Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 9.1.2018

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 9.1.2018

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 9.1.2018 käsiteltiin muun muassa Itäisen Palokärjen asemakaavan muutosta.

Itäisen Palokärjen asemakaavan laajennus ja muutos eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Itäisen Palokärjen asemakaavan muutos ja laajennus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 20.12.2017 tarkistetussa muodossa.

Kaavan tavoitteena on turvata teollisuus- ja yritystonttien tarjonta tulevina vuosina. Kaavalaajennusalue sisältää muun muassa varauksen yhdistettyjen kuljetusten terminaalille Äänekosken radan varrella.

Suunnittelualue sijaitsee Seppälänkankaalla Laukaantien itäpuolella. Alue rajoittuu idässä rautatiealueeseen ja etelässä koilliseen kehätievaraukseen eli Koillisväylään. Alue on pääosin Jyväskylän kaupungin omistuksessa. Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 205 hehtaaria, josta asemakaavan laajennusta noin 165 hehtaaria.

Leppävedentien ja Rahkosentien asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Leppävedentien ja Rahkosentien asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti, että mikäli muistutuksia ei jätetä eivätkä asemakaavan laajennus- ja muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä ehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä tonttijako hyväksytään.

Asemakaava-alue sijaitsee Vaajakoskella Leppävedentien ympäristössä. Asemakaavan laajennuksen ja muutoksen tarkoituksena on muuttaa asemakaava vastaamaan Keski-Suomen ELY-keskuksen laatimaa tiesuunnitelmaa Leppävedentien parantamiseksi, jotta tiesuunnitelma voidaan hyväksyä..

Tiesuunnitelmassa esitetään toimenpiteet maantien parantamiseksi sekä kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Laukaan Vihtiälän ja Vaajakosken Janakantien välillä. Tiesuunnitelmaan sisältyy myös kevyen liikenteen alikulkukäytäviä ja meluntorjuntarakenteita sekä liittymien uudelleen järjestelyjä muun muassa näkemäolosuhteiden kannalta turvallisempiin kohtiin.

Kilpisenkatu 6:n poikkeamispäätös hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Kilpisenkatu 6:ta koskevan poikkeamispäätösehdotuksen. Poikkeamislupahakemuksessa haettiin lupaa kerrosalaltaan 13099 kerrosalaneliömetrin suuruisen liike- ja asuinrakennuksen rakentamiseksi asemakaavan mukaiselle 3806 neliömetrin suuruiselle tontille osoitteessa Kilpisenkatu 6.

Poikkeamista haettiin asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta, asuinkerrosten märästä, räystäskoroista ja pihan rakentamisvaatimuksesta. Tontilla sijaitsee rakennussuojelulain nojalla suojeltu rakennus, Alvar Aallon suunnittelema niin sanottu Valtiontalo.

Lautakunta päätti yksimielisesti jättää pöydälle asian 3 eli Keljonkankaan yhtenäiskoulun asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon hyväksymisen asemakaavan yhteydessä. Lautakunta päätti pyytää sivistyslautakunnalta, Tilapalvelun johtokunnalta sekä kaupunginhallitukselta lausunnot mahdollisuudesta toteuttaa koulu puurakennuksena sekä hankkia siitä vaihtoehdosta alustavan kustannusarvion.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6014 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

9.1.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje