Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 22.1.2018

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 22.1.2018

Jyväskylä-lisän myöntämisperiaatteet vuodelle 2018 hyväksyttiin

Kaupunginhallitus on palauttanut kokouksessaan 18.12.2017 Jyväskylä-lisän myöntämisperiaatteista päättämisen uudelleenvalmisteluun. Esillä on ollut mm. vaadittavan kokonaispalkan taso, erillisen porkkanarahan luominen pitkäaikaistyöttömän työllistämisestä tuetun ajan jälkeen sekä edellytyksenä olevan kuukausipalkan muuttaminen tuntipalkaksi. Myös tuntimäärien asettamisesta on keskusteltu. Jyväskylä-lisän bruttopalkan tason alentaminen 1 300 eurosta 1 100 euroon on perusteltua. Tämä mahdollistaa Jyväskylä-lisän käytön myös osa-aikaisiin työsuhteisiin. Osa-aikaisia työsuhteita on työmarkkinoilla tarjolla runsaasti. Myös monille pitkään työttömänä olleille tai osatyökykyisille osa-aikainen työ soveltuu kokopäiväistä työtä paremmin.
Muilta osin edellä olevat myöntämisperusteet säilyvät ennallaan.

Jyväskylä-lisän myöntämisen perusteena on aina työehtosopimuksen mukainen palkka. Palkat määräytyvät kunkin toimialan ja työtehtävien työehtosopimusten mukaisesti, jolloin palkat voivat olla joko kuukausi- tai tuntipalkkoja eikä kaupungilla ole tähän mahdollisuutta vaikuttaa.

Työnantajia tuetaan Jyväskylä-lisän avulla kahdesta syystä:
1. pitkäaikaistyöttömien rekrytointikynnyksen madaltamiseksi
2. ensimmäisten kuukausien aikaisen osaamisen ja tuottavuuden vajeen kompensoimiseksi

Yrityksillä/työnantajilla on direktio-oikeus ja Jyväskylän kaupunki ei voi omilla linjauksillaan vaikuttaa yrityksen/työpaikan sisäisiin asioihin. Erillistä porkkanarahajärjestelmää työsuhteen jatkon tueksi ei ole tarpeen luoda. Jyväskylä-lisän tavoitteena on mahdollisimman monen jyväskyläläisen työttömän työllistäminen sekä yritysten/työpaikkojen tasapuolinen tukeminen.

Teemu Torssonen (PS) esitti muutoksen: ” Palkattavaa henkilöä koskevat edellytykset edellytyksen kohta ” työllistettävä on kotoutumislain alainen maahanmuuttaja ” poistetaan kokonaisuudessaan edellytyksistä. Esitys raukesi kannattamattomana. Teemu Torssonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Jyväskylä-lisän myöntämisperiaatteet sillä muutoksella, että Työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset kappaleen ensimmäinen kohta muutetaan seuraavaan muotoon: Työnantajan tulee maksaa työllistettävälle henkilölle kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Palkan tulee olla työajasta riippumatta vähintään 1100 €/kk. Mikäli bruttopalkka on alle 1100 €/kk esim. palkattomien poissaolojen tai vajaan työsopimuskuukauden vuoksi, ei lisää makseta.

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa (Vaajakosken K-market Urheilutien asemakaavan muutos)

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/916

Kaupunginhallitus päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle esityslistalla esitetyn lausunnon sekä vaatia lausunnossa, valituksenalaisessa päätöksessä sekä kaava-asiakirjoissa esitetyn perusteella valituksen hylkäämistä perusteettomana. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.

Fujitsu Finland Oy: hankintaoikaisuvaatimus virtuaalipalvelinlaitteiston hankintapäätöksestä 5/2017

Fujitsu Finland Oy:n oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet ja vaatimukset eivät aiheuta muutoksia tietohallintojohtajan tekemään hankintapäätökseen 5/2017. Oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana, eikä tietohallintojohtajan hankintapäätöstä 5/2017 muuteta.

Santa Monica Networks Oy:n hankintaoikaisuvaatimus virtuaalipalvelinlaitteistoston hankintapäätöksestä 5/2017

Santa Monica Network Oy:n oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet ja vaatimukset eivät aiheuta muutoksia tietohallintojohtajan tekemään hankintapäätökseen 5/2017. Oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana, eikä tietohallintojohtajan hankintapäätöstä 5/2017 muuteta.

Eron myöntäminen Caius Forsbergille vammaisneuvoston jäsenyydestä ja uuden henkilön valitseminen hänen tilalleen

Kaupunginhallitus myönsi Caius Forsbergille eron vammaisneuvostosta ja nimesi hänen tilalleen kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityksen mukaisesti uudeksi jäseneksi Antti Salevan vammaisneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen on luettavissa kaupungin verkkosivuilta osoitteesta
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6064


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

22.1.2018Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje