Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Presidentinvaalit 2006

» Katso Jyväskylän äänestystulos www.vaalit.fi -sivuilta

Tulevien presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 15.1.2006. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa puolia annetuista hyväksytyistä äänistä, toinen vaali toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina 29.1.2006. Vaalipäivinä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00. Äänestyslippu ensimmäisessä vaalissa on valkoinen ja toisessa vaalissa ruskea.

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Ilmoituskortissa tiedot ennakkoäänestyspaikoista

Väestörekisterikeskus lähettää jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle kaksi samanlaista ilmoituskorttia viimeistään 22.12.2005. Ilmoituskorttia on uudistettu. Sen liitteenä on nyt luettelo oman vaalipiirin alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista. Luettelosta ilmenevät ennakkoäänestyspaikkojen käyntiosoitteet ja aukioloajat.

Ennakkoäänestys

Ennakkoon voi äänestää ensimmäisessä vaalissa ajalla 4. – 5.1.2006 ja 7.- 10.1.2006. Loppiaisena 6.1.2006 ennakkoäänestystä ei toimiteta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Toisessa vaalissa voi äänestää ennakkoon 18. – 24.1.2006. Ennakkoäänestäjän on varauduttava selvittämään henkilöllisyytensä. Äänestystä nopeuttaa äänestäjälle postitettu ilmoituskortti. Äänestää voi missä tahansa kotimaisessa tai ulkomailla olevassa ennakkoäänestyspaikassa. Keski-Suomen vaalipiirissä sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen käyntiosoitteet ja aukioloajat ilmenevät ilmoituskortin liitteestä. Muiden kuin Keski-Suomen vaalipiirissä sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja aukioloajat saa oikeusministeriön maksuttomasta palvelupuhelimesta 0800 -1- 57575 tai oikeusministeriön vaalisivulta www.vaalit.fi.

Kotiäänestykseen ilmoittauduttava ajoissa

Kotiäänestys järjestetään niille Jyväskylän kaupungin äänioikeusrekisteriin merkityille henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät nämä pääse vaalipäivän äänestyspaikkaan tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykset toimitetaan ennakkoäänestyspäivinä kello 9.00 – 20.00.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava ensimmäisessä vaalissa viimeistään tiistaina 3.1.2006 ja toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 17.1.2006. Ilmoittautumisen tulee tapahtua kello 16.00 mennessä. Myöhemmin tapahtuneita ilmoittautumisia ei voida vaalilain mukaan ottaa huomioon. Ensimmäisen vaalin yhteydessä voi ilmoittautua samalla kertaa myös mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen. Ilmoittautumisia otetaan vastaan keskusvaalilautakunnan toimistossa, puh. 624 278 / Anneli Haapalahti.

Lohikoskella äänestetään koululla

Kunnallisvaalien jälkeen on äänestyspaikkojen sijainnissa tapahtunut yksi muutos. Lohikosken äänestysalueen (no 14) äänestyspaikka on koulun remontin valmistuttua siirtynyt takaisin Lohikosken koululle ja sen ruokasaliin.

Äänestäminen vaalipäivänä

Ennakkoäänestyksestä poiketen vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa kello 9 -20. Äänestyspaikka määräytyy väestörekisterissä 25.11.2005 olleen kotikunnan perusteella. Oman äänestysalueen numero ja äänestyspaikka kannattaa aina tarkastaa ilmoituskortista, koska samassa kiinteistössä saattaa olla kahden äänestysalueen äänestyspaikka.

Henkilöllisyys todistettava

Henkilöllisyyden tarkistamiseen pitää varautua myös vaalipäivänä äänestettäessä. Henkilöllisyyden selvittämiseen käy ajokortti, passi, kuvallinen henkilötodistus tai kuvallinen Kela-kortti. Myös ns. vanhanmallisia henkilöllisyys- ja ajokortteja voi käyttää. Jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää äänestystä varten väliaikaisen, maksuttoman henkilökortin.

Lisätietoja vaaleista

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista saa keskusvaalilautakunnan toimistosta, puh. 624 278 /Haapalahti tai kaupungin internetsivulta osoitteesta www.jyvaskyla.fi/hallinto/vaalit.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje