Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 18.10. pidetystä kokouksesta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 18.10. pidetystä kokouksesta

Lautakunta hyväksyi hyvinvointisuunnitelman luonnoksen

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi omalta osaltaan Jyväskylän hyvinvointisuunnitelma 2017–2020 -luonnoksen. Luonnos on luettavissa verkossa osoitteessa: http://www.jyvaskyla.fi/hyvinvointikertomus/suunnitelma/.

Hyvinvointisuunnitelmassa on esitetty konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla on tarkoitus vähentää yksinäisyyttä, loiventaa polarisaatiota ja eriarvoistumiskehitystä, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä asukkaiden osallisuutta ja asuinalueiden aktiivisuutta. Lisäksi suunnitelmassa kiinnitetään huomiota toimenpiteiden vaikutusten arviointiin ja mittaamiseen.

Tavoitteet on jaoteltu ikäryhmittäin, vammaisten ja maahanmuuttajien näkökulmasta sekä yleisiin kaikkia kaupunkilaisia koskeviin kokonaisuuksiin: osallisuus, yhdenvertaisuus, turvallisuus ja ympäristö. Osa tavoitteista toistuu kaikissa kohderyhmissä. Tällaisia ovat osallisuuden toteutuminen arjessa sekä kulttuuri- ja harrastustoiminnan mahdollisuuksien toteutuminen. Harrastustoiminnassa korostettiin myös asuinalueilla tapahtuvaa toimintaa. Lisäksi terveydenedistämiseen liittyvät tavoitteet koskevat useimpia kohderyhmiä. Lasten ja nuorten osalta erityistä huomiota kiinnitettiin ylipainon ehkäisemiseen ja liikkumiseen.

Lisäksi suunnitelmassa on kohderyhmittäin omia tavoitteita. Lasten ja nuorten kohderyhmässä tavoitteina on muun muassa kiusaamisen 0-toleranssi ja ongelmien ehkäiseminen oikea-aikaisella tuella. Nuorten kohderyhmässä tavoitteena on nuorten ohjaus- ja palveluverkoston selkeyttäminen erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Työikäisiin liittyvät tavoitteet liittyivät ennaltaehkäisevään toimintaan sekä palvelujen saatavuuden parantamiseen kuten asumisen turvaamiseen ja päihdeongelmien vähentämiseen. Ikääntyneiden kohdalla korostuivat toiminnallisen arjen sekä kodin ulkopuolella liikkumisen mahdollistaminen ja kotona asumisen tuki.

Kaikkia kaupunkilaisia koskien toimenpiteet liittyvät erityisesti osallisuuden eri muotoihin, syrjimättömyyden toteutumiseen, lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseen ja ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Ympäristöön liittyviä tavoitteita suunnitelmassa ovat asuinalueiden sosiaalinen eheys, kestävät liikkumismuodot ja viherverkoston yhtenäisyys ja kattavuus.

Osa toimenpiteistä on jo käynnissä ja joidenkin osalta toimintasuunnitelmat tarkentuvat vuoden 2018 aikana. Tarkemmat kuvaukset toimenpiteiden toteuttamisesta tulevat Jyväskylän kaupungin nettisivuille, josta niitä voi seurata. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuosittain.

Lautakuntien lisäksi luonnoksesta on pyydetty lausuntoja www.lausuntopalvelu.fi -nettipalvelussa. Lausunnon voi jättää 23.10. saakka. Valtuuston käsittelyyn hyvinvointisuunnitelma tulee 27.11.

Vanhusneuvostolle ei vakipaikkaa lautakunnan kokouksiin

Lautakunta päätti esityksen mukaisesti, ettei se myönnä vanhusneuvoston edustajille paikkaa läsnäolo ja puheoikeudella kokouksissaan, mutta esittää toisaalta, että vanhusneuvosto myöntäisi kulttuuri- ja liikuntalautakunnan yhdelle edustajalle ja hänen varajäsenelleen läsnäolo- ja puheoikeuden vanhusneuvoston kokouksissa. Tämän lisäksi vanhusneuvoston edustaja voidaan kutsua iltakouluun tai varsinaiseen kokoukseen silloin kun siellä käsitellään heille erityisen tärkeitä asioita. Asiasta jätettiin yksi eriävä mielipide.

Jyväskylän vanhusneuvosto esitti lautakunnalle jättämässään aloitteessaan, että neuvoston jäsen voisi osallistua Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Aloitteella he kertoivat hakevansa samanlaista toimintatapaa kuin nuorisovaltuustolla nykyisin on. Nuorisovaltuuston nimeämällä, yli 15-vuotiaalla edustajalla on lautakunnan kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Tätä on perusteltu muun muassa sillä, että alle äänestysikäiset nuoret pääsevät mukaan demokraattiseen päätöksentekoon ja valmisteluun ja lautakuntapaikat toimivat nuorille demokraattiseen päätöksentekoon kasvamisen ja oppimisen väylinä.

Raportti pohjoismaisesta ystävyyskaupunkivaihdosta

Lautakunta kuuli matkaraportin 29.6.-3.7.2017 Ruotsin Eskilstunassa järjestetystä 43. pohjoismaiseen nuorten ystävyyskaupunkivaihdosta, jossa oli tänä vuonna lajina poikien salibandy (B-juniorit). Jyväskylän joukkueessa oli 12 poikaa O2 Jyväskylä ry junioreista sekä kaksi valmentajaa. Lisäksi matkalla oli liikuntapalvelujen edustajana Mikko Pajunen ja lautakunnan edustajana Janne Rummakko. Turnauksessa Jyväskylä sijoittui toiseksi Eskilstunan jälkeen.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5441. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 26.10. kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Caius Forsberg, p. 044 061 1712
- kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

18.10.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje