Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksiä 7.11.2017

Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksiä 7.11.2017

Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 7.11.2017 käsiteltiin muun muassa lausuntoja Kankaan ja Itäisen Palokärjen asemakaavojen muutosehdotuksista.

Ei huomautettavaa Kankaan asemakaavojen muutosehdotuksista

Rakennus- ja ympäristöjaosto antoi kaupunkirakennelautakunnalle kahdesta Kankaan sydänalueen asemakaavamuutosehdotuksesta lausunnot, joiden mukaan sillä ei ole asioissa huomautettavaa. Asemakaavojen tavoite on mahdollistaa käydyn arkkitehtuurikilpailun pohjalta laadukas rakentaminen Kankaan kaavoituksen seuraaville osa-alueille.

Ei huomautettavaa Itäisen Palokärjen asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksesta

Rakennus- ja ympäristöjaostolla antoi kaupunkirakennelautakunnalle lausunnon, jonka mukaan sillä ei ole huomauttamista Itäisen Palokärjen asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksesta.

Suunnittelualue sijaitsee Seppälänkankaalla Laukaantien itäpuolella. Alue rajoittuu idässä rautatiealueeseen, etelässä koilliseen kehätievaraukseen, pohjoisessa Laukaan rajaan ja lännessä Laukaantiehen. Alue on pääosin Jyväskylän kaupungin omistuksessa. Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 205 hehtaaria, josta asemakaavan laajennusta noin 165 hehtaaria. Kaavan tavoitteena on turvata teollisuus- ja yritystonttien tarjonta tulevina vuosina. Kaavalaajennusalue sisältää muun muassa varauksen yhdistettyjen kuljetusten terminaalille Äänekosken radan varrella. Alueen maankäytön suunnittelu kytkeytyy myös Koillisväylään ja Laukaantien parantamissuunnitelmaan.

Rakennus- ja ympäristöjaosto valitsi edustajansa JAPA ry:n hallitukseen

Rakennus- ja ympäristöjaosto nimesi JAPA ry:n hallitukseen edustajikseen jaoston varajäsenen Martti Rajamäen ja ympäristötarkastaja Anu Surakan.

Jyväskylän kaupunki ja JAPA ry tekevät yhteistyötä kestävän kehityksen paikallisagendatyön toteuttamiseksi Jyväskylässä. Toimintaa koskeva sopimus perustuu kaupunginhallituksen sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiin. Sopimuksen mukaisesti rakennus- ja ympäristöjaostoa edustaa JAPA ry:n hallituksessa yksi luottamushenkilö ja yksi viranhaltija.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5583 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

7.11.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje