Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
26.1.2018

Osallistamista

Keljonkankaan yhtenäiskoulun suunnittelu on edennyt syksyn mittaan niin, että tammikuun lopussa projektin hankesuunnitelma on valmis. Onko nyt varmasti käyttäjien (oppilaat, henkilökunta ja muut käyttäjät) ääntä kuultu riittävästi?

Opettajien ja hankkeen vetäjien yhteinen suunnitteluhetki arkkitehtien kanssa 12.1.2018

Kesän karnevaalit ja syksyn asukastilaisuus loivat pohjaa varsinaiselle osallistamisprosessille, joka toteutettiin marraskuussa oppilailla ja joulu-tammikuussa opettajilla. Oppilaat laitettiin pohtimaan, millainen olisi viihtyisä koulurakennus niin koulupäivän kuin illan aikana. Keljonkankaan koulun henkilökunta yhdessä Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) luokanopettajaksi valmistuvien päättöharjoittelijoiden kanssa pyörittävät ideointiverstaat, joita osallistamisryhmä oli pohtinut sivistyksen osallistamiskoordinaattorin Tanja Rädyn ja liikuntapalvelujen liikuntasuunnittelija Mikko Pajusen kanssa. He olivat myös organisoimassa ja dokumentoimassa toimintaa koululla. Myös Säynätsalon Lehtisaaren nuorilla oli omat osallistamispajansa. Oppilaiden suuri innostus näkyi työskentelyssä, jonka teemoihin voidaan tutustua hankesivun oikeasta yläkulmasta. Suunnittelijat saivat käyttöönsä suuren määrän toteuttamiskelpoisia ideoita ja voidaan todeta, että oppilaat ottivat "pallon" hienosti kopiksi. Oppilaat yllättivät kaikki aikuiset fiksuilla kommenteilla ja taivasta tavoittelevia ideoita ei juurikaan esiintynyt. Hyvä lapset ja nuoret!

Uuden koulun rehtoria ja henkilökuntaa ei ole vielä valittu ja siksi koottiin loppuvuodesta opettajien suunnitteluryhmä asiantuntijaopettajista usealta koululta. Luonnollisesti ryhmässä oli opettajia Lehtisaaresta ja Keljonkankaalta, joista henkilöstöä suurimmaksi osaksi ehkä tulee. Molempien koulujen henkilöstöä informoitiin joulun alla yhteistilaisuudessa, jossa perusopetuksen palvelujohtajat Tuija Rasinen ja Ulla Törmälä vastailivat henkilöstön kysymyksiin. Huoli toimivista ja oikein mitoitetuista tiloista oli suuri.

Opettajien suunnitteluryhmä kokoontui joulun jälkeen töiden alettua arkkitehtien ja muiden hankkeen vetäjien kanssa antamaan kommenttejaan suunnitelmiin. Etenkin kädentaitojen tilat herättivät paljon keskustelua turvallisuudesta ja tilojen toimivuudesta. Hankkeen tilaohjelma on aina kompromissi ja siksi kaikki ei ole mahdollista. Kustannustehokasta rakentamista ja tilankäyttöä tulee kuitenkin aina peilata toimivaan pedagogiikkaan, jonka pitäisi koulussa olla kaiken lähtökohta. Uuden opetussuunnitelman vaateet ovat etenkin uudessa käsityössä mittavat ja siksi tilojenkin tulee olla järkevät. Suunnittelijoilla on haasteellinen tehtävä, koska Opetushallituksen ohjeet nykyaikaisen koulun suunnittelusta vielä puuttuvat. Toivottavasti ne tulevat mahdollisimman pian.

Suunnittelu siis käy kuumimmillaan ja tilat asettuvat paikoilleen bumerangimaisessa koulussa. Arkkitehtien pöydältä putkahtaa näinä viikkoina suunnitelma, jonka kustannuslaskenta saadaan valmiiksi ennen hankesuunnitelman lautakuntakäsittelyä. Loppupeleissä koulun rakentaminen on siis poliittinen päätös, johon vaikuttaa monet tekijät. Päättäjät voivat kuitenkin olla turvallisella mielellä ainakin yhdestä asiasta: Suunnittelussa lasten ja nuorten ääni on kuulunut!

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje