Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 17.10.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 17.10.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 17.10.2017 käsiteltiin muun muassa kaupungin hyvinvointisuunnitelman luonnosta.

Hyvinvointisuunnitelman luonnos vuosille 2017–2020 hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi omalta osaltaan hyvinvointisuunnitelman luonnoksen vuosille 2017–2020. Kaupunkirakenteen näkökulmasta hyvinvointia edistävä yhdyskuntarakenne ja rakennettu ympäristö tarkoittaa asukkailleen muun muassa viihtyisää sekä sujuvaa arkea edistävää ympäristöä. Hyvinvointia edistävä yhdyskuntarakenne kannustaa muun muassa kestäviin liikkumismuotoihin, tarjoaa monipuolisen ja kattavan viher- ja virkistysalueiden verkoston sekä edistää asuinalueiden sosiaalista eheyttä. Hyvinvointisuunnitelman luonnoksessa elinympäristöön ja kaupunkirakenteeseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet ovat esillä erityisesti kohdassa ”ympäristö”. Tavoitteet on valittu hyvinvointisuunnitelman strategisten painopisteiden mukaisesti. Tarkemmat kirjaukset näistä tavoitteista ja niiden toteutumisen seurannasta löytyvät nettisivuilta osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi/hyvinvointikertomus/suunnitelma/ymparisto.

Sokoksen asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi Sokoksen asemakaavan muutosehdotuksen 3.10.2017 tarkistetussa muodossa. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan nykyisten toimistotilojen muuttaminen asunnoiksi, yhden lisäkerroksen toteuttaminen Kauppakadun varren rakennukseen sekä pysäköintilaitoksen ylimmän pysäköintitason kattaminen siten, että muutokset muodostavat saumattoman osan rakennuksen arkkitehtuuria ja ottavat huomioon rakennetun ympäristön arvot. Suunnittelualueella sijaitsee Sokos-keskuksen rakennuskokonaisuus sekä yleinen pysäköintilaitos, P-Sokos. Vanhin osa kokonaisuudesta on valmistunut 1962. Sokos-keskukseen on tehty mittava peruskorjaus ja laajennus 2007–2010.

Kankaan Sydän II -asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Kankaan sydän II -asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti, että mikäli muistutuksia ei jätetä eivätkä asemakaavanmuutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kankaan alueen uudisrakentamisen jatkaminen. Maa-alue on kaupungin omistuksessa. Asemakaavan muutos jatkaa kaupunkikuvallisesti korkealaatuista asuntorakentamista Kankaan Sydänkortteleiden arkkitehtuurikilpailun ja Kankaan Laatuaapisen periaatteiden mukaisesti. Sydänkortteleiden asuntorakentamisen lisäksi kaavamuutos vastaa senioriasumisen kysyntään sekä tarjoaa opiskelijoille asuntoja Kankaan alueelta.

Vapaudenkatu 79 asemakaavan muutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Vapaudenkatu 79:n asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta. Yksityinen maanomistaja on hakenut kaavamuutosta, joka mahdollistaisi 1500 kerrosalaneliömetrin laajuisen ja viisi kerrosta korkean asuinkerrostalon rakentamisen Yrjönkadun varteen vanhan, vuonna 1940 rakennetun rakennuksen jatkeeksi.

Kanavuoren varikkoalueen asemakaavan laajennus- ja muutosluonnos nähtäville

Lautakunta päätti asettaa Kanavuoren varikkoalueen asemakaavan laajennus- ja muutosluonnoksen tarkistetussa muodossa nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta. Asemakaavan laajennuksella ja muutoksella mahdollistetaan Kanavuoren varikkoalueen ja sen ympäristön kehittäminen työpaikka-alueena. Yksityisen maanomistuksen lisäksi alueella on kaupungin ja valtion omistamia maa-alueita. Kaavan laatiminen on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloitteesta. Alueen pinta-ala on noin 56 hehtaaria.

Kadunpitopäätöksiä Korpilahdelle ja Ronsuntaipaleentielle

Kaupunkirakennelautakunta teki maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätyn kadunpitopäätöksen Korpilahden kaduille. Samalla vahvistettiin väylille talvihoitotöitä ohjaava kiireellisyysluokitus. Päätös annetaan tiedoksi kiinteistöjen omistajille tai haltijoille.

Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan yhdistymisen jälkeisten selvitysten yhteydessä ei ole saatu varmuutta, että Korpilahden kunnassa olisi tehty kadunpitopäätöksiä. Lautakunnan nyt tekemällä päätöksellä kadunpitopäätös tehtiin niille kaduille tai kadun osille, joille se on mahdollista tehdä, ja ne luovuttiin yleiseen käyttöön.

Kaupunkirakennelautakunta teki kadunpitopäätöksen myös Ronsuntaipaleentielle Länsiväylän ja Vesimyllyntie välillä.


Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5482 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).

Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

17.10.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje