Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Avustukset » Avustukset, työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluiden myöntämät avustukset

Työllisyyspalveluiden myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia ja avustuspäätökseen sisältyy aina sekä tarkoituksenmukaisuus- että tarveharkintaa. Avustukset ovat pääsääntöisesti toiminta-avustuksia (ns. yleisavustuksia).
Avustusta voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle ja säätiölle, jonka toimintaan keskeisesti sisältyy työllistymisen edistäminen. Avustuksen saajilta edellytetään raportointia työllistämistoiminnastaan.
Lisäksi yleisinä periaatteina avustusten myöntämisessä sovelletaan seuraavaa:

 • Avustus kohdennetaan jyväskyläläisten työttömien työllistymisen edistämiseen
 • Hakijan kotikaupungin on oltava Jyväskylä.
 • Hakemus on toimitettava määräaikaan mennessä, myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Avustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
 • Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
 • Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään.
 • Avustuksen käytöstä on raportoitava avustuksen myöntäjälle vuoden aikana kaupungin pyynnöstä useamman kerran tai vähintään toimintakertomuksen yhteydessä.
 • Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.

Työllisyyspalveluiden avustusten hakuaika on vuosittain tammikuussa. Hakuaika alkaa tammikuun 2. päivä ja päättyy 31.1.2018 klo 15.00. Hakemus on toimitettava määrä-aikaan mennessä. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Avustusta haetaan Timmi-järjestelmän sähköisellä lomakkeella tämän linkin kautta.

Avustushakemuksen tekemiseen ja sähköisen lomakkeen täyttämiseen voi tarvittaessa saada henkilökohtaista opastusta Jyväskylä-neuvonnassa:

 • asiakaskäynnit ajalla 22. – 31.1.2018 klo 13 – 15
 • puhelinpalvelu arkisin klo 13 – 15,

Jyväskylä-neuvonta
Kauppakeskus Forum, 2.krs.
Asemakatu 7, 40100 Jyväskylä

Lisätietoja: Jyväskylä-neuvonta p. 014 266 0112, jklneuvonta[at]jkl.fi

Hakemuksen pakollisia liitteitä

Hakemukseen on liitettävä sähköisesti järjestelmässä

 • varsinainen avustushakemus, josta ilmenee avustuksen käyttötarkoitus
 • toimintasuunnitelma, joka sisältää talousarvion
 • edellisen toimintakauden toimintakertomus, joka sisältää tilintarkastus- tai toiminnantarkastusdokumentin, on toimitettava hakemuksen jättämisen yhteydessä tai viimeistään ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä

Päätöksestä ilmoittaminen

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti. Pääsääntöisesti päätökset annetaan tiedoksi sähköisesti. Myönnetty avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman.

Avustuksia ei myönnetä

 • tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
 • investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
 • kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
 • apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
 • peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
 • opinto- ja virkistysmatkoihin, avustusta ei myöskään pääsääntöisesti myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
 • alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin

Työllisyyspalveluiden avustusten päätöksenteko

Avustuksen myöntämisestä päättää käyttösuunnitelman rajoissa Elinkeino ja työllisyyspalvelujen hankejohtaja.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje