Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Huolehdi rakentamisen laadusta

Laatu varmistetaan katselmuksissa

Rakentamisen laatu varmistetaan työmaalla. Saamasi rakennusluvan ehdoissa kerrotaan, mitä työmaa-aikaista rakennusvalvontaa hankkeeseesi kuuluu.

Tavallisesti lupamääräykset koskevat:

  • vastaavan työnjohtajan ja erityisalojen työnjohtajien tarvetta
  • aloituskokouksen järjestämistä
  • erityissuunnitelmien ja katselmusten toimittamista

Tarvittavien katselmusten tilaamisen hoitaa tavallisesti rakennushankkeen vastaava työnjohtaja.

  • Mittauspalvelut ja sijaintikatselmukset Palvelupiste Hannikaisesta p. 014 266 0108
  • Kokoukset ja muut katselmukset rakennusvalvonnasta p. 014 266 0680

Paikan merkintä ja korkeusasema

Rakennuksen kulmapisteiden tulee olla maastoon merkittynä ennen aloituskokousta. Paikan merkitsemisen suorittaa kaupungin maastomittauspalvelu. Paikan merkinnän yhteydessä tontille tuodaan korkeustieto, jonka avulla suunnitelmissa esitetty rakennuksen korkeusasema on tarkastettavissa aloituskokouksessa.

Aloituskokous

Rakennushankkeeseen ryhtyvä sopii rakennusvalvonnan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsuu kokouksen osallistujat koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet, joilla huolehditaan rakentamisen laadusta. Aloituskokouksessa tai erillisessä korkeusasemakatselmuksessa rakennusvalvontaviranomainen myös tarkistaa, että rakennuksen korkeusasema on sopiva.

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmuksen tarve selviää lupapäätöksestä. Sijaintikatselmus pidetään aikaisintaan rakennuksen perustusten valmistuttua, mielellään runkovaiheeseen siirryttäessä. Katselmuksessa varmistetaan, että rakennus on hyväksytyn suunnitelman mukaisella paikalla ja mitoiltaan suunnitelman mukainen.

Seurantakokous

Joko lupapäätöksessä tai aloituskokouksessa määritellään mahdollisen seurantakokouksen tarve. Seurantakokouksessa käydään läpi rakentamisen vaihe, vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä. Kokouksessa tarkistetaan myös, että lupapäätöksessä vaaditut erityissuunnitelmat on asianmukaisesti laadittu ja vastuuhenkilöiltä vaaditut tarkastukset on tehty.

Käyttöönotto- eli osittainen loppukatselmus

Osittainen loppukatselmus mahdollistaa rakennuksen tai sen osa käyttöönoton, vaikka rakennus ja piha-alueet eivät ole täysin valmiit. Käyttöön otettavan rakennuksen tulee olla asuttava ja turvallinen. Muun muassa ilmanvaihdon on toimittava, sekä asunnossa tulee olla mahdollisuus ruuanlaittoon ja peseytymiseen. Lisäksi edellytetään, että ulko-alueet ovat turvalliset, eikä niistä aiheudu vaaraa esimerkiksi putoavasta lumesta tai pihan korkeusasemien erosta. Rakennuksessa tulee olla valaistu osoitenumero, jätehuoltosopimus tehtynä sekä jäteastiat paikallaan.

LVI-katselmus

Rakennuksen käyttöönotto saattaa vaatia LVI-katselmuksen, jossa rakennusvalvonnan lvi-insinööri yhdessä lvi-työnjohtajien kanssa tarkistaa, että työnjohtajilta edellytetyt tarkastukset on pidetty. Järjestelmien tulee olla valmiit, jotta rakennus voidaan hyväksyä loppukatselmuksessa käyttöönotettavaksi.

Loppukatselmus

Kun rakennustyö on täysin valmis, pidetään loppukatselmus. Loppukatselmuksessa todetaan, että rakennustyö on saatettu loppuun, määrätyt rakennusvalvonta on tehty ja edellytetyt suunnitelmat ja selvitykset on toimitettu kaupungille. Kun rakennus on lopputarkastettu, päättyvät myös vastaavien työnjohtajien vastuut. Loppukatselmus on suoritettava luvan voimassaoloajan puitteissa, eli viiden vuoden sisällä rakennusluvan myöntämisestä.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje