Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 29.1.2018

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 29.1.2018

Kaupunginhallituksen lausunto Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankkeen edellyttämän asemakaavan etenemisestä: ei suunnitella puurakenteisena

Keljonkankaan yhtenäiskoulun, kirjaston ja nuorisotilan hankesuunnitelmaa on valmisteltu Tilapalvelun johdolla yhteistyössä sivistyspalveluiden ja kaupunkirakenteen edustajien kanssa. Samanaikaisesti kaupunkirakennepalvelut on valmistellut tarvittavaa asemakaavan muutosta ja alueen infraan liittyviä investointitarpeita.

Kaupunkirakennelautakunta päätti 9.1.2018 pyytää sivistyslautakunnalta, Tilapalvelun johtokunnalta sekä kaupunginhallitukselta lausunnot mahdollisuudesta toteuttaa koulu puurakennuksena sekä hankkia siitä vaihtoehdosta alustavan kustannusarvion.

Kaupunginhallitus päätti merkitä Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan sekä sivistyslautakunnan lausunnot tiedoksi. Lausuntojen pohjalta kaupunginhallitus toteaa, että Keljonkankaan yhtenäiskoulun hanketta ei ole perusteltua suunnitella puurakenteisena. Kaupunginhallitus toteaa kuitenkin, että tulevissa talonrakennushankkeissa puurakentamisen mahdollisuudet otetaan huomioon.
Kaupunginhallitus pyytää kaupunkirakennelautakunnan käsittelevän tämän lausunnon viivytyksettä sekä käsittelemään Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankkeen edellyttämän asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon.

Itäinen Palokärki, asemakaavan laajennus ja muutos, Seppälänkangas

Suunnittelualue sijaitsee Seppälänkankaalla Laukaantien itäpuolella. Alue on pääosin Jyväskylän kaupungin omistuksessa. Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 205 hehtaaria, josta asemakaavan laajennusta noin 165 hehtaaria. Kaavan laatiminen sisältyy Jyväskylän kaupungin kaavoitusohjelmaan. Tavoitteena on turvata teollisuus- ja yritystonttien tarjonta tulevina vuosina.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/914

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Itäisen Palokärjen asemakaavan muutos ja laajennus sekä edellisiin liittyvä sitova tonttijako 19. kaupunginosan kortteliin 66 ja 67, korttelin 67 tonteille 10–14, kortteliin 68, korttelin 69 tonteille 10 ja 11 sekä kortteliin 70 ja 20. kaupunginosan korttelin 71 tontille 7 sekä 64. kaupunginosan kortteliin 28 hyväksytään 20.12.2017 tarkistetussa muodossa.

Pitkäkatu 18-22 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaavamuutosalueen maanomistus on kaupungin ja tontin on vuokrannut Education Facilities Oy. Asemakaavan muutoksella pyritään mahdollistamaan Pitkäkadun toisella puolella olevan ammattiopiston ja suunnittelualueen ammattikorkeakoulun sijoittuminen yhdeksi rakennuskokonaisuudeksi.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/936

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 15.1.2018 tarkistetussa muodossa.

Valtionosuudet ja perusopetuksen kotikuntakorvaus vuodelle 2018

Valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätöksen kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2018.
Kaupunginhallitus merkitsi valtionosuuspäätökset tiedoksi ja päätti, ettei päätöksiin haeta muutosta.

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Asia poistettiin esityslistalta.


Esityslista liitteineen luettavissa kaupungin sivuilta osoitteesta
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6107

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

29.1.2018Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje