Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Kaavamuutoksia ja laajennuksia lautakuntakäsittelyyn Jyväskylässä

Kaavamuutoksia ja laajennuksia kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn Jyväskylässä

Pellonreuna täydentää Kuokkalan kehäväylän kerrostaloaluetta

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kuuden neljä–seitsemän kerroksisen asuinkerrostalon muodostaman täydennysrakentamisen kohteen toteuttaminen Tikanväylän varteen Kuokkalaan. Kohde jatkaa Kuokkalan kehäväylän varren arkkitehtonisesti korkealaatuisten kerrostalokohteiden sarjaa (Jokivarsi ja Tikanranta II). Hyväksymiskäsittelyssä olevan Pellonreunan kerrostalotontit tuovat hyvän lisän kaupungin vapaasti markkinoitavaan tonttitarjontaan.

www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/953

Sokoksen täydennysrakentamisen kaavamuutos hyväksymiskäsittelyyn

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Jyväskylän ydinkeskustassa sijaitsevan kauppakeskus Sokoksen ylimmissä kerroksissa olevien toimistotilojen muuttaminen asunnoiksi, yhden lisäkerroksen toteuttaminen Kauppakadun varren rakennukseen sekä pysäköintilaitoksen ylimmän pysäköintitason kattaminen. Muutoksien tulee muodostaa saumattoman osan rakennuksen nykyistä arkkitehtuuria ja ottaa huomioon rakennetun ympäristön arvot.

www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/958

Läntisen Palokärjen teollisuusalueella muutoksia yritystontteihin

Sakselantien varrella sijaitsevaan suunnittelualueeseen kuuluu neljä teollisuustonttia ja viereinen lähivirkistysalue. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on liittää osa viereisestä lähivirkistysalueesta teollisuustontteihin ja osoittaa alueelle tarpeen mukaiset yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueet (ET). Kaavamuutosalue on nykytilanteessa aukeaksi hakattua kenttää, jolla säilytetään muun muassa raskasta kalustoa. Virkistysalueen pienentämisellä ei ole vaikutusta alueen viheryhteyksiin tai ekologisiin käytäviin. Tonttien laajentamisella sen sijaan mahdollistetaan yritystoiminnan monipuoliset sijoittumismahdollisuudet alueelle ja helpotetaan tonttien rakennusoikeuksien hyödyntämistä.

www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/975

Kankaan Sydämeen eri ikäryhmien yhteisöllistä asumista

Ehdotusvaiheessa oleva asemakaavan muutos jatkaa kaupunkikuvallisesti korkealaatuista asuntorakentamista Kankaan Sydänkortteleiden arkkitehtuurikilpailun ja Kankaan Laatuaapisen periaatteiden mukaisesti. Sydänkortteleiden asuntorakentamisen lisäksi kaavamuutos vastaa senioriasumisen kysyntään sekä tarjoaa opiskelijoille asuntoja Kankaan alueelta. Seniorit sekä opiskelijat tulisivat asumaan naapureina samassa kortteleissa ja käyttäisivät yhteisiä tiloja. Kumpikin hanke on tarkoitus toteuttaa yhdessä yhteisöllisen asumisen kehittämishankkeena. Päiväkoti on mahdollista sijoittaa kaavamuutosalueen eteläosaan yhteisöllisen korttelin viereen ja senkin osalta yhteiskäyttömahdollisuutta tutkitaan. Kortteleiden toteutuksessa noudatetaan taiteen prosenttiperiaatetta, mikä tarkoittaa noin yhden prosentin osuuden sijoittamista taiteeseen rakennuskustannuksista.

www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/966

Vapaudenkatu 79:ään suunnitteilla lisäosan rakentaminen

Vapaudenkatu 79:ään on suunnitteilla täydennysrakentamista. Kaavaluonnoksessa alueella sijaitseva vanha rakennus esitetään suojeltavaksi, ja sen jatkeeksi Yrjönkadun varteen ehdotetaan viisikerroksista lisäosaa. Kaavamääräyksillä ohjataan rakentamista korkealaatuiseksi ja ympäristöön soveltuvaksi sekä pyritään varmistamaan asuinympäristön viihtyisyys ja kaupunkivihreän riittävyys alueella. Autopaikkojen määrän hillitsemiseksi yksi tontin autopaikoista on tarkoitus varata yleisesti käytössä olevalle yhteiskäyttöautolle.

Suunnitelmiin voi tutustua suunnittelualueella pidettävällä kaavakävelyllä keskiviikkona 25.10. klo 16.30–17.30. Kokoontuminen on Yrjönkadulla (Yrjönkatu 3) vanhan rakennuksen edustalla.

www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/977

Kanavuoren asemakaavaa muutetaan ja laajennetaan

Asemakaavan laajennuksella ja muutoksella halutaan mahdollistaa Kanavuoren varikkoalueen ja sen ympäristön kehittäminen työpaikka-alueena. Suunnittelualue on pääosin asemakaavan laajennusta ja vähäiseltä osaltaan asemakaavan muutosta. Alue sijaitsee logistisesti edullisesti valtateiden 4 ja 9 solmukohdan läheisyydessä ja asemakaavaa tarvitaan nykyisten toimintojen vakiinnuttamiseksi ja kehittämiseksi. Kaupungin tavoitteena on kehittää esikunta-alueen ympärillä olevia maa-alueitaan osana yritystoimintaa palvelevaa kokonaisuutta sekä turvata virkistys- ja viheralueiden jatkuvuus.

www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/954

17.10.2017Ilona Hokkanen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje