Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 18.1.2018

Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 18.1.2018

Jätelautakunnan kokouksessa 18.1.2018 käsiteltiin muun muassa kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamista Toivakassa ja Toivakan jätetaksaa vuodelle 2018.

Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä uudistetaan Toivakassa

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti asettaa kunnallisten jätehuoltomääräysten luonnoksen ja perustelumuiston yleisesti nähtäville 24.1.–22.2.2018 tietoverkkoon ja Toivakan kunnan viralliselle ilmoitustaululle. Kuntalaisilla ja asianosaisille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta hallintolain 41. pykälän mukaisesti 22.2.2018 mennessä.

Jätelautakunta päätti ilmoittaa asiasta kuulutuksella, joka julkaistaan Toivakan paikallislehdessä, Paikallisuutisissa, 25.1.2018, ja pyytää lausuntoa kunnallisista jätehuoltomääräysluonnoksesta ja määräysten perustelumuistiosta Toivakan kunnalta, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, kunnalliselta jäteyhtiöltä Mustankorkea Oy:ltä sekä alueella toimivilta jätteenkuljetusyrittäjiltä 22.2.2018 mennessä.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain nojalla. Ne ovat jätelainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta tarkentavia määräyksiä. Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksyi toiminta-alueelle kokonaisuudessaan uudistetut jätehuoltomääräykset 6.4.2017. Kolmen kunnan yhtenäiset määräykset astuivat voimaan 1.6.2017 Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa.

Jätelautakunnan yhteistoimintaan liittyi 1.1.2018 Toivakan kunta. Jätehuoltoviranomaisen tavoitteena on, että koko toiminta-alueella on yhtenäiset jätehuoltomääräykset ja yhdenmukaiset jätehuollon toimintaperiaatteet. Näin kuntalaiset ovat tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden asuinkunnasta riippumatta. Tämän vuoksi yhteistoimintaan mukaan liittyneen Toivakan kunnan jätehuoltomääräykset ajantasaistetaan ja yhtenäistetään Jyväskylän seudun jätelautakunnan aiemmin hyväksyttyjen jätehuoltomääräysten kanssa. Toivakan nykyiset määräykset on annettu vuoden 1993 jätelain nojalla ja ne on hyväksytty Toivakan kunnanvaltuustossa 17.12.2001. Tämän jälkeen jätelakia on muutettu kahteen kertaa, joten jätehuollon toteuttamisen kannalta on erittäin tärkeää, että määräykset saadaan vastaamaan uuden jätelain vaatimuksia.

Toivakan jätetaksaluonnos nähtäville

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti asettaa jätetaksaluonnoksen yleisesti nähtäville 24.1.–22.2.2018 tietoverkkoon ja Toivakan kunnan viralliselle ilmoitustaululle. Kuntalaisilla ja asianosaisille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta hallintolain 41. pykälän mukaisesti 22.2.2018 mennessä.

Jätelautakunta päätti ilmoittaa asiasta kuulutuksella, joka julkaistaan Toivakan paikallislehdessä, Paikallisuutisissa, 25.1.2018, ja pyytää lausuntoa taksaluonnoksesta Toivakan kunnalta 22.2.2018 mennessä.

Jätelain mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita jätehuollon toteuttamisesta aiheutuu (esimerkiksi jätteiden kuljetus, käsittely ja hyödyntäminen, neuvonta, tiedotus, jätehuollon kehittäminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteiset jätehuollon viranomaistoiminnan kulut.

Jätetaksaa sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan jätteeseen, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa, julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyviin jätteisiin (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet).

Toivakan kunnassa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella jätetaksa koostuu sekä jätehuoltoviranomaisen määrittelemästä käsittelymaksusta että sopimussuhteessa olevan kuljetusyrittäjän määrittelemästä kuljetusmaksusta. Jäteastian tyhjennyshintojen käsittelyosuudet pysyvät ennallaan.

Perusmaksu korvaa aikaisemmin kunnassa olleen ekomaksun, mutta maksun suuruus pysyy entisellään. Perusmaksu on kiinteistökohtainen ja sen suuruus on porrastettu kiinteistön käyttötarkoituksen mukaisesti. Asunto- ja kiinteistöyhtiöiltä maksu peritään huoneistojen lukumäärän mukaan. Mikäli vakituinen ja vapaa-ajan asunto sijaitsevat Toivakassa, molemmista peritään erilliset perusmaksut.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6029 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- jätelautakunnan puheenjohtaja Jari Blom, p. 050 368 9190, jari.blom[at]jkl.fi
- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jkl.fi

18.1.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje