Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Päätöksenteko » Kaupunginhallitus » Kaupunginhallituksen tiedotteet » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 5.3.2018

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 5.3.2018

Kehitysjohtajan läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa

Kaupunginhallitus päätti myöntää kehitysjohtaja Harri Hyvöselle läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginhallituksen kokouksiin kansliapäällikkö Heli Leinonkosken vuorotteluvapaan ajaksi 5.3.–30.4.2018.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Kaupunginhallitus hyväksyi Jyväskylän kaupungin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja kehittää sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee kaupunginjohtajaa ja kaupunginhallitusta tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan kaupunkikonsernin riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Jyväskylän kaupungin lausuntona todetaan mm. että julkisista kuulutuksista annettu laki sekä asetus julkisista kuulutuksista ovat vanhentuneita, joten kyseisten säädösten kumoaminen ja sääntelyn päivittäminen muualla lainsäädännössä on tarpeen. Sääntely on tarkoituksenmukaista sovittaa olemassa olevaan lainsäädäntöön, kuten hallintolakiin kuntalain rinnalla. Lisäksi todetaan, että fyysinen ilmoitustaulu on vanhentunutta käytäntöä, joka ei tavoita kuntalaisia. Kuuluttaminen yleisessä tietoverkossa edistää avoimempaa hallintoa ja parantaa yksilöiden, yhteisöjen ja yritysten tiedonsaantia. Sähköinen kuulutus-ja yleistiedoksiantomenettely saattaa myös nopeuttaa menettelyjä ja tehostaa hallinnon työprosesseja.

Kaupunginhallitus päätti antaa oikeusministeriölle päätösliitteen mukaiset vastaukset lausuntonaan luonnokseksi hallituksen esitykseksi julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Katujen sulkeminen Neste Ralli 2018 -tapahtuman aikana

Neste Ralli 2018 -tapahtuman vuoksi on tarpeen sulkea jäljempänä päätöksessä mainitut kadut ja muut yleiset alueet. Kadut sijaitsevat kaupungin keskustassa, mutta sulkeminen voidaan liikennejärjestelyjen (liikenteenohjauslaitteet ja -ohjaajat) avulla tehdä niin, että se ei aiheuta liikenteelle suuria häiriöitä. Joukkoliikenne toimii lähes normaalisti pienin reittimuutoksin, pelastusajoneuvojen liikkuminen turvataan ja kiinteistöjen liikenne ohjataan tarvittaessa myös suljettuja katuja pitkin. Kilpailun järjestäjä hoitaa liikennejärjestelyjä koskevan tiedotuksen ennen tapahtumaa. Harjun alueen luontoarvot eivät estä tapahtuman järjestämistä esitetyn mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti seuraavaa:
Neste Ralli 2018 -tapahtumaan kuuluvan Harjun erikoiskokeen vuoksi suljetaan seuraavat kadut ja alueet:
Ihantolantie, pysäköintialue ja Harjun viheralue suljetaan 23.7.2018 klo 21.00 – 29.7.2018 klo 15.00. Kulku Ihantolantielle sallitaan rallin kulkuluvilla.
Piippuhyllyn ja Sepänaukion pysäköintialueet (LP-alue) suljetaan perjantaina 13.7.2018 klo 8.00 – tiistaina 31.7.2018 klo 18.00. Sepänaukion pysäköintialueelle jätetään pysäköintipaikkoja Grillin asiakkaille. Pysäköintialue on kokonaan suljettu keskiviikkona 25.7.2018 klo 21.00 – lauantaina 28.7.2018 klo 02.00.
Harjun erikoiskokeiden takia seuraavat kadut suljetaan torstaina 26.7.2018 klo 10.00 – lauantai 28.7.2018 klo 02.00:
- Yliopistonkatu 2-28. Vaasankadun ja Kilpisenkadun välinen osuus. Tontille ajo sallitaan kiinteistöille 2-8 ja 26-28.
- Sepänkatu. Harjukadun ja Rajakadun välinen osuus.
- Pitkäkatu 45-61. Kortesuonkadun ja Tanhuantien välinen osuus. Tontille ajo sallitaan Pitkäkadun kiinteistöille 35-39, 38-44, 67 ja 78.
- Kortesuonkatu. Kenttäkadun ja Pitkäkadun välinen osuus.
Suljetuista kaduista liikenteelle avataan perjantaina 27.7.2018 klo 00.00–12.00 seuraavat kadut:
- Yliopistonkatu 2-8. Vaasankadun ja Cygnaeuksen kadun välinen osuus. Liikenteelle avataan ainoastaan Voionmaankadun suuntaan kulkeva liikenne.
- Sepänkatu
- Pitkäkatu
- Kortesuonkatu
Lisäksi Cygnaeuksenkadun, Gummeruksenkadun, Kilpisenkadun, Harjukadun ja Mäki-Matin asuinalueiden katujen liikennettä rajoitetaan erikoiskokeiden aikana. Tontille ajo sallitaan.
Siltä osin, kun on tarpeen sulkea liikenteeltä erikoiskokeen kilpailureittiin kuulumattomia katuja, päättää sulkemisesta poliisi.

Kankaan Sydän II asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kankaan alueen uudisrakentamisen jatkaminen. Maa-alue on kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutos jatkaa kaupunkikuvallisesti korkealaatuista asuntorakentamista Kankaan Sydänkortteleiden arkkitehtuurikilpailun ja Kankaan Laatuaapisen periaatteiden mukaisesti. Sydänkortteleiden asuntorakentamisen lisäksi kaavamuutos vastaa senioriasumisen kysyntään sekä tarjoaa opiskelijoille asuntoja Kankaan alueelta. Kumpikin hanke on tarkoitus toteuttaa yhdessä yhteisöllisen asumisen kehittämishankkeena. Seniorit sekä opiskelijat tulisivat asumaan naapureina samassa kortteleissa ja käyttäisivät yhteisiä tiloja. Päiväkoti on mahdollista sijoittaa kaavamuutosalueen eteläosaan yhteisöllisen korttelin viereen ja senkin osalta yhteiskäyttömahdollisuutta tutkitaan. Kortteleiden toteutuksessa noudatetaan taiteen prosenttiperiaatetta, mikä tarkoittaa noin yhden prosentin osuuden sijoittamista taiteeseen rakennuskustannuksista.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/966

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon tonteille 14-48-1, 14-48-2, 14-48-3 ja 14-48-4 sekä korttelin 47 tonteille 1-11 9.1.2018 tarkistetussa muodossa.

Caius Forsbergin (Kok.) ym. valtuustoaloite selvityksen tekemisestä jalkapallostadionin rakentamiseksi Jyväskylään

Caius Forsberg on tehnyt valtuustoaloitteen jalkapallostadionin rakentamisen selvittämisestä. Aloitteessa mainitaan mm. se, että Harjun stadion palvelee huonosti sekä yleisurheilun että jalkapallon tarpeita. Mikäli jalkapallostadionille löytyisi paikka muualta, voisi Harjua kehittää jatkossa yleisurheilun ehdoilla. Stadionin rahoitusta olisi löydettävä myös yksityisiltä tahoilta ja tuettava ylläpitoa käyttömaksuilla. Sopiva alusta olisi tekonurmi, jotta stadionille saataisiin mahdollisimman korkea käyttöaste. Aloitteessa esitetään selvityksen tekemistä ja selvittämisestä vastaavan projektipäällikön nimeämistä.

Vastauksessa todetaan, että Hippos2020–hankkeen yhteydessä selvitetään jalkapallostadionin rakentamisen mahdollisuus. Hanke etenee päätöksentekoon kuluvan kevään aikana. Tavoitteena on saada asia päätettäväksi valtuuston kokouksessa 23.4. Tuossa yhteydessä nousee esiin myös jalkapallostadionin rakentamisen edellytykset ja mahdollisuudet Hippokselle.

Kaupunginhallitus päätti saattaa vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi ja annetun vastauksen riittäväksi.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6254

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

5.3.2018Pekka Piippa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje