Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Kunnallisvaalit 2004

Kunnallisvaaleissa 2004 Jyväskylän kaupunginvaltuutetuiksi valitut ja heidän varajäsenensä

------

Kunnallisvaaleissa valitaan valtuutetut kaupunginvaltuustoon. Valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan asukasmäärästä. Jyväskylän kaupungin asukasmäärä on noin 82.500 henkeä. Kuntalain 10 §:n mukaan valtuutettuja valitaan 59 kpl silloin, kun kunnassa on 60 001 – 120 000 asukasta.

Äänioikeus

Kunnallisvaaleissa äänioikeutettuja ovat:

1) Suomen ja muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen sekä Islannin ja Norjan kansalainen

a. joka viimeistään vaalipäivänä 24.10.2004 täyttää 18 vuotta ja
b. jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on 3.9.2004.

2) Muun kuin 1 kohdassa mainitun valtion kansalainen,

a. joka viimeistään vaalipäivänä 24.10.2004 täyttää 18 vuotta,
b. jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on 3.9.2004 ja
c. jolla on tuolloin ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan.

Äänioikeusrekisteri

Väestörekisterikeskus laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin 8.9.2004. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot mm. nimi ja kotikunta, jotka olivat väestötietojärjestelmässä 3.9.2004.

Äänioikeusrekisteri on julkisesti nähtävillä maistraateissa 13.9.2004 lukien. Jokaiselle rekisteriin otetulle postitetaan lisäksi viimeistään 30.9.2004 ilmoitus äänioikeudesta eli ilmoituskortti, josta ilmenevät mm. vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot.

Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset tulee tehdä maistraatille viimeistään 8.10.2004. Oikaisua voidaan vaatia muun muassa silloin, jos henkilö katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty rekisteristä pois tai että hänen rekisterissä olevat tietonsa ovat virheellisiä.

Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 12.10.2004 kello 12. Rekisteritietoja ei voida tämän jälkeen muuttaa eikä ketään henkilöä voida enää poistaa rekisteristä eikä lisätä siihen.

Äänestäminen

Äänestää voi joko varsinaisena vaalipäivänä tai ennakkoon. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on sekä kotimaassa että ulkomailla. Poikkeustapauksessa äänestäjä voi tilata itselleen kotiäänestyksen. Myös laitoksissa ja sairaaloissa järjestetään niiden potilaille mahdollisuus äänestää ennakkoon.

Äänestettäessä on äänestäjän todistettava henkilöllisyytensä vaalitoimitsijalle virallisella henkilöllisyystodistuksella, ellei tämä tunne häntä. Poliisiviranomaiselta saa maksuttoman henkilökortin äänestämistä varten, ellei henkilöllä ole muuta henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa. Väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti nopeuttaa äänestämistä, mutta ei ole välttämätön.

Lisätietoja:

Tulokset

Jyväskylän kaupungin kunnallisvaalien 2004 alustava tulos löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta ( http://www.vaalit.fi ) tulostiedoista: http://192.49.229.35/K2004/ . Tulokset löytyvät myös Ylen www-sivuilta: http://www.yle.fi/vaalit

Tuloksia (alkaen ennakkoäänistä) alkaa tulla sunnuntaina 24.10.2004 vasta äänestysajan jälkeen klo 20 alkaen.

Lopullinen vaalin tulos vahvistetaan keskusvaalilautakunnan kokouksessa 27.10.2004. Vahvistuspäätös on lainvoimainen 12.11.2004. Vahvistettu tulos näkyy kaupungin omilla internetsivuilla torstaina 28.10.2004.

Vahvistettu tulos 28.10.2004
Kunnallisvaaleissa 2004 Jyväskylän kaupunginvaltuutetuiksi valitut ja heidän varajäsenensä

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje