Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Päätöksenteko » Vaalit Jyväskylässä » Europarlamenttivaalit 2004

Europarlamenttivaalit 2004

Euroopan unionin jäsenvaltioissa toimitetaan Euroopan parlamentin vaalit torstain 10.6.2004 ja sunnuntain 13.6.2004 välisenä ajanjaksona. Suomessa europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2004. Parlamenttiin valitaan yhteensä 732 jäsentä, joista 14 jäsentä Suomesta.

Äänioikeus

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettuja ovat:

1) Suomen kansalaiset

Asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 13.6.2004 täyttää 18 vuotta.

2) Muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaiset

Sellainen muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen, joka
a. viimeistään vaalipäivänä 13.6.2004 täyttää 18 vuotta,
b. jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa 23.4.2004,
c. joka ei ole menettänyt äänioikeuttaan siinä unionin jäsenvaltiossa, jonka kansalainen hän on; ja
d. joka on ilmoittautunut viimeistään 25.3.2004 äänioikeusrekisteriin Suomessa.

Ilmoittautuminen on tehtävä maistraatille. Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Väestörekisterikeskuksen lomaketta. Väestörekisterikeskus on lähettänyt kaikille vakinaisesti Suomessa asuville EU-maiden kansalaisille kirjeen, jossa kerrotaan kesällä toimitettavista europarlamenttivaaleista sekä äänioikeutetuksi ilmoittautumisesta.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai asuinvaltiossaan.

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa. Vastaavasti Väestörekisterikeskus ilmoittaa muun EU-maan kansalaisen kotivaltioille tiedot täällä äänestäjiksi ilmoittautuneista henkilöistä.

Muiden kuin EU-maiden kansalaisilla ei ole äänioikeutta europarlamenttivaaleissa.

Äänioikeusrekisteri

Väestörekisterikeskus laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin 28.4.2004. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot mm. nimi ja kotikunta, jotka olivat väestötietojärjestelmässä 23.4.2004.

Äänioikeusrekisteri on julkisesti nähtävillä maistraateissa 3.5.2004 lähtien. Jokaiselle rekisteriin otetulle postitetaan lisäksi viimeistään 21.5.2004 ilmoitus äänioikeudesta eli ilmoituskortti, josta ilmenevät mm. vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot.

Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä maistraatille viimeistään 28.5.2004. Oikaisua voidaan vaatia muun muassa silloin, jos henkilö katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty rekisteristä pois tai että hänen rekisterissä olevat tietonsa ovat virheellisiä.

Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 1.6.2004 kello 12. Rekisteritietoja ei voida tämän jälkeen muuttaa eikä ketään henkilöä voida enää poistaa rekisteristä eikä lisätä siihen.

Äänestäminen

Äänestää voi joko varsinaisena vaalipäivänä tai ennakkoon. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on sekä kotimaassa että ulkomailla. Poikkeustapauksessa äänestäjä voi tilata itselleen kotiäänestyksen. Myös laitoksissa ja sairaaloissa järjestetään niiden potilaille mahdollisuus äänestää ennakkoon.

Äänestettäessä on äänestäjän todistettava henkilöllisyytensä vaalitoimitsijalle virallisella henkilöllisyystodistuksella, ellei tämä tunne häntä. Poliisiviranomaiselta saa maksuttoman henkilökortin äänestämistä varten, ellei henkilöllä ole muuta henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa. Väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti nopeuttaa äänestämistä, mutta ei ole välttämätön.

Lisätietoja:

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje