ja valtuuston käsittelyyn suunnitelma tulee 27.11.

Hyvinvointisuunnitelmalla iso rooli kaupungin palvelujen kehittämisessä

Hyvinvointisuunnitelma on vastaus keväällä tehdyn hyvinvointikertomuksen esiin nostamiin kysymyksiin: kuinka vähentää yksinäisyyttä, loiventaa polarisaatiokehitystä, turvata palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, parantaa asukkaiden osallisuutta ja aktivoida asuinalueita sekä kuinka toiminnan vaikutuksia voitaisiin mitata ja arvioida?

Suunnitelmaan on kirjattu useita kymmeniä suurempia ja pienempiä tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä, jotka ovat kaupungin palveluista kevään ja alkusyksyn aikana kerätyn tiedon perusteella avainasemassa hyvinvointikertomuksessa nousseiden kysymysten ratkaisemisessa. Tavoitteista löytyy muun muassa kiusaamisen 0-toleranssi, kulttuurin ja harrastustoiminnan mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille, kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä, osallisuuden ja vertaistoiminnan kehittäminen kaupungin palveluissa, selkokielisyys, tiettyjen kohdennettujen ja toisaalta kaikille avoimien palvelujen ja toimintamahdollisuuksien tarjoaminen lähipalveluna, suun terveydenhuollon palvelujen tunnetuksi tekeminen, palveluprosessien uudistaminen ja henkilöstön kouluttaminen uusiin toimintatapoihin.

Jo suunnitelman luonnosvaiheen nettiversiosta avautuu toimenpiteiden laaja kirjo, kokonaisuuteen pääsee tutustumaan verkossa osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/hyvinvointikertomus/suunnitelma. Lausuntokierroksella toivotaan saatavan vielä tarkennuksia olemassa oleviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Verkostomainen toimintatapa tarkoittaa myös sitä, että järjestöt ja yhteisöt voivat luonnosta kommentoidessaan ilmoittaa halukkuutensa olla jatkossa vahvemmin mukana jonkun tietyn tavoitteen tai toimenpiteen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Valtuuston käsittelee suunnitelmaa 27.11.

Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa on kerätty tavoitteet, toimenpiteet, toiminnasta vastaava taho sekä se, kuinka toimenpiteiden toteutumista seurataan. Suunnitelman rakenteen selkiyttämiseksi toimenpiteet ja tavoitteet on jaoteltu muun muassa ikä- ja eritysryhmittäin. Lisäksi suunnitelmassa on kaikkien kohderyhmien hyvinvointiin liittyviä yhteisiä toimenpiteitä ja tavoitteita.

Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet, eli tehdään konkreettinen hyvinvointisuunnitelma valtuustokausittain. Suunnitelman toteutumista seurataan ja raportoidaan vuosittain.

Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma toteuttavat Jyväskylän kaupunkistrategiaa. Hyvinvointisuunnitelma on käytännön toimenpidesuunnitelma erityisesti ”Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat” strategiakärjen toteuttamiseksi.

Lisätietoja: Jyväskylän kaupungin hyvinvointikoordinaattori Sari Välimäki, p. 014 266 7739

11.10.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje