Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Uutisarkisto


2013

2012

2011


Hankintakeskuksen sulkuaika loppuvuonna

Hankintakeskus on suljettuna 24.12.2013 - 1.1.2014 välisen ajan.

Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!


Uudistunut yrittäjien hankintailta 3.12.2013

Jyväskyän kaupungin ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n järjestämä yrittäjien hankintailta järjestetään tiistaina 3.12.2013 klo 16.30–19.00 Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tulikari-auditoriossa osoitteessa Rajakatu 35.

Tilaisuuden rakennetta on uudistettu siten, että tulevat kilpailutukset käydään läpi kahdessa osassa. Näin yrittäjillä on mahdollisuus tulla keskustelemaan juuri itseään kiinnostavista kilpailutuksista. Illan ohjelma on seuraava:
klo 16.30 Tulevat kilpailutukset, tekninen ala: Altek Aluetekniikka, kaupunkirakennepalvelut, Keski-Suomen pelastuslaitos, Jyväskylän Tilapalvelu
klo 17.15 Tauko
klo 17.30 Yhteinen osuus: Jyväskylän kaupungin pienhankintakanavan esittely ja muut ajankohtaiset asiat
klo 18.00–19.00 Tulevat kilpailutukset, kaupungin muut yksiköt (mm. hankintakeskus ja sosiaali- ja terveyspalvelut)

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Jyväskylän kaupungin hankinnoista kiinnostuneet yrittäjät. Ilmoittautumiset 26.11.2013 mennessä sähköisesti: http://www.lyyti.in/Yrittajien_hankintailta_9183

Lisätietoja: hankintapäällikkö Katri Löytty, puh. 014 266 1410.


Jyväskylän kaupungin pienhankintakanava avataan 1.10.2013

Jyväskylän kaupungin hankintakeskuksen sivuille on 1.10.2013 avattu pienhankintakanava, jossa tullaan jatkossa ilmoittamaan Jyväskylän kaupungin pienhankinnoista. Pienhankinnat ovat hankintoja, jotka jäävät taloudellisen arvonsa vuoksi hankintalain soveltamisen ulkopuolelle ja joita ei siten koske lakisääteinen ilmoittamisvelvollisuus. Pienhankintoihin sovelletaan kuitenkin hankintojen yleisiä periaatteita: avoimuutta, tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä sekä markkinoiden hyödyntämistä. Pienhankintakanavan tavoitteena on lisätä avoimuutta kaupungin pienhankintojen osalta.

Linkki pienhankintakanavaan löytyy tämän sivuston oikeasta sivupalkista. Pienhankintakanava on tarkoitettu avoimista tarjouspyynnöistä ilmoittamiseen, mutta sillä ei voi tehdä tarjouksia. Ohjeita ja osoite tarjouksen tekemiseksi ilmoitetaan aina kussakin pienhankinnan tarjouspyynnössä. Tarjouspyyntöjä voi joko selata avautuvalla sivulla tai hakea sivulta löytyvällä hakutoiminnolla. Hakukenttään syötetään hakusana perusmuodossaan, jolloin toiminto löytää varmimmin kaikki asiaan liittyvät tarjouspyynnöt.

Pienhankintakanavaa esitellään yrittäjille syksyn 2013 hankintaillassa 3.12. Hankintaillasta tiedotetaan enemmän myöhemmin Jyväskylän kaupungin hankintakeskuksen www-sivuilla ja sanomalehti Keskisuomalaisessa.

Yksittäisen tarjouskilpailun osalta lisätietoja saa tarjouspyynnössä mainitulta yhteyshenkilöltä. Pienhankintakanavaan liittyvissä teknisissä ongelmissa ota yhteys hankintakeskukseen sähköpostitse hankinnat@jkl.fi tai puhelimitse.

Lisätietoja: hankintapäällikkö Katri Löytty, puh. (014) 266 1410


Jyväskylän kaupungin hankintakeskus: www.jyvaskyla.fi/hankinnat
Jyväskylän kaupungin pienhankintakanava: www3.jkl.fi/hankinnat/pienhankintakanava
Jyväskylän kaupungin pienhankintaohje: www.jyvaskyla.fi/hankinnat/linkit (sivun alaosassa)


Jyväskylän kaupunki ottaa käyttöön pienhankintakanavan

Jyväskylän kaupungin hankintakeskuksen sivuille on rakennettu pienhankintakanava, jossa ilmoitetaan sellaisista kaupungin hankinnoista, joista ei ole velvollisuutta ilmoittaa kansallisessa HILMA-ilmoituskanavassa. Nämä hankinnat ovat arvoltaan alle 30.000 euron tavara- ja palveluhankintoja, alle 100.000 euron sosiaali- ja terveyspalveluhankintoja ja alle 150.000 euron rakennus- ja käyttöoikeusurakoita.

Pienhankintakanava otetaan käyttöön lokakuun 2013 aikana. Asiasta tiedotetaan tarkemmin ennen kanavan käyttöönottoa.

Lisätietoja: hankintapäällikkö Katri Löytty p. (014) 266 1410.


Pro2Act-hankkeen loppuraportti julkaistu

Jyväskylän kaupunki on ollut pilottikuntana mukana Aalto-yliopiston Pro2Act-tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Hanke toteutettiin vuosina 2010-2013 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitoksen SimLab-tutkimusyksikössä. Jyväskylästä hankkeeseen osallistui hankintakeskuksen lisäksi lukuisia henkilöitä yrityksistä ja kaupungin eri palvelukokonaisuuksista. Hankintakeskus kiittää vielä kerran kaikkia työskentelyssä mukana olleita. Hankkeen tarkoituksena oli tutkia ja kehittää julkisten hankintojen sopimusprosesseja ja luoda toimintamalleja hankintojen ja sopimusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankkeen tuloksissa korostui hankintayksiköiden ja yritysten välisen avoimen vuorovaikutuksen merkitys hankintojen suunnittelussa.

Pro2Act-hankkeen loppuseminaari järjestettiin 5.6.2013 ja samassa yhteydessä julkaistiin loppuraportti Kilpailutustemppuradasta hyviin hankintoihin sekä hankkeessa kehitetty sopimusprosessimalli. Sopimusprosessimallia käytetään hankintojen suunnittelun tukena ja se toimii apuna pohdittaessa yritysten, julkisen hankkijan eri yksiköiden sekä loppukäyttäjien rooleja hankintojen valmistelussa ja hankintasopimusten toteuttamisessa.

Hankkeen yhteydessä on kehitetty myös käyttämisopas yleisiin sopimusehtoihin julkisissa palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT). Käyttämisopas on toteutettu visualisointina, ja se kattaa keskeisimmät kohdat JYSE 2009 PALVELUT -sopimusehdoista. Opas on tarkoitettu sekä hankintayksiköiden että julkisiin hankintoihin osallistuvien yritysten käyttöön.

Tietoa Pro2Act-hankkeesta sekä loppuraportin, sopimusprosessimallin ja JYSE 2009 PALVELUT käyttämisoppaan löydät hankkeen kotisivuilta: http://simlab.aalto.fi/en/research/pro2act/in_finnish/ .

Lisätietoa: hankintapäällikkö Katri Löytty, puh. (014) 266 1410


Hankintakeskuksen aukioloajat kesällä 2013

Hankintakeskus on suljettuna ajalla 8.-21.7.2013. Edellä mainittua sulkuaikaa lukuun ottamatta hankintakeskus palvelee 17.6.-2.8.2013 välisenä aikana klo 9-15.


Hankintakeskuksen internetsivut entistä kattavammat

Hankintakeskuksen internetsivuille on koottu kattavammin tietoa kaupungin muiden yksiköiden hankinnoista. Kilpailutuskalenterissa ilmoitetaan hankintakeskuksessa kilpailutettavien hankintojen lisäksi jatkossa myös muiden yksiköiden tulevista hankinnoista. Myös "Tarjouspyynnöt"-osioon on lisätty linkkejä kaupungin muiden yksiköiden tarjouspyyntösivuille.

Yrittäjien hankintailtojen materiaalit, hankintafoorumin muistiot sekä muut vastaavat materiaalit löytyvät jatkossa kohdasta "Lisätietoa ja materiaalia".

Hankintakeskuksen internetsivuja koskevaa palautetta ja kehitysideoita voi antaa osoitteeseen hankinnat@jkl.fi.


Yrittäjien hankintailta 7.5.2013

Kevään 2013 hankintailta järjestetään 7.5.2013 klo 17-19 Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditorio Tulikarissa, osoitteessa Rajakatu 35. Sisäänkäynti Eeronkadun puoleisesta pääovesta D1, 2. kerros.

Illan aiheina ovat ajankohtaiset asiat hankinnoissa, ympäristötekijöiden huomioiminen kilpailutuksissa sekä Jyväskylän kaupungin tulevat hankinnat vuonna 2013. Tilaisuus on avoin kaikille julkisista hankinnoista kiinnostuneille yrittäjille. Ilmoittautumiset 2.5.2013 mennessä sähköisesti osoitteessa https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/Yrittajien_hankintailta_1781

Lisätietoja: hankintapäällikkö Katri Löytty, puh. (014) 266 1410


Yrittäjäillassa yli sata julkisista hankinnoista kiinnostunutta yrittäjää

14.11.2012 järjestetty kolmas Jykesin ja Jyväskylän kaupungin yhteinen julkisten hankintojen yrittäjäilta keräsi paikalle yli sata aiheesta kiinnostunutta yrittäjää. Paikalla oli myös iso joukko Jyväskylän kaupungin edustajia kertomassa tulevista hankinnoista. Illassa kuultiin myös Cloudia Oy:n edustajan kertomana Jyväskylän kaupungin käyttöön otettavasta sähköisestä kilpailuttamisjärjestelmästä tarjoajan näkökulmasta. Hankinta-asiantuntija Antti Tuukkanen Jyväskylän kaupungin hankintakeskuksesta kertoi, mitä yrittäjän tulee tietää julkisten hankintojen päätöksentekoprosessista ja muutoksenhakuun liittyvistä asioista.

Illan materiaali on ladattavissa pdf-muotoisena kohdasta "Lisätietoa ja materiaalia". Tilaisuus järjestetään seuraavan kerran keväällä 2013.

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Katri Löytty, puh. (014) 266 1410


Julkisten hankintojen yrittäjäillassa käsitellään muun muassa yrittäjän oikeussuojaa hankinnoissa

Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy järjestävät julkisten hankintojen yrittäjäillan keskiviikkona 14.11.2012 klo 17-19. Tilaisuus on lajissaan kolmas, edellisen kerran vastaava ilta järjestettiin toukokuussa 2012. Tilaisuus järjestetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tulikari-auditoriossa osoitteessa Rajakatu 35.

Illan aiheina ovat:

  • Jyväskylän kaupungin käyttöön tuleva sähköinen kilpailuttamisjärjestelmä
  • Yrittäjän oikeussuoja julkisissa hankinnoissa
  • Jyväskylän kaupungin tulossa olevat hankinnat

Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille yrittäjille. Ilmoittautumiset sähköpostitse 8.11.2012 mennessä osoitteeseen hankinnat@jkl.fi .

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Katri Löytty, puh. (014) 266 1410


Lakimuutoksia harmaan talouden ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi

Rakennusalan harmaan talouden torjumiseksi tilaajavastuulakiin (1233/2006) sekä hankintalakiin (348/2007) on tehty muutoksia 1.9.2012 alkaen.

Tilaajavastuulain uusi 5 a § laajentaa rakentamistoimintaan liittyvän tilaajan selvitysvelvollisuutta. Rakentamistoimintaan liittyvän tilaajan on jatkossa pyydettävä sopimuspuoleltaan muiden laissa mainittujen selvitysten lisäksi todistus tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaisen vakuutuksen ottamisesta. Myös selvitysvelvollisuudesta vapauttavia perusteita on rakentamistoiminnan osalta vähennetty siten, että tilaajavastuulain mukaiset selvitykset voi rakentamistoiminnassa jatkossa jättää pyytämättä ainoastaan silloin, kun sopimuspuolena on valtio, kunta tai muu laissa mainittu taho. Tilaajavastuulakiin on otettu lisäksi säännös korotetusta laiminlyöntimaksusta rakentamistoiminnassa.

Hankintalain 49 §:n muutoksen myötä kaikkien hankintayksiköiden on otettava rakentamistoimintaa koskevaan urakkasopimukseen lauseke, jonka mukaan sopimukseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Aiemmin säännös on koskenut vain valtion keskushallintoviranomaisia.

Harmaan talouden torjuntaan liittyy lisäksi 1.9.2012 voimaan tullut työturvallisuuslain (738/2002) muutos, jonka myötä rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden henkilötunnisteessa on oltava näkyvissä myös veronumero.

Elokuun alussa on puolestaan tullut voimaan työsopimuslain (55/2001) muutos, joka koskee työnantajan ja toimeksiantajan vastuuta palkattaessa laittomasti maassa oleskelevia työntekijöitä. Työsopimuslakiin lisätyssä uudessa 11 a luvussa on säädetty muun muassa seuraamusmaksun sekä työntekijöiden palauttamisesta aiheutuvien kustannusten maksamisesta. Työsopimuslain muutos on osa EU:n työnantajasanktiodirektiivin (2009/52/EY) kansallista voimaansaattamista. Työsopimuslain lisäksi muutoksia on tehty ulkomaalaislakiin (301/2004) sekä eräisiin muihin lakeihin.

Lisätietoa edellä mainituista muutoksista Kuntaliiton yleiskirjeestä, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön ja Verohallinnon tiedotteesta sekä sisäasiainministeriön tiedotteesta.

Ajantasaiset säädökset:

Julkisten hankintojen yrittäjäilta 14.11.2012

Syksyn 2012 julkisten hankintojen yrittäjäilta järjestetään keskiviikkona 14.11.2012 klo 17–19. Ohjelmasta ja paikasta tiedotetaan myöhemmin näillä sivuilla ja sanomalehti Keskisuomalaisessa. Tilaisuudessa käsitellään julkisiin hankintoihin liittyviä ajankohtaisia asioita sekä Jyväskylän kaupungin tulevia kilpailutuksia ja se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille yrittäjille.

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Katri Löytty, p. (014) 266 1410


Alueen yrittäjien ja Jyväskylän kaupungin välistä yhteistyötä syvennetään hankintafoorumin muodossa

Jyväskylän kaupunki ja alueen yrittäjäjärjestöt ovat aloittaneet uuden yhteistyömuodon, hankintafoorumin. Hankintafoorumin käynnistämisestä päätettiin aloituskokouksessa 21.3.2012. Yrittäjien osalta foorumissa on edustettuna Keski-Suomen yrittäjät ry, Jyväskylän yrittäjät ry, Korpilahden yrittäjät ry sekä Jyväskylän maalaiskunnan yrittäjät ry, jotka nimeävät edustajansa myöhemmin. Jyväskylän kaupungista foorumin kokoonpanoon kuuluvat hankintojen ohjausryhmän puheenjohtaja Timo Koivisto, hankintajohtaja Marjo Laine sekä hankinta-asiantuntija Katri Löytty hankintakeskuksen edustajana. Mukaan kutsutaan edustaja myös Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykesiltä.

Hankintafoorumin tarkoituksena on toimia suorana keskustelu- ja tiedonvaihtokanavana yrittäjäkentän ja kaupungin välillä hankintoja koskevissa asioissa. Foorumin tarkoituksena on keskustella esimerkiksi yritysvaikutusten huomioimisesta hankintaprosesseissa sekä kehittää uusia tiedonvälityskanavia ja -tapoja hankinta-asioissa. Hankintafoorumi kokoontuu hankintajohtajan koolle kutsumana noin joka toinen kuukausi. Foorumin työskentelyn edistymisestä tiedotetaan tarpeen mukaan.

Lisätietoja: Hankintajohtaja Marjo Laine, puh. (014) 266 1406


Julkisten hankintojen yrittäjäilta 9.5.2012

Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes järjestävät jälleen alueen yrittäjille suunnatun tilaisuuden julkisista hankinnoista. Tilaisuudessa käsitellään julkisiin hankintoihin liittyviä ajankohtaisia asioita sekä Jyväskylän kaupungin tulevia kilpailutuksia. Edellisen kerran vastaava tilaisuus järjestettiin lokakuussa 2011, ja se herätti runsaasti kiinnostusta.

Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 9.5.2012 klo 17–19 Jyväskylän ammattikorkeakoulun Valjakka-auditoriossa osoitteessa Rajakatu 35. Illan alustavat teemat ovat Jyväskylän kaupungin tulevien kilpailutusten lisäksi sosiaalisten kriteerien käyttö julkisissa hankinnoissa, lähiruoka sekä hankintadirektiivien uudistuksen pääpiirteet. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille yrittäjille.

Yrittäjäillan materiaali on saatavilla kohdasta "Lisätietoa ja materiaalia".

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Katri Löytty, puh. (014) 266 1410


Energia- ja ympäristövaikutukset huomioitava ajoneuvo- ja kuljetushankinnoissa

Helmikuun alusta 2012 lähtien hankintalakien (348/2007, 349/2007) tai joukkoliikennelain (869/2009) soveltamisalaan kuuluvissa ajoneuvo-, henkilökuljetus- ja joukkoliikennehankinnoissa tulee huomioida hankinnassa käytettävän kaluston energia- ja ympäristövaikutukset. Tästä säädetään uudessa laissa ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011). Hankinnoissa tulee huomioida vähintään energiankulutus, hiilidioksidipäästöt ja typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöt. Näiden lisäksi hankinnoissa voidaan ottaa huomioon myös melu ja päästöjen paikalliset vaikutukset, ja luonnollisesti muitakin hankinnan kohteeseen liittyviä ympäristöominaisuuksia. Ympäristöä koskevat vaatimukset tulee asettaa joko ehdottomiksi vähimmäisvaatimuksiksi tai niitä tulee käyttää pisteytyksessä vertailuperusteina.

Lähtökohtaisesti ympäristöominaisuuksien täyttyminen voidaan todentaa ajoneuvoille myönnettyjen EY-tyyppihyväksyntätestien tiedoilla. Hankintayksiköt voivat painottaa asettamissaan kulutusarvoissa esim. kaupunki- tai maantiekulutusta ajoneuvojen arvioidun käyttötarkoituksen mukaan. Samoin tarjouspyynnössä voidaan huomioida myös vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttämisestä aiheutuva päästövähenemä. Puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen edistämisestä koskevassa direktiivissä (2009/33/EY) on laskentakaava ympäristövaikutusten muuttamisesta rahamääräiseksi vertailupisteytyksiä varten. Liikenne- ja viestintäministeriö säätää lisäksi tarkemmista laskentamenetelmistä tarvittaessa.

Lisää tietoa ekoautoilusta löytyy Trafin Ekoautoilu -sivuilta:
http://www.trafi.fi/ekoautoilu

Liikenne- ja viestintäministeriön internetsivut:
http://www.lvm.fi/web/fi/etusivu

Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:120:0005:0012:FI:PDF

Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa:
http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2011/20111509.pdf


Hankintadirektiivien uudistustyö käynnissä

Euroopan komissio on antanut ehdotuksensa uusiksi hankintadirektiiveiksi 20.12.2011. Komission ehdotukset ovat direktiivien valmisteluasiakirjoja. Seuraavaksi ehdotukset etenevät Euroopan neuvoston ja parlamentin eri komiteoiden käsittelyyn, missä ehdotuksiin voi tulla vielä muutoksia.

Ehdotuksella pyritään keventämään ja nopeuttamaan hankintamenettelyjä sekä kannustetaan pk-yritysten ja aloittavien yritysten huomioimiseen kilpailutuksissa. Lisäksi erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että hankinnoilla voitaisiin jatkossa edistää ympäristöarvoja, energiatehokkuutta ja ilmastonmuutoksen ehkäisemistä. Uusilla ehdotuksilla halutaan parantaa myös julkisen sektorin mahdollisuuksia hyödyntää uusia innovaatioita ja edesauttaa niiden syntymistä.

Keinoina tavoitteiden saavuttamiseksi komissio esittää mm. kevyempiä hankintamenettelyitä alue- ja paikallishallinnon viranomaisille, sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintaprosessin yksinkertaistamista, sähköisten menettelytapojen edistämistä, lyhyempiä määräaikoja hankintamenettelyissä, elinkaarikustannusten ja erilaisten ympäristömerkkien huomioimisen mahdollistamista tarjouskilpailuissa sekä tarjouskilpailuun osallistumisen helpottamista.

Lainsäädäntötyö EU:n eri toimielimissä kestänee vielä kuukausia. Komissio on ehdottanut, että jäsenvaltiot ottaisivat direktiivin sääntelyn osaksi kansallista lainsäädäntöään vuoden 2014 kesäkuuhun mennessä, mutta tämä määräaika voi siirtyä, mikäli ehdotusten käsittely jatkuu eri komiteoissa ennakoitua pidempään.

Komission ehdottamat uudet hankintadirektiivit kokonaisuudessaan:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0895:FIN:FI:PDF

Uusi käyttöoikeussopimuksia (konsessioita) koskeva direktiivi:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0897:FIN:FI:PDF


EU-kynnysarvot muuttuvat vuoden 2012 alusta

Euroopan komissio on antanut 30.11.2011 asetuksen (EU N:o 1251/2011), jonka mukaan EU-kynnysarvot nousevat vuoden 2012 alusta.

1.1.2012 voimaan tulevat EU-kynnysarvot (linkki)


Henkilöstömuutoksia hankintakeskuksessa

Hankintajohtaja Marjo Laine siirtyy konsernihallinnon hallintokeskukseen 1.12.2011 alkaen.


Julkisten hankintojen yrittäjäilta

Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy järjestivät 25.10.2011 alueen yrittäjille suunnatun avoimen tilaisuuden, jonka teemana olivat julkiset hankinnat.

Illan materiaali on saatavilla kohdasta "Lisätietoa ja materiaalia". Vastaavia tilaisuuksia on tarkoitus järjestää noin kaksi kertaa vuodessa. Jatkossakin materiaali on saatavilla näiden sivujen kautta.

Lisätietoja: Hankinta-asiantuntija Katri Löytty, p. (014) 266 1410


Jyväskylä kehittää hankintaprosessejaan

Jyväskylän kaupunki on hankintakeskuksen johdolla ollut pilottikohteena Aalto-yliopiston PRO2ACT – Proaktiiviset sopimusprosessit julkisissa hankinnoissa -hankkeessa. Hanke on pääasiassa Tekes-rahoitteinen ja sen toteuttaa SimLab-tutkimusyksikkö. Jyväskylän lisäksi kohdeorganisaatioina ovat Espoon kaupunki sekä Suomen Kuntaliitto.

PRO2ACT-hankkeen tarkoituksena on tutkia ja kehittää kuntien hankintaprosesseja, erityisesti kuntien ja niiden sidosryhmien ja kumppaneiden välisiä hankintojen sopimusprosesseja. Hanke on kestoltaan 2,5 vuotta.

Jyväskylän osuus alkoi suunnitteluvaiheella lokakuussa 2010. Tiedonkeruu ja haastattelut suoritettiin kevättalven ja kevään 2011 aikana. Haastatteluilla kerättiin tietoa kolmen eri hankintaprosessin kulusta ja eri toimijoiden rooleista niissä. Haastatteluista saadun tiedon pohjalta tutkijat kuvasivat kunkin prosessin prosessikaaviona. Simulointipäivässä huhtikuussa 2011 kukin prosessi käytiin läpi ja kaikilla prosessien vaikutuspiirissä olevilla tahoilla oli mahdollisuus tuoda esiin prosessiin liittyviä kehittämistarpeita ja -ideoita. Tutkimuksesta ja sen tuloksista julkaistiin loppuraportti kesäkuussa 2011.

Tutkimuksessa havaitut kehittämiskohteet liittyivät etupäässä kaupungin sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, vastuunjaon selkeyteen kaupungin eri yksiköiden ja hankintakeskuksen välillä sekä strategisten kysymysten hallintaan. Tutkijat esittivät ideoita prosessien kehittämiseen edelleen. Näistä moni on jo toteutettu; esimerkiksi markkinavuoropuhelua on kehitetty ja se on otettu systemaattiseen käyttöön. Myös hankintojen strategista ohjausta kehitetään. Keväällä 2012 järjestetään jatkohaastatteluja ja seurantaa.

Hankkeen Jyväskylän osuuden toteuttivat hankejohtaja Katja Koskelainen, tutkija Kerttuli Boucht, senioritutkija Soile Pohjolainen ja tutkimusapulainen Petri Klemelä. Jyväskylän kaupungilta hankkeeseen osallistui lukuisia eri henkilöitä. Mukana oli myös Jyväskylän sopimuskumppaneiden edustajia.

Lisätietoja:

Hankintajohtaja Marjo Laine, puh. 014 266 1406
Hankinta-asiantuntija Katri Löytty, puh. 014 266 1410


Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräät siihen liittyvät lait voimaan lokakuussa

Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä tulee voimaan 1.10.2011. Lailla on pantu täytäntöön julkisia hankintoja koskevien direktiivien sähköistä huutokauppaa ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevat säännökset.

Sähköisten menettelyjen käyttö edellyttää erityistä sähköistä ohjelmaa, jollaista Jyväskylän kaupungilla ei toistaiseksi ole käytössä.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on uusi hankintamenettely, joka mahdollistaa julkisten hankintojen kilpailuttamisen kokonaan sähköisenä menettelynä. Järjestelmässä hankintaan liittyvät asiakirjat lähetetään ja vastaanotetaan sähköisesti. Sähköistä huutokauppaa voidaan käyttää hinnan tai muiden matemaattisten arvojen kilpailuttamisessa valitun hankintamenettelyn viimeisessä vaiheessa. Sähköisillä menettelyillä pyritään virheettömämpään ja nopeampaan hankintaprosessiin.

Sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä annetun lain lisäksi lokakuussa tulevat voimaan myös hankintalain, erityisalojen hankintalain sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muutokset. Hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin lisätään hankintamenettelyn keskeyttämistä koskeva pykälä, jossa säädetään keskeyttämisen edellytyksistä.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia täsmennetään kahdelta osin. Säännös tarjousasiakirjojen julkiseksitulohetkestä tulee koskemaan tarjousasiakirjojen lisäksi myös osallistumishakemuksia ja muita ehdokkaiden ja tarjoajien laatimia asiakirjoja. Rajanvetoa julkisen ja liike- tai ammattisalaisuudeksi katsottavan hintatiedon osalta tarkennetaan siten, että tarjousvertailussa käytettävä hintatieto on aina julkinen, hinnan tarkempi määräytymisperuste sen sijaan voi olla salassa pidettävä.

Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä 17.6.2011/698

Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä HE 182/2010 (pdf)

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje