Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Suomen käsityön museon vapaaehtoishaku avautunut verkossa

Suomen käsityön museon vapaaehtoishaku avautunut verkossa

Suomen käsityön museo on avannut hakuportaalin vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille. Vapaaehtoisia haetaan aluksi avustamaan museon kokoelmatyössä, mutta myöhemmässä vaiheessa innokkaita vapaaehtoisia otetaan mukaan myös muuhun museon toimintaan. Myös muusta kuin kokoelmatyöstä kiinnostuneet vapaaehtoiset voivat ilmoittautua museolle jo tässä vaiheessa. Museon tuleville vapaaehtoisille haettiin nimiehdotuksia Facebookissa ja annettujen ehdotusten perusteella vapaaehtoisten nimeksi pyöristyi Museokumppanit.

Museoviraston innovatiivisten hankkeiden avustuksista rahoituksensa saanutta vapaaehtoistyön hanketta varten on kesän aikana tehty pohjatyötä. Museossa on selvitetty vapaaehtoisille sopivia tehtäviä, koostettu perehdytysmateriaaleja ja pohdittu vapaaehtoistyön kiemuroita. Lisäksi on jatkettu jo vuonna 2016 kulttuuriluotsien kanssa aloitettua vapaaehtoistyön pilotointia, jossa luotsit ompelevat pukupusseja museon tarpeisiin ja osallistuvat museon nykytallennukseen koulutuksin ja projektein. Museolla on pyrkimyksenä ja tavoitteena vapaaehtoistyön kehittämishankkeen aikana lisätä palveluiden laatua ja saatavuutta, sekä yhteisön hyvinvointia.

Vapaaehtoistyötä kehitetään näkökulmasta, jonka tavoitteena on museon aineistojen valtakunnallisen saavutettavuuden ja käytettävyyden lisääminen osallistamalla vapaaehtoiset mukaan museon kokoelmatyöhön. Myöhemmässä vaiheessa hanketta vapaaehtoisten osallistuminen on tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi museota avustavaksi asiantuntijaverkostoksi, jolloin Museokumppanina toiminta ei välttämättä vaadi fyysistä läsnäoloa museossa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vapaaehtoistyön mahdollisuudet keskitetään aluksi museon kokoelmatyön pariin ja vasta myöhemmin museon muihin osa-alueisiin.

Vapaaehtoisten tulevaa toimintaa säätelee vahvasti vapaaehtoisten motivaatio yhteisölliseen työskentelyyn ja kulttuurityöhön. Heidän eri osaamisalueensa liitetään osaksi museotyötä, joka on monesti hidasta tai muulla tavoin henkilöresursseja vaativaa, kuten kokoelmatyö eri muodoissaan. Tulevaisuuden Museokumppani voisi siis olla museossa apuna oman osaamisensa ytimessä, esimerkiksi rakentamisapuna, ompelijana tai digitoijana. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa osallistujilleen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sellaisiin tehtäviin, jotka osallistuja kokee itselleen tärkeiksi ja merkityksellisiksi. Samalla vapaaehtoiset tapaavat toisia saman henkisiä, museotyöstä kiinnostuneita ihmisiä ja saavat syvemmän ulottuvuuden muun muassa näyttelyihin, kun näkökulma kulissien takaiseen työhön laajenee.

Kiinnostuneet voivat ilmoittautua vapaaehtoisiksi osoitteessa www.lyyti.in/vapaaehtoiset. Ilmoittautuneisiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä ja sovitaan aika kasvokkain tapaamista varten, jonka jälkeen vapaaehtoisiin ollaan säännöllisesti yhteydessä ja sovitaan mahdollisista tulevista tehtävistä Museokumppanina.

Lisätietoa: Marjo Ahonen, amanuenssi, Suomen käsityön museo p. 050 340 5673, marjo.ahonen@jkl.fi tai vapaaehtoiset.craftmuseum@jkl.fi.

2.11.2017Sari K. Koskinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje