Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Päätöksenteko » Kaupunginvaltuusto » Kaupunginvaltuuston tiedotteet » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 12.2.2018

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 12.2.2018

Hallintosäännön tarkistaminen

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävissä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.3.2017/19 uudenmallisen hallintosäännön vastaamaan uuden kuntalain säädöksiä sekä uutta poliittista johtamisjärjestelmää 1.6.2017 alkaen. Nyt tehtävän päivityksen tavoitteena on tarkentaa huomattuja epätarkkuuksia sekä tarkastuslautakunnan toimivaltaa.

Valtuutettu Kauko Isomäki (PS) esitti, että hallituksen tekemään pohjaesitykseen tehdään muutos valtuuston työjärjestyksen osalta siten, että pykälässä 14 “puheenvuorot” muutetaan kohta 1) seuraavanlaiseksi: Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi antaa asian käsittelyn alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien suuruuden mukaisessa järjestyksessä. Valtuustoryhmien suuruus määrittyy kuntavaalien tulosten mukaan valtuustokaudeksi kerrallaan. Valtuutettu Katja Isomöttönen (KOK) kannatti esitystä.

Äänin 37-30 kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti tarkistetun hallintosäännön liitteineen ja määräsi sen tulemaan voimaan 1.3.2018 alkaen.

Itäinen Palokärki, asemakaavan laajennus ja muutos, Seppälänkangas

Suunnittelualue sijaitsee Seppälänkankaalla Laukaantien itäpuolella. Tavoitteena on turvata teollisuus- ja yritystonttien tarjonta tulevina vuosina. Kaavalaajennusalue sisältää mm. varauksen yhdistettyjen kuljetusten terminaalille Äänekosken radan varrella. Itäisen Palokärjen alue on Jyväskylän kaupunkiseudun merkittävin uusi yritysalue lähivuosien aikana. Yhdessä jo olemassa olevien ja lähialueille suunniteltujen yritysalueiden kanssa Jyväskylän ja Laukaan rajalle muodostuu seudullisesti ja maakunnallisesti merkittävä elinkeinoalue. Alustavien arvioiden mukaan itäisen Palokärjen alueella voi tulevaisuudessa olla 900-1 500 työpaikkaa, joista osa on vanhoja ja osa uusia.

Taimo Halme (VAS) esitti ponsiesityksen Kaisa Peltosen (VIHR) kannattamana: Nykyisessä muodossaan itäisen Palokärjen kaava ei tue parhaalla mahdollisella tavalla pyöräilyä Jyväskylän ja Laukaan välillä. Kaavassa kevyen liikenteen ja pyöräilyn painopistettä ei ole asetettu Jyväskylän pyöräilynedistämisohjelman mukaisesti pyöräilybaanalle, vaan Laukaantien varressa kulkevalle kevyen liikenteen väylälle. Tämä hankaloittaa esimerkiksi työmatkapyöräilyä Jyväskylän ja Leppäveden välillä. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä toivoo, että jatkossa kaavamuutoksia valmistellessa noudatetaan Jyväskylän pyöräilynedistämisohjelmaa ja panostetaan kevyen liikenteen väylien kehittämiseen.

Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/914

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.12.2017 tarkistetussa muodossa Itäisen Palokärjen asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen sekä edellisiin liittyvän sitovan tonttijaon 19. kaupunginosan kortteliin 66 ja 67, korttelin 67 tonteille 10–14, kortteliin 68, korttelin 69 tonteille 10 ja 11 sekä kortteliin 70 ja 20. kaupunginosan korttelin 71 tontille 7 sekä 64. kaupunginosan kortteliin 28.

Pitkäkatu 18-22 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Voionmaan- ja Pitkäkadun risteysalueella noin 200 metrin päässä ruutukaavakeskustasta. Alueella sijaitsee Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikinopetuksen toimitilat. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,6 ha.

Asemakaavan muutoksella pyritään mahdollistamaan Pitkäkadun toisella puolella olevan ammattiopiston ja suunnittelualueen ammattikorkeakoulun sijoittuminen yhdeksi rakennuskokonaisuudeksi. Ammattiopisto kärsii sisäilmaongelmista. Selvitysten perusteella on sekä taloudellisesti että opetuksen monipuolistamisen kannalta järkevintä osoittaa toiminta keskitetysti samaan kortteliin.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/936

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 15.1.2018 tarkistetussa muodossa.

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin tuloksen ja valtuuskunnan kokoonpanon 2018–2021.


Esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5686

Lisätietoja:
valtuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504

12.2.2018Mikael Ratschinskij
Valtuuston kokousajat

Kaupunginvaltuuston seminaarit pidetään kello 17.00 ja kokoukset kello 18.00.

Valtuuston kokoukset ja seminaarit syyskaudella 2018:

  • 17.9. seminaari
  • 1.10. kokous
  • 29.10. kokous
  • 12.11. seminaari
  • 26.11. kokous
  • 10.12. kokous

Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje