Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Keski-Suomen ELY-keskus perusti luonnonsuojelualueet Jyväskylän kaupungin lahjoittamille maille

Keski-Suomen ELY-keskus perusti luonnonsuojelualueet Jyväskylän kaupungin lahjoittamille maille

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antoi tiistaina 23.1. päätöksen kuuden uuden luonnonsuojelualueen perustamisesta luonnonsuojelulailla Jyväskylän kaupungin omistamille maille. Lahjoittamalla yhteensä 35 hehtaarin laajuiset alueet luonnonsuojeluun Jyväskylä osallistui viime vuonna järjestettyyn Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan.

Luontolahjani satavuotiaalle oli ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kampanja, jossa maanomistajia kutsuttiin perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kampanjassa suojelu tapahtui vapaaehtoisesti ja ilman korvausta. Tavoitteena oli saada jokaiseen Suomen 18 maakuntaan vähintään sata hehtaaria uusia, pysyvästi suojeltuja luonnonsuojelualueita.

Jyväskylän kaupungin lahjoittamat kohteet ovat Haukanniemi, Haukkalanlähde, Hämeenlahti, Kuivaniemi, Lammakesuo ja Lähdesuo. Kohteet on osoitettu Jyväskylän kaupungin yleiskaavassa luonnonsuojelulailla suojeltaviksi alueiksi.

Haukanniemi

Kortesuon asuinalueen pohjoispuolella sijaitseva Haukanniemi (8,1 hehtaaria) on yksi Jyväskylän edustavimpia lehtokokonaisuuksia. Järeiden mäntyjen ja lehtikuusten lisäksi alueen puustoon kuuluu monipuolinen lehtipuulajisto.

Haukkalanlähde

Haukkalantien varressa sijaitseva Haukkalanlähteen alue (2,2 hehtaaria) on Keski-Suomen lääninhallituksen päätöksellä 2.3.1987 rauhoitetun Haukkalantien lehdon suojelualueen pohjoispuolelle rajautuva kuusivaltainen sekametsä, jossa on paikoin kohtalaisesti lahopuuta. Pintaan tuleva pohjavesi on muodostanut lähteikön, josta laskee lähdevaikutteinen noro.

Hämeenlahti

Hämeenlahden pohjoisrannalla sijaitseva Hämeenlahden luonnonsuojelualue (9,7 hehtaaria) on linnustollisesti merkittävä ruovikkolahti reunustavine metsäluhtineen ja tulvametsineen. Rantametsissä kasvaa harmaa- ja tervalepikkoa ja kuivemmalla maalla koivu- ja haapavaltaista lehtoa. Alueella sijaitsee kaupungin ylläpitämä lintutorni ja sille johtavat pitkospuut. Alue on yksi Jyväskylän keskeisimmistä lintuharrastus- ja luontoretkeilykohteista.

Kuivaniemi

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon kaakkoispuolella sijaitseva Kuivaniemen alue (7,0 hehtaaria) on jyrkähköön, kivikkoiseen rantarinteeseen sijoittuva metsikkö, jonka ylärinteet ovat alueen pohjoisosassa kuusivaltaista ja eteläosassa mäntyvaltaista kangasmetsää. Puusto on iältään noin satavuotiasta. Alueen pohjoisin osa on edustava koivu- ja haapavaltainen lehtokohde, jossa on kolohaapoja ja tikkojen syömiä raitoja.

Lammakesuo

Laajavuoren Lammakesuo (3,2 hehtaaria) on melko pienialainen keidassuo. Se rajautuu suoraan yleiskaavalla suojeltuun laajempaan suoalueeseen, jonka rauhoittaminen toteutetaan myöhemmässä vaiheessa. Suon vetisin keskiosa on kuljunevaa, jota reunustavat variksenmarjarahkaräme ja isovarpurämeet. Alueella sijaitsee suon poikki vievä pitkospuu.

Lähdesuo

Ylä-Mäyrämäen Lähdesuon alueen (4,8 hehtaaria) ytimenä on noin 1,5 hehtaarin alalla lähteestä alkunsa saavan puron varteen sijoittunut pieni avosuo ja sen reunakorvet. Suon yläosan luhtametsä on koivuvaltainen, ja alaosan puronvarren korpipuustossa on kuusen ohella huomattavasti haapaa ja koivua sekä pienehköä lahopuustoa. Suota reunustavissa metsäisissä osissa kasvaa noin 100-vuotiaita tuoreen kankaan kuusikoita ja noin 50-vuotiaita eri-ikäisrakenteisia sekametsiä.


Lisätietoja: ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

26.1.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje