Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 31.10.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 31.10.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 31.10.2017 käsiteltiin muun muassa Jyväskylän kaupungin kaavoituskatsausta vuosille 2018–2020.

Jyväskylän kaupungin kaavoituskatsaus 2018–2020 hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Jyväskylän kaupungin kaavoituskatsauksen vuosille 2018–2020. Katsaus sisältää vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat merkittävät yleis- ja asemakaavakohteet. Kohteiden valinta perustuu pääasiassa kaupunkirakennelautakunnan hyväksymään asuinrakentamisen KymppiR2017-ohjelmaan sekä kaupunginvaltuuston hyväksymään työpaikkarakentamisen TYKKI -ohjelmaan. Kaavoitusohjelman lisäksi katsaus sisältää kuluvan vuoden kaavoituskertomuksen sekä avaa Jyväskylän tämän hetkistä tonttivarantotilannetta tulevaisuuteen peilaten. Kaavoituskatsaus jaetaan Jyväskylä-lehden välissä kotitalouksiin 29.11.2017.

Jyväskylän väestömäärä oli vuoden 2016 lopussa 138 850 henkilöä. Ennustetaan, että vuonna 2025 jyväskyläläisiä olisi 147 900. Väestömäärän kasvu edellyttää muun muassa riittäviä asuntotuotantomahdollisuuksia ja sijaintipaikkoja uusille työpaikoille. Jyväskylän kasvu pohjautuu vahvasti täydennysrakentamiseen. Huomattava osa uudisrakentamisesta sijoittuu olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen hyvien joukkoliikenneyhteyksien varsille. Kerros- ja rivitalotuotantoa varten kaavoitetaan vuosittain vuoden asuntotuotantotavoitteen verran eli 70 000 kerrosalaneliömetriä. Uusia omakotitontteja kaavoitetaan vuosittain 80 kappaletta. Pientalorakentaminen on ollut viime vuosina laskussa vaikkakin paritalojen suosio on kasvavaa. Myös rivitalorakentamisen määrät ovat olleet pieniä, mutta tontit kysyttyjä. Kerrostalotuotannossa korostuvat pienet asunnot.
Yritystonttitarjonta turvataan kaavoittamalla vuositasolla 10 hehtaaria uutta teollisuustonttimaata. Uusi yritysalue avataan Eteläporttiin vuonna 2018 ja Itäiseen Palokärkeen kaavoitetaan parhaillaan yli 60 hehtaaria yritystonttimaata.

Kevennetty maankäyttösopimusmenettely keskustassa ja sen reuna-alueilla vuoteen 2021 asti

Lautakunta hyväksyi ruutukaavakeskustaa ja sen reuna-alueita koskevan kevennetyn maankäyttösopimusmenettelyn. Menettely koskee vuoden 2021 loppuun mennessä tällä alueella käynnistettäviä asemakaavamuutoksia sekä liike- että asuntorakentamisen osalta. Tavoitteena on keskusta-asumisen edistäminen ja uusien täydennysrakentamishankkeiden käynnistyminen.

Normaalitilanteessa arvonnousuun perustuvan maankäyttösopimusmaksun suuruudeksi on Jyväskylässä käytännön myötä vakiintunut maksimissaan noin puolet arvonnoususta. Nyt tehdyn päätöksen mukaisella alueella maankäyttösopimusmaksun suuruus on 25–35 prosenttia arvonnoususta täydennysrakentamistilanteissa, joissa välitön kaupungille syntyvä yhdyskuntarakentamisen tarve on vähäinen. Täydennysrakentamisen tilanteet ja edellytykset ovat keskenään erilaisia ja prosentin suuruus määräytyy tapauskohtaisesti neuvottelun tuloksena huomioon ottaen esimerkiksi pysäköintiratkaisut, yhteisjärjestelyt ja suojeluvelvoitteet. Olemassa olevien seinien sisällä tapahtuvasta lisärakentamisesta esimerkiksi ullakolla ja kellarissa tai maksimissaan yhden lisäkerroksen rakentamisesta ei peritä maankäyttösopimusmaksua.

Vinkkipalkkio käyttöön ilkivaltarikosten selvittämiseksi

Kaupunkirakennelautakunta päätti äänin 9–4 muutetun pohjaesityksen mukaisesti ottaa käyttöön 1.1.2018 alkaen kahden vuoden koeajaksi 100–500 euron suuruisen vinkkipalkkion ilkivaltarikosten selvittämiseksi ja antaa katupäällikölle valtuudet päättää palkkion maksamisesta. Vinkin antajan henkilötiedot salataan. Liikenne- ja viheralueiden palvelualueen käyttötaloudesta kohdentuu kasvava osuus ilkivallasta aiheutuviin kustannuksiin. Katu- ja viheralueiden kalusteisiin, valaisimiin, liikenteenohjauslaitteisiin tai muihin rakenteisiin tehdyt töhryt ja muut vahingonteot aiheuttavat vuosittain arviolta 100 000–200 000 euron kulut. Lisäksi suuri osa rikotuista ja tai sotketuista rakenteista jää ennallistamatta tai niitä ei saada lähtötilannetta vastaavaan kuntoon.

Seppälänportin asemakaavan muutos hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Seppälänportin asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon. Kaavamuutoksella Seppälänportin liiketontti jaetaan kahdeksi eri vähittäiskaupan suuryksiköksi omille tonteilleen. Tonteille sijoittuu paljon tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa eli autokauppaa. Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kangasvuoren Rasinrinteessä osoitteessa Palanderinkatu 1. Suunnittelualueen laajuus on noin 2,7 hehtaaria. Alueen maanomistajia ovat Jyväskylän kaupunki ja Kiinteistö Oy Liikekeskus Seppälänportti. Kaavamuutosta haki SRV Keski-Suomi.

Tikkakosken Kirkkokatu 14:n ja 16:n asemakaavan muutosluonnos nähtäville

Lautakunta päätti asettaa Tikkakosken Kirkkokatu 14:n ja 16:n asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Tikkakosken ydinkeskustaan palvelujen läheisyyteen asumista ikääntyvän väestön tarpeisiin – uudisrakentaminen sisältäisi muun muassa tehostetun palvelun asumista. Nykyinen rakennusoikeus ei mahdollista toimivaa asumis- ja palvelukokonaisuutta. Kaavan laatiminen on käynnistynyt kaupungin aloitteesta. Alueella sijaitsee kolme 1960-luvulla rakennettua rakennusta, jotka puretaan asemakaavan toteuttamisen myötä. Kaavamuutosalue käsittää noin 0,9 hehtaaria.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5510 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan varapuheenjohtaja Aimo Asikainen, p. 050 381 9577, aimo.asikainen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

31.10.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje