Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kuulutukset » Kuulutus maa-aineslain 4 §:n mukaisen hakemuksen johdosta (Väinö ja Rauha Rämön perikunta)

Kuulutus maa-aineslain 4 §:n mukaisen hakemuksen johdosta

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaostolle on toimitettu maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen maa-aineslupahakemus.

Hakija
Väinö ja Rauha Rämön perikunta

Toiminnan sijainti
179-435-2-133
179-435-4-5

Maa-aineslupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen 10 vuoden ajalle. Alueella ei ole ollut aikaisempaa maa-ainestenottotoimintaa, mutta se sijoittuu avatun sora-alueen välittömään läheisyyteen. Ottamisalue sijoittuu Oittilaan Korpilahden kylän kiinteistöille Lehto RN:o 4:5 ja Kilpijärvi RN:o 2:133 noin 800 metriä Oittilan kylätalosta etelään ja sinne kuljetaan Karkeenlenkin kautta. Ottoalueen koko on 0,81 hehtaaria ja haettu kokonaisottomäärä noin 57 000 m3-ktr.

Maa-aineslupahakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rakentajantalolla palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, kuulutusajan 27.12.2017 - 25.01.2018.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa maa-aineslain 13 §:n tarkoittamalla tavalla koskea, on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Rakennus- ja ympäristöjaostolle osoitetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 25.01.2018 mennessä osoitteella Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 233, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Hannikaisenkatu 17 tai sähköisesti osoitteella petteri.ahonen(at)jkl.fi. Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai mielipiteen tekijän nimi ja yhteystiedot sekä lupanumero 179-2017-4.

Lisätietoja maa-aineslupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Petteri Ahonen, puh. 014 2665175, s-posti petteri.ahonen(at)jkl.fi

Jyväskylä 27.12.2017

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO

27.12.2017Petteri Ahonen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje