Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Kaavamuutoksia ja laajennuksia kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn Jyväskylässä

Kaavamuutoksia ja laajennuksia kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn Jyväskylässä

Huomenna 6.2. kokoontuvan kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä ovat seuraavat asemakaavamuutokset: Tourujoki II, Tikanranta I, Keljonkatu 28, Harjutien ja Vaajakummun koulun ympäristö sekä Keljonkankaan yhtenäiskoulu.

Tourujoki II


Alustava havainnekuva uudesta uomasta Kankaan Valkoisen talon kohdalla (Ramboll Oy).

Tourujoki II:n asemakaavan muutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavamuutos tulee mahdollistamaan Tourujoen kunnostuksen luonnonmukaisempaan tilaan, kevyenliikenteen pohjois- eteläsuuntaisten reittien täydentämisen sekä suojeltavien rakennusten uuden käytön. Lähtökohtina ovat kalojen nousun mahdollistaminen, jokimaiseman kehittäminen sekä virkistysolosuhteiden monipuolistaminen .

Tavoitteena on Tourujoen kehittäminen ja koskimaisen vesiuoman rakentaminen nykyisten kanava- ja patorakenteiden vierelle siten, että yläkanavan itäreuna puretaan. Alakanavan vierelle rakennetaan uusi uoma, joka muodostaa Kankaan kohdalle maisemallisesti näyttävän koskiosuuden. Tulva-aikana osa vesistä johdetaan edelleen säilytettävän alakanavan kautta.

– Ehdotusvaiheen julkisen nähtävilläolon jälkeen asemakaavan muutos etenee hyväksymiskäsittelyihin loppukeväästä, sanoo suunnitteluarkkitehti Pirjo Heinänen.

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/967

Lisätiedot:
- suunnitteluarkkitehti Pirjo Heinänen, p. 014 266 5033, pirjo.heinanen@jkl.fi
- maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060, mervi.vallinkoski@jkl.fi
- kaavoitusbiologi Anne Laita, p. 014 266 5032, anne.laita@jkl.fi

Tikanranta I


Alustava havainnekuva Sippulantien varren kerros- ja rivitaloalueesta Pohjanlahdelta kohti luodetta (Arkkitehtuuritoimisto AT).

Tikanrantaan Ristikiven ja Tikan alueelle on suunnitteilla kerros- ja rivitalopainotteista täydennysrakentamista. Tikanranta I -alue sijaitsee täydennysrakentamisen kannalta erinomaisella paikalla Päijänteen rannalla palveluiden äärellä. Alueen kaavoittaminen
tuo hyvän lisän erityisesti vapaille markkinoille tarjottaville kaupungin omistamille rivitalotonteille.

Asemakaavassa edellytetään kaikkien rakennusten julkisivumateriaaliksi puuta. Asemakaava asetetaan seuraavaksi ehdotuksena nähtäville, jonka aikana kaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipiteitä.

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/400

Lisätiedot: kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi@jkl.fi

Keljonkatu 28


Alustava havainnekuva koillisesta (Arkkitehtipalvelu Oy).

Mattilanpellolla Keljonkadun varressa sijaitsevalle entisen seurakuntakeskuksen tontille suunnitellaan asuinrakentamista. Tontilla sijaitseva käytöstä poistunut seurakuntakeskus on tarkoitus purkaa, ja sen tilalle esitetään neljäkerroksista asuinkerrostaloa. Kaava-alue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Seuraavaksi kaavaehdotus asetetaan nähtäville, jolloin kaavasta on mahdollista antaa mielipiteitä kaavan suunnittelijalle.

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/951

Lisätiedot: viestinnän erikoissuunnittelija Kaisa Ristimella, p. 014 266 8744, kaisa.ristimella@jkl.fi

Harjutien ja Vaajakummun koulun ympäristön asemakaava

Harjutien ja Vaajakummun koulun ympäristön asemakaava on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Muutosalue sijaitsee Vaajakoskella, noin puolen kilometrin päässä Vaajakosken keskustasta.

– Alueelle on tavoitteena syntyä uusi rivitalokokonaisuus, joka ottaa huomioon sekä ympärillä olevan rakennetun ympäristön että muun muassa upean mäntyvaltaisen puuston kauniine kallioalueineen, kertoo kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio.

Lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio, p. 014 266 5047, mari.raekallio@jkl.fi

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/973

Keljonkankaan yhtenäiskoulu

Kaupunkirakennelautakunta on saanut sivistyslautakunnalta, Tilapalvelun johtokunnalta ja kaupunginhallitukselta pyytämänsä lausunnot mahdollisuudesta toteuttaa Keljonkankaan yhtenäiskoulu puurakennuksena, ja päättää alueen asemakaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville.

http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/963

Lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Paula Julin, p. 014 266 7706, paula.julin@jkl.fi

5.2.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje