Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 26.10.2017

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 26.10.2017

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen joukkoliikennejaosto kokoontui torstaina 26.10. Päätösasioita olivat muun muassa matkalippujen tarkastamista koskevan luvan hakeminen sekä Jyväskylä–Laukaa -yhteysvälin joukkoliikenteen hankinta.

Luvan hakeminen liikenne- ja viestintäministeriöltä joukkoliikenteen matkalippujen tarkastamiseen

Joukkoliikennejaosto päätti hakea liikenne- ja viestintäministeriöltä lupaa matkalippujen tarkastustoiminnan aloittamiseen Jyväskylän paikallisliikenteen linjoilla. Lipuntarkastustoiminnalla pyritään varmistamaan matkustajien lippujen kelpoisuus, esimerkiksi matkalipun käyttäjäryhmän, vyöhykkeen tai voimassaolon osalta. Matkalippujen tarkastamisen tavoitteena on asiakkaiden tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu.

Tarkastusmaksun perimisoikeutta haetaan liikenne- ja viestintäministeriöltä. Myönnetty oikeus tarkastusmaksujen perimiseen on voimassa toistaiseksi ja sitä koskevassa päätöksessä määritellään tarkemmin tarkastustoiminnan piirissä oleva joukkoliikenne. Varsinaiset matkalippujen tarkastajat hyväksyy se poliisilaitos, jonka toimialueeseen tarkastusmaksun perimisoikeuden saanut kunta kuuluu.

Jyväskylän paikallisliikenteen lipuntarkastustoimintaa suunnitellaan pyöritettävän Jyväskylän kaupungin pysäköinnintarkastajien avulla. Osalle pysäköinnintarkastajista annetaan lisäkoulutusta ja kaupungille hankitaan lipuntarkastuksen edellyttämä laitteisto. Tarkastajien lisäkoulutuksen tarpeen määrittelee paikallinen poliisilaitos.

Jyväskylä–Laukaa -yhteysvälin joukkoliikenteen hankinta

Joukkoliikennejaosto hyväksyi esitetyt Jyväskylä–Laukaa yhteysvälin joukkoliikenteen hankintaa koskevat periaatteet. Jyväskylän kaupunki on käynnistämässä hankintamenettelyä Jyväskylä–Laukaa -yhteysvälin joukkoliikenteen järjestämisestä kesästä 2018 eteenpäin. Hankinnan taustalla on nykyisten siirtymäajan sopimusten päättyminen 31.5.2018. Liikenne hankitaan osaksi Jyväskylän paikallisliikennettä ja liikenne järjestetään bruttoperusteisesti, kuten muissakin Jyväskylän seudun joukkoliikenteen liikennöintikohteissa. Liikenteen suoritteet on laskettu kahden auton liikennöintiin perustuen ja liikenteessä tehdään asiakastyytyväisyyskyselyt kolme kertaa vuodessa. Sopimuskausi on 7 + 3 vuotta, jossa perussopimus on ajalle 4.6.2018–31.5.2025 ja sen jälkeen mahdollisuus kolmen vuoden optiokauteen.

Kohteen liikenteessä on käytössä Waltti-lippu- ja maksujärjestelmä, jossa käytetään Jyväskylän seudun joukkoliikenteen määrittelemiä lipputuotteita, käyttäjäryhmiä ja hinnoittelua. Kohteen liikenteessä käytettävä kalusto on tilaajaväritysohjeen mukainen. Kalustona on EURO 6 –päästövaatimukset täyttäviä teliautoja, joissa matalalattiaosuus vähintään etu- ja keskioven välillä. Paikkavaatimuksena autoissa tulee olla vähintään 49 istuinpaikkaa ja kokonaispaikkamäärä vähintään 90 paikkaa. Auton keskellä oltava paikat kolmille lastenvaunuille sekä pyörätuolipaikka ja kulkusilta keskiovella. Kaluston keski-ikä sopimuskauden aikana enintään 10 vuotta. Liikenteen suoritteita voidaan sopimuksen mukaan muuttaa sopimuskauden aikana -10 – +30 %. Liikenteessä olevissa autoissa täytyy mahdollistaa reaaliaikainen seuranta ja tietojen välittäminen informaatiojärjestelmän tarpeisiin. Lisäksi tilaaja varaa mahdollisuuden asentaa erillisiä infonäyttöjä autojen sisätiloihin. Autojen sisä- ja ulkomainospinnat varataan joukkoliikenteen omaan viestintään ja markkinointiin. Lähtökohtana on, että Jyväskylä–Laukaa -välille hankittava liikenne sulautuu aikaisempaan liikennetarjontaan myös tilaajavärityksensä puolesta. Käytössä on sama lippu- ja maksujärjestelmä kuin muussakin paikallisliikenteessä. Informaatiopalveluiden kehittyminen (reaaliaikavaade) ja sähköisten palveluiden lisääntyminen on otettu toiminnallisissa vaatimuksissa huomioon.

Jyväskylä–Laukaa -yhteysvälillä vuoroja ajavat tällä hetkellä liikennöitsijät Jyväskylän Liikenne Oy ja Koivuranta Oy. Osa Jyväskylä–Laukaa -välin vuoroista kuuluu Keski-Suomen ELY-keskuksen siirtymäajan sopimusten piiriin ja ne ovat pidempimatkaista seutuliikennettä Äänekoskelle ja Konnevedelle. Lisäksi osa vuoroista jatkaa Viitasaaren ja Kuopion suuntiin. Jyväskylä–Laukaa -yhteysvälin joukkoliikenne on olennainen osa myös Jyväskylä–Äänekoski -yhteysvälin liikennettä, joten liikenteen järjestämisessä on otettava huomioon yhteydet Jyväskylästä Äänekoskelle, joko nelostien tai Laukaan kautta. Keski-Suomen ELY-keskus on teettänyt liikennekokonaisuudesta selvityksen, jossa on tarkasteltu erilaisia vaihtoehtoja liikenteen järjestämiseksi ja eri järjestämistapojen mahdollisuuksia, kustannuksia sekä haasteita tilaajatahojen näkökulmista. Myös Jyväskylän, Laukaan ja Äänekosken kuntien kanta otettiin huomioon järjestämistapaehdotusta laadittaessa. Ratkaisuehdotukseksi muotoutui lopulta eri vaihtoehtoja yhdistelevä malli, jossa Jyväskylä–Laukaa -yhteysvälillä toimisi Jyväskylän seudun joukkoliikenteen sopimusliikenne. Jyväskylä–Laukaa– Suolahti– Äänekoski -yhteysvälillä puolestaan toimisi Keski-Suomen ELY-keskuksen sopimusliikenne. Äänekoski–Jyväskylä -yhteysvälillä (nelostien kautta kulkeva reitti) sekä osin myös Suolahti–Äänekoski -välillä tavoitellaan markkinaehtoista liikennettä.

Ehdotettu liikennekokonaisuus jättää kaikille yhteysväleille tilaa sekä sopimusliikenteen että markkinaehtoiselle liikenteen vuoroille, mikä mahdollistaa useampien liikennöitsijöiden toiminnan. Jyväskylän seudun joukkoliikenteelle juuri Jyväskylä–Laukaa -yhteysvälin liikenteen järjestäminen sopimusliikenteenä mahdollistaa Jyväskylän paikallisliikenteen kehittämisen Laukaan suuntaan palvelutarjonnan, lippujärjestelmien ja hinnoittelun osalta. Ratkaisuehdotuksen mukaisesti Jyväskylä–Laukaa -yhteysvälin liikenne järjestetään pääsääntöisesti sopimusliikenteenä, jonka hankinnasta vastaa Jyväskylän seudun joukkoliikenne. Aikataulusuunnittelun aikana todettiin, että esimerkiksi nykyisen tarjonnan mukainen liikenne ei jätä riittävästi tilaa ELY-keskuksen sopimusliikenteelle eikä pidempimatkaiselle seutu- ja kaukoliikenteelle. Siksi Jyväskylän seudun joukkoliikenteelle hankittava liikennetarjonta pudotettiin noin puoleen suunnitellusta.

Muista kokouksen asioista tehtiin päätökset esitysten mukaisina. Verkkosivulta http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5514 löytyy koko esityslista liitteineen.

Tarkastettu pöytäkirja lisätään myöhemmässä vaiheessa sivulle http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_kokl_tweb.htm?+kirjaamo=951 .

Lisätietoja:

– Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi

– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

26.10.2017Kristiina Pentikäinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje