Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kuulutukset » Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen (yhteislupa) vireille tulon johdosta (Palin Granit Oy)

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen (yhteislupa) vireille tulon johdosta

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaostolle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4a §:n mukainen yhteislupahakemus.

Hakija
Palin Granit Oy

Toiminnan sijainti
179-442-5-146
Levasalmentie 99
41820 SAAKOSKI

Palin Granit Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa (yhteislupa) rakennuskiven ottoon ja louhintaan Jyväskylän Korpilahdella sijaitsevalle Levaniemen louhimolle. Olemassa oleva louhimotoiminta sijaitsee noin 10 kilometriä Korpilahden taajaman lounaispuolella Ruotsulan kylän tilalla Levaniemi RN:o 5:146. Aikaisempi maa-aineslupa päättyy keväällä 2018. Uutta lupaa haetaan 10 vuoden ajalle. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta lupapäätöksen mukaisesti ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Ottamisalueen pinta-ala on noin 6 hehtaaria ja kokonaisottomäärä 200 000 m3-ktr, josta rakennuskiveä arvioidaan olevan noin 20 000 m3ktr. Alin ottotaso on +121 m N2000. Työaika on pääosin arkisin (ma-pe) klo 7.00-17.00. Räjäytykset tehdään kuitenkin klo 8.00-16.00 ja kuormaamista saatetaan tehdä tarvittaessa klo 6.00-21.00. Sivukiven murskaustoiminta tapahtuu erillisen vuonna 2010 myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti.

Ympäristölupahakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rakentajantalolla palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, kuulutusajan 27.12.2017 - 25.1.2018.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Rakennus- ja ympäristöjaostolle osoitetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 25.1.2018 mennessä osoitteella Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 233, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Hannikaisenkatu 17 tai sähköisesti osoitteella petteri.ahonen(at)jkl.fi . Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai mielipiteen tekijän nimi ja yhteystiedot sekä lupanumero 179-2017-6.

Lisätietoja ympäristölupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Petteri Ahonen, puh. 014 2665175, s-posti petteri.ahonen(at)jkl.fi

Jyväskylä 27.12.2017

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO

27.12.2017Petteri Ahonen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje