Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Avustukset » Avustukset, perusturva

Perusturvan myöntämät avustukset

Perusturvan avustukset ovat pääsääntöisesti toiminta-avustuksia eli ns. yleisavustuksia. Avustuksen saajilta edellytetään mitattavissa olevia toimenpiteitä, joilla on yhteys sosiaali-, terveys-, vanhus- tai vammaispalveluihin.

Ne sosiaali- ja terveysjärjestöt, jotka ovat aiemmin hakeneet kansalaistoiminnan, liikunnan, nuorison ja kulttuurin avustuksia, hakevat jatkossakin toiminta- ja kohdeavustuksia kyseisiltä toimialoilta hakuaikojen puitteissa. Lue lisää täältä »


Perusturvan avustusten hakuohjeet

Perusturvan myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avustuspäätökseen sisältyy aina sekä tarkoituksenmukaisuus- että tarveharkintaa. Pääperiaate hakemusten hyväksymiselle on, että avustukset ovat perustoimintaa vahvasti tukevia tai työllisyyttä edistäviä.

Lisäksi yleisinä periaatteina avustusten myöntämisessä sovelletaan seuraavaa:

 • Hakijan kotikaupungin on oltava Jyväskylä.
 • Hakemus on toimitettava määräaikaan mennessä, myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Hakijan on toimitettava hakemuksen yhteydessä toimintasuunnitelma, joka sisältää talousarvion. Lisäksi edellytetään edellisen toimintakauden toimintakertomus, joka sisältää tilintarkastus- tai toiminnantarkastusdokumentin.
 • Avustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
 • Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
 • Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään.
 • Avustuksen käytöstä on raportoitava avustuksen myöntäjälle avustuskauden päättyessä.
 • Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.

Avustusten hakuaika

Hakuaika on tammi-maaliskuussa alkaen tammikuun 1. päivä ja päättyen maaliskuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00. Hakemus on toimitettava määräaikaan mennessä, myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Muilla tavoin toimitettuja avustushakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja: Jyväskylä-neuvonta p. 014 266 0112, jklneuvonta[at]jkl.fi

Hakemuksen pakollisia liitteitä

Hakemukseen on liitettävä sähköisesti järjestelmässä

 • varsinainen avustushakemus, josta ilmenee avustuksen käyttökohde
 • toimintasuunnitelma, joka sisältää talousarvion sekä
 • edellisen toimintakauden toimintakertomus, joka sisältää tilintarkastus- tai toiminnantarkastusdokumentin.

Päätöksestä ilmoittaminen

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti. Myönnetty avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman.

Avustuksen käytön raportointi

Avustuksen käytöstä on raportoitava avustuksen myöntäjälle avustuskauden päättyessä. Selvitys on tehtävä kahden kuukauden sisällä avustuksen toteutumisesta, kuitenkin viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Avustuksia ei myönnetä

 • tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
 • investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
 • kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
 • apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
 • peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
 • opinto- ja virkistysmatkoihin, avustusta ei myöskään pääsääntöisesti myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
 • alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin

Viranhaltijoiden oikeudet myöntää avustuksia:

Palvelujohtaja päättää avustuksen myöntämisestä käyttösuunnitelman rajoissa, kun haettava avustus on korkeintaan 10 000 euroa.

Toimialajohtaja päättää avustuksen myöntämisestä käyttösuunnitelman rajoissa, kun haettava avustus on yli 10 000 euroa.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje