Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
15.6.2017

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Kaverini kysyi kevättalvella kysymyksen: ”Onko totta, että Keljonkankaalle on tulossa uusi koulu?”
Vastauksen antaminen oli helppoa, koska minut oli juuri valittu kyseisen hankkeen rakennusaikaiseksi rehtoriksi. Sivistyslautakunta oli tammikuisessa päätöksessään 2017 linjannut, että Keljonkankaalle on syytä rakentaa 5-9 –luokkalaisille tarkoitettu yhtenäiskoulu. Koulusta tulisi tiloiltaan monikäyttöinen, sisältäen tilat alueen nuorisotyölle ja kirjastolle. Sopiva tontti löytyi ns. Kolmiokorttelista, Keljonkankaan keskustan tuntumasta. Heti suunnittelun käynnistyttyä sivistyspalveluilla (perusopetus, nuoriso, kirjasto ja liikunta), Tilapalvelulla ja kaavoituksella oli yhteinen tahtotila rakentaa uuden oppimisen ja yhteistyön mahdollistava koulurakennus. Hiukan tiukahkosta aikataulusta huolimatta pyrittiin ottamaan huomioon kaikki mahdolliset käyttäjät ja tekemään yhteistyötä parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Suunnittelu polkaistiin liikkeelle ja arkkitehti Pasi esikuntineen löytyi Helsingistä arkkitehtitoimisto Siistonen OY:stä. Ensikontakti kokouksessa ja sitä seuranneessa metsäretkestä kaavoituksen ja arkkitehtien kanssa koulun tontille oli pelkästään positiivinen. Kokemukset kouluhankkeista molemmin puolin oli luomassa luottamukseen perustuvaa ilmapiiriä, jota koulun suunnittelu vaatii. Seikkailumetsässä puroa seuraten pikkupoikamaisuuteni ja opettajuuteni heräsi eloon sekä näin valtavasti mahdollisuuksia hyödyntää lähiympäristöä oppimiseen ja kaikkeen muuhunkin. Kuinka monen koulun tontin reunamilla kulkee luonnontilainen joki?

Kaavoitus ja arkkitehdit koulun tulevalla tontilla.

Kevään mittaan suunnittelu on edennyt pikkuhiljaa ja ensi viikolla hankkeen ohjausryhmä saa arkkitehdeilta ensimmäisiä ehdotuksia rakennuksen massoittelusta ja sijoittumisesta tontille. Mahdollisella koulun tulevalla henkilökunnalla oli toukokuussa tapaaminen, jossa tonttiin tutustumisen jälkeen oli tilaisuus lausua toiveita. Kantavana teemana oli tilojen avaruus, muunneltavuus ja monikäyttöisyys. Suunnitteluhetki ei jättänyt ketään kylmäksi, vaan villejäkin ajatuksia nousi esiin. Nähtäväksi jää, kuinka moni niistä toteutuu.

Kesälomien jälkeen varsinainen tilojen suunnittelu käynnistyy ja silloin rakennuksen ominaispiirteet alkavat hahmottua. Jo ennen sitä on kuitenkin mahdollisuus nähdä hankkeen edistymistä näiltä sivuilta. Toinen mahdollisuus on tulla kuulemaan hankkeen suunnitteluun osallistuvia tahoja Keljonkankaan karnevaaleihin lauantaina 17.6. klo 12-17. Nähdäänkö siellä?


Petri Palve, hankkeen vastaava rehtori, "rempparehtori"

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje