Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kuulutukset » Kuulutus maa-aineslain 4 §:n mukaisen hakemuksen johdosta (Leustun Kaivu Ky)

Kuulutus maa-aineslain 4 §:n mukaisen hakemuksen johdosta (Leustun Kaivu Ky)

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaostolle on toimitettu maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen maa-aineslupahakemus.

Hakija
Leustun Kaivu Ky

Toiminnan sijainti
179-424-11-345 Nelmanni

Maa-aineslupaa haetaan kalliokiven ottamiseen 10 vuoden ajalle. Kyseinen alue on ottotoiminnassa ja sen nykyinen maa-aineslupa päättyy 8.8.2018. Alueella on voimassa oleva ympäristölupa louhintaan ja murskaukseen. Ottamisalue sijaitsee Korpilahdella Saakosken kylässä valtatien 9 itäpuolella noin yksi kilometri Jämsän rajasta pohjoiseen osoitteessa Haukivuorentie 157. Ottamisalueen koko on noin 3,8 hehtaaria ja haettu kokonaisottomäärä 113 000 kiinto-m3. Samalla haetaan lupaa aloittaa uuden luvan mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Maa-aineslupahakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rakentajantalolla palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, kuulutusajan 23.02.2018 - 26.03.2018.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa maa-aineslain 13 §:n tarkoittamalla tavalla koskea, on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Rakennus- ja ympäristöjaostolle osoitetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 26.03.2018 mennessä osoitteella Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 233, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Hannikaisenkatu 17 tai sähköisesti osoitteella petteri.ahonen(at)jkl.fi. Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai mielipiteen tekijän nimi ja yhteystiedot sekä lupanumero 179-2018-1.

Lisätietoja maa-aineslupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Petteri Ahonen, puh. 014 2665175, s-posti petteri.ahonen(at)jkl.fi


Jyväskylä 23.02.2018

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO

23.2.2018Petteri Ahonen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje