Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 17.1. kokouksesta

Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksiä 17.1. kokouksesta

Lautakunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen uuden puheenjohtajansa Antti Salevan johdolla päättämään kulttuurin avustussopimuksista ja ohjausperiaatteista, joiden perusteella myönnetään taiteen perusopetuksen toimiluvat. Lautakunta antoi lisäksi muun muassa selonteon sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta ja hyväksyi omalta osaltaan Pohjanlammen lähiliikuntapaikkasuunnitelman.

Lautakunta hyväksyi kymmenen avustussopimusta, yhteensä 212 150 euroa

Jyväskylän kaupungin kulttuuriavustuspotista jaetaan 212 150 euroa kymmenelle toimijalle avustussopimusten perusteella. Toimijat ovat sellaisia, joiden toiminta on tarkoitettu jatkuvaksi ja toimintaa rahoittaa myös opetusministeriö tai jokin muu julkinen taho. Sopimukset neuvotellaan läpi vuosittain eikä niihin sisälly vastikkeellisuutta. Sopimuksiin on kytketty uutena asiana kaupungin strateginen näkökulma ja vahvistettu kulttuurisuunnitelma. Lautakunta hyväksyi kymmenen avustussopimusta, sopimusten summat ovat samat kuin vuonna 2017.

Jyväskylän Tanssiopisto - Jyväskylän Tanssiyhdistys ry. 40 000 €
Taito Keski-Suomi ry 30 000 €
Keski-Suomen Tanssin Keskus ry 28 000 €
Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis ry. 40 000 €
Jyväskylän Taiteilijaseura ry 22 000 €
Keski-Suomen Alueooppera ry 20 000 €
Luovan valokuvauksen keskus ry 10 000 €
Eurooppa Neljä -teatterin kannatusyhdistys ry 8 000 €
Keski-Suomen elokuvakeskus ry 8 000 €
Jyväskylän kansanmusiikkiyhdistys ry 6 150 €

Taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat käyttöön 1.8.2018 alkaen, toimilupien myöntämisen ohjausperiaatteisiin siirtymäaika

Lautakunta hyväksyi taiteen perusopetuksen toimilupien myöntämisen uudet ohjausperiaatteet esittelijän muutetun esityksen mukaisesti. Ohjausperiaatteet tulevat voimaan uusien toimijoiden osalta 1.2.2018 alkaen. Tällä hetkellä taiteen Jyväskylän kaupungilla on sopimus neljäntoista taiteen perusopetusta antavan toimijan kanssa. Näille annetaan kolmen vuoden siirtymäaika uusien ohjausperiaatteiden täyttämiseen. Uusien ohjausperiaatteiden mukaiset vaatimukset on täytettävä 31.7.2021 mennessä. Lisäksi Jyväskylän kaupungin kanssa sopimuksen tehneiden toimijoiden tulee toimittaa taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien mukaiset opetussuunnitelmat hyväksyttäväksi kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokoukseen 6.6.2018. Uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön ainakin uusilla oppilailla 1.8.2018 alkaen.

Esittelijän muutettuun esityksen mukaisesti päätökseen lisättiin, että selvitetään, onko mahdollista myöntää kaupungin avustusta taiteen perusopetuksen toimijoille, jotka eivät saa avustuksia.

Lautakunnan hyväksymät toimilupien myöntämisen ohjausperiaatteet ohjaavat taiteen perusopetusta, eli tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Toimintaa säätelee laki ja asetus taiteen perusopetuksesta, asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään näiden mukaisesti.

Jyväskylän kaupunki voi myöntää taiteen perusopetuksen opetustoimiluvan rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. Lupaa ei voida myöntää verokirjalla toimivalle yksityishenkilölle tai yksityiselle liikkeenharjoittajalle (toiminimi). Ohjausperiaatteisiin on kirjattuna myös opetussuunnitelmaa, henkilöstöä, turvallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, hallintoa sekä toimiluvan hakua koskevia edellytyksiä ja ohjeita.

Ohjausperiaatteet päätösesityksen liitteenä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1021594&version=1

Lautakunta hyväksyi omalta osaltaan Pohjanlammen lähiliikuntapaikkasuunnitelman

Lautakunta hyväksyi osaltaan Pohjanlammen lähiliikuntapaikkasuunnitelman. Pohjanlammen lähiliikuntapaikan rakentaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa, vuosien 2018-2019 aikana toteutetaan koulupihan rakentaminen. Toisessa vaiheessa rakennetaan koulupihan viereisen puistoalueen toiminnot.

Koulupihat ja liikuntapuisto on suunniteltu viihtyisiksi sekä leikkiin liikkumiseen kannustaviksi. Tavoitteena on, että koulupihat ovat käytössä asukkaiden lähiliikuntapaikkoina myös iltaisin. Laajennettu liikuntapuistoalue palvelisi myös koulun opetusta. Alueelle on suunnitteilla muun muassa useita eri kokoisia tekonurmipäällysteisiä pelikenttiä sekä kaukalo ja koripallokenttä, joille olisi mahdollista päästä vapaasti myös ilman vuorovarauksia. Lisäksi alueelle on suunniteltu kaupungin toinen pump track -rata pyörille ja potkulaudoille, skeittipaikka, kuntoiluvälineitä ja liikunnallisia leikkipaikkoja sekä pulkkamäki.

Kuokkalan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman yhteydessä on toteutettu koulupihan suunnittelu. Koulupihan rakentamisen kustannusarvio on 1 723 027 €, josta lähiliikuntarakentamisen osuus 667 635 €. Puistoalueen kustannusarvio on 1 422 700 €.

Lautakunta päätti ylimääräisestä kokouksesta helmikuulle, aiheena Hippos2020-hanke

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti, että se pitää ylimääräisen iltakoulun 5.2.2018 ja ylimääräisen kokouksen tiistaina 20.2.2018. Kokousten aiheena on Hippos2020-hanke.

Selonteko kulttuuri- ja liikuntapalvelujen vuoden 2017 sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

Sivistyksen toimialan johtoryhmä on toteuttanut sisäisen valvonnan itsearvioinnin. Sen perusteella sisäinen valvonta on toteutunut toimialalla suunnitellusti ja kokonaisuudessaan hyvin tai vähintäänkin tyydyttävästi ja se tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lakien ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.

Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa tunnistettiin joitakin riskejä vuonna 2017. Uimahallien kohdalla uusi, aiempaa alhaisempi hinnoittelu ei ole kaikilta osin johtanut toivottuun tulokseen, eli kävijämäärien kasvuun ja tulokertymän yltämiseen aiempien vuosien tasolle. Liikuntapalvelujen hintoja tarkistettiin alkaen 24.7.2017 ja tulokertymä korjaantui vuoden mittaan parempaan suuntaan. Kassatulojen kokonaispudotus oli vuoden 2017 aikana n. 96.000 euroa. Tämän vastapainoksi
uimahalleissa oli noin 21 000 käyntikertaa enemmän kuin vuonna 2016.

Uimahallien sisäilmahaasteisiin liittyen toteutettiin liikunnanohjaajien työnkuvamuutoksia ja vahvistettiin alueellista ohjaustoimintaa. Killerin yksityisen jäähallin käyttöönoton ensimmäisen vuoden aikana ovat jääurheiluseurojen vuoromäärät hieman vähentyneet kaupungin omissa halleissa. Tämän kokonaisvaikutus on ollut noin 60 000 €. Merkittävimpänä tekijänä tässä on se, että kesävuoroja ei enää ylläpidetty omissa halleissa.

Liikuntapalvelujen kassantarkastukset eivät ole kaikkien kassojen osalta olleet säännöllisiä. Tarkastuskäytäntö on vuoden 2017 aikana muutettu säännölliseksi
kaikkien kassojen osalta. Kaikki kassat tarkastetaan vähintään kerran vuodessa.

Kassatoimintojen prosessit tarkistetaan kulttuurin ja liikunnan palvelualueella vuoden 2018 alkupuolella ja kaupungin päivitetty ohje käydään läpi kaikkien kassoista vastaavien kanssa.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan edustaja vammaisneuvostoon

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan edustajaksi vammaisneuvostoon valittiin Antti Saleva. Hän korvaa tehtävästä eroa pyytäneen Caius Forsbergin.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5998. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 25.1.2018 kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
- kulttuuri- ja liikuntapalvelujen palvelujohtaja Ari Karimäki, p. 014 266 4001

17.1.2018Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje