Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 12.10.2017

Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 12.10.2017

Jätelautakunnan kokouksessa 12.10.2017 käsiteltiin 1.1.2018 alkaen noudatettavaa jätetaksaa. Lautakunta päätti asettaa Jyväskylän kaupungin, Muuramen kunnan ja Laukaan kunnan jätetaksojen luonnokset ja Mustankorkea Oy:n jätekeskuksen hinnaston yleisesti nähtäville 18.10.–16.11.2017 tietoverkkoon ja kuntien virallisille ilmoitustauluille. Kuntalaisilla ja asianosaisille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta 16.11.2017 mennessä.

Lautakunta ilmoittaa asiasta kuulutuksella, joka julkaistaan Keskisuomalaisessa 17.10., Laukaa-Konnevesi-lehdessä 19.10. ja Muuramelainen-lehdessä 26.10. Lisäksi lautakunta pyytää lausuntoa taksaluonnoksesta toimialueen kunnilta 16.11. mennessä.

Jätelain mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Taksat on valmisteltu yhteistyössä Mustankorkea Oy:n kanssa, joka on tehnyt laskelmat eri jätehuoltopalvelujen kustannuksista. Taksaluonnoksissa astiatyhjennysmaksut pysyvät ennallaan Jyväskylässä ja Muuramessa, joissa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus.

Laukaan kunnassa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jota Mustankorkea Oy täydentää ylläpitämillään aluekeräyspisteillä, joissa kerätään seka- ja hyötyjätteitä. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella jätetaksa koostuu sekä jätehuoltoviranomaisen määrittelemästä käsittelymaksusta että sopimussuhteessa olevan kuljetusyrittäjän määrittelemästä kuljetusmaksusta. Laukaan jätetaksassa jäteastian käsittelyosuudet säilyvät muuten ennallaan, paitsi 360 litran sekajäteastian ja 240 litran biojäteastian käsittelyhintaa on alennettu keskimääräisen täyttöaste- ja tilaavuuspainotarkastelun seurauksena. Sekajätteen aluekeräyspistemaksut pysyvät ennallaan, ja niitä voivat käyttää vain vuosimaksun maksaneet kiinteistöt.

Mustankorkea Oy:n jätekeskukselle vahvistetaan kaksi vastaanottohinnastoa, toinen kotitalouksien pienkuormille lajittelupihalle ja toinen suurille kuormille. Uuden hinnaston mukaan lajittelupihalle tuotavien pienkuormien hinnat pysyvät ennallaan, mutta suurten kuormien vastaanottohinnastoon on tehty korotuksia.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5393 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- jätelautakunnan puheenjohtaja Jari Blom, p. 050 368 9190, jari.blom[at]jkl.fi
- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jkl.fi

12.10.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje