Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 23.1.2018

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 23.1.2018

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 23.1.2018 käsiteltiin muun muassa Kivelänrannan virkistysalueen asemakaavan laajennus- ja muutosehdotusta.

Kivelänrannan virkistysalueen asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Kivelänrannan virkistysalueen asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen 10.1.2018 tarkistetussa muodossa.

Kaava mahdollistaa vesiliikuntaa palvelevan sauna- ja huoltorakennuksen rakentamisen korvaamaan Kivelänrannan alueen nykyiset, Tuomiojärven rannassa sijaitsevat huoltorakennukset ja rantasaunan.

Suunnittelualue on Jyväskylän kaupungin omistuksessa, ja muutoksen hakijana oli Jyväskylän kaupunki. Kyseessä on viher- ja virkistysyhteyksien sekä monipuolisen liikunnan kannalta merkittävä virkistysalue Jyväskylän keskustan tuntumassa. Alueella on myös kaupunkikuvallisia ja maisemallisia arvoja. Alueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria.

Väyliä luovutettiin yleiseen käyttöön

Kaupunkirakennelautakunta teki maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätyn kadunpitopäätöksen joukolle väyliä, jotka sijaitsevat pääasiassa eri puolilla Kuokkalaa sekä Äijälänrannassa, Äijälässä ja Väinölässä. Samalla vahvistettiin väylille esitetyt kiireellisyysluokitukset. Päätös annetaan tiedoksi kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten, kuin kuntalain 139. pykälässä säädetään.

Väylät on rakennettu valmiiksi ja ne tyydyttävät maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyn asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen. Väyliä koskeva kadunpitopäätös voitiin tehdä ja luovuttaa väylät yleiseen käyttöön. Kadunpitopäätös muuttaa kunnossa- ja puhtaanapitovastuiden jakautumista kunnan ja kiinteistön välillä.

Väinölänrannan asemakaava-alueen katujen katusuunnitelmat hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Väinölänrannan asemakaava-alueen katujen eli Niitynrannantien, Väinölänrannantien ja Väinölänvuorentien sekä Väinölänrannantien yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän katusuunnitelmat. Lautakunta päätti, että maankäyttö- ja rakennuslain 202. pykälän mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Alue rajautuu pohjoisessa Äijäläntiehen ja Väinölänvuorentiehen, lännessä telakka-alueeseen sekä etelässä ja idässä Päijänteeseen. Alueelle on kaavoitettu kerrostalo- ja rivitalotontteja. Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2018 on varattu 400 000 euron määräraha Väinölänrannan katujen rakentamiseksi.

Katujen pintakuivatus hoidetaan avo-ojilla, ja hulevedet johdetaan rakennettavan hulevesien viivytysojan kautta Päijänteeseen. Hulevesiojan alaosaan rakennetaan biosuodatin estämään hienoaineksen kulkeutuminen vesistöön. Kadut valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Hulevesien viivytysojan reunoille istutetaan puita ja pensaita. Kadut kuuluvat aluenopeusrajoituksen 30 kilometriä tunnissa piiriin.

Asia 12 (Kankaan Sydän II -asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako) poistettiin esityslistalta.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6074 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan varapuheenjohtaja Aimo Asikainen, p. 050 381 9577
aimo.asikainen[at]jkl.fi
- talous- ja hallintopäällikkö Mari Pitkänen, p. 050 349 5972, mari.pitkanen[at]j jkl.fi

23.1.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje