Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kuulutukset » Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen (yhteislupa) vireille tulon johdosta (Jyväskylän kaupunki/Altek)

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen (yhteislupa) vireille tulon johdosta

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaostolle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 47a §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4a §:n mukainen yhteislupahakemus

Hakija
Jyväskylän kaupunki / Altek Aluetekniikka liikelaitos

Toiminnan sijainti
179-402-15-7
Ronsuntaipaleentie 204
40500 JYVÄSKYLÄ

Jyväskylän kaupunki Altek Aluetekniikka-liikelaitos on hakenut 1.6.2017 saapuneella hakemuksella maa-aines- ja ympäristölupaa (yhteislupa) kalliokiven ottoon sekä louhintaan ja murskaukseen tilalle Korkiala (179-402-15-7). Alue sijoittuu Mustankorkean jäteaseman välittömään läheisyyteen noin 300 metriä Soidenlammen itäpuolelle. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Tarkoituksena on syventää vanhaa ottamisaluetta sekä laajentaa ottamista nykyisestä rintauksesta etelään. Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän virallisella ilmoitustaululla 12.6 -11.7.2017 ja kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettu sanomalehti Keskisuomalaisessa 12.6.2017. Koska hakija on kuulemisajan jälkeen 11.12.2017 muuttanut hakemustaan siten, että ottamisalueen pinta-ala ja ottomäärä kasvavat, on hakemus asetettu uudelleen nähtäville. Muutetussa hakemuksessa ottamisalueen pinta-ala on 5,1 ha ja louhittava kokonaismäärä on 415 000 m3 ja keskimääräinen vuotuinen ottomäärä 45 000m3. Toimintaa on arkisin (ma-pe) klo 7 - 21 aikana. Louhintaa ja murskausta tehdään talvi- ja kesäaikana 1-2 kertaa vuodessa yhteensä noin 2-4 kk vuodessa. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Yhteislupahakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rakentajantalolla palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, kuulutusajan 22.12.2017 - 22.01.2018.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Rakennus- ja ympäristöjaostolle osoitetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 22.01.2018 mennessä osoitteella Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 233, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Hannikaisenkatu 17 tai sähköisesti osoitteella kirsi.hanninen-valjakka(at)jkl.fi. Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai mielipiteen tekijän nimi ja yhteystiedot sekä lupanumero 179-2017-3.

Lisätietoja ympäristölupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka p. 014 266 5172, s-posti kirsi.hanninen-valjakka(at)jkl.fi

Jyväskylä 22.12.2017

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO

22.12.2017Petteri Ahonen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje