Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto puuttui epäkohtiin Jyväskylän kaupungin kotihoidon toiminnassa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto puuttui epäkohtiin Jyväskylän kaupungin kotihoidon toiminnassa

Kotihoidon toiminnan kehittäminen on Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelujen painopistealue, jota kirittävät myös valtakunnalliset laatusuositukset. Viime vuonna Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyysi Jyväskylän kaupungin kotihoidolta selvityksen asiakasturvallisuudesta ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton toteuttamisesta. Kotihoidossa on aktiivisesti korjattu epäkohtia, jotka koskivat pääosin puutteellisia hoito- ja palvelusuunnitelmia. Kotihoidon valvonta-asian käsittely aluehallintovirastossa päättyi marraskuussa 2017, mutta toiminnan kehittäminen kotihoidon kentällä jatkuu.

Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelujen valvonta ja Jyväskylän kaupunki työnantajana puuttuivat omaisten havaintoihin perustuviin puutteisiin kotihoidon toiminnassa jo ennen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöä. Aluehallintovirasto antoi Jyväskylän kaupungin kotihoidolle huomautuksen, koska selvityksen mukaan useita asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmia oli laatimatta ja päivittämättä.

– Hoito- ja palvelusuunnitelmia on päivitetty aktiivisesti. Henkilökunta sekä laatii että päivittää suunnitelman jokaiselle kotihoidon asiakkaalle aina kun se on ajankohtaista. Asiakkaan suostumuksella myös omainen tai muu vastaava henkilö voi osallistua hoitosuunnitelman laadintaan ja sen tarkastusneuvotteluihin, vanhuspalvelujen palvelujohtaja Maarit Raappana korostaa.

Toiminnanohjausjärjestelmä muutti kotihoidon arkea

Aluehallintoviraston arvion mukaan kotihoidon henkilökunnan käyttöön joulukuussa 2016 otettu mobiilikäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä vaikutti osaltaan negatiivisesti Jyväskylän kotihoidon asiakkaiden palveluihin ja koettuun laatuun. Viime vuonna toiminnanohjauksen käyttöönoton alkuvaiheessa osa asiakkaista koki hämmentävänä hoitajan tekemän kotikäynnin ajankohdan muuttumisen ja henkilöstön vaihtuvuuden lisääntymisen.

– Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa kotihoidon työn organisointia, tilastointia, kirjaamista ja johdettavuutta. Sen avulla asiakaskäyntejä kohdennetaan työntekijöille asiakkaiden tarpeiden perusteella, kuvaa palvelujohtaja Raappana.
– Työntekijöillä on käytössä mobiililaitteet, joiden avulla asiakkaan tiedot ovat työntekijöiden käytettävissä kotikäyntien aikana. Kirjaaminen tapahtuu käynnin aikana yhdessä asiakkaan kanssa.

Kotona asumisen tuen palvelupäällikkö Pirkko Soidinmäen mukaan kotihoidon henkilöstöresursseja on arvioitu uudelleen laatusuosituksen mukaisesti ja ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin.
– Esimerkiksi kotihoidon yöhoito on organisoitu uudella tavalla asiakaslähtöiseksi. Kotihoidon henkilöstöä jaetaan tasaisemmin asiakkaiden tarpeiden mukaan ja kokeilemme myös uudenlaisia työvuoromalleja, Soidinmäki kertoo.

Asiakkaan luona tehtävää työtä mittaava välitön työaika on Jyväskylässä vahvassa kasvussa. Ennen toiminnanohjauksen käyttöön ottoa välitön työaika oli 40 prosentin tienoilla, nyt luvut ovat 55 prosentissa. Tavoitteena on 60 prosenttia.

Lisätietoja:
Maarit Raappana, palvelujohtaja, vanhuspalvelut, p. 014 266 3634, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi
Pirkko Soidinmäki, palvelupäällikkö (palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen), p. 014 266 3912, etunimi.sukunimi(at)jkl.fi

22.1.2018Elina Gråsten

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje