Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Sosku -hankkeen kehittämisyhteistyöstä syntyneitä palveluita sekä toimintamalleja

Kehittäjäasiakas/Yhteiskehittämisen toimintamalli

Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua aikuissosiaalityön palveluiden kehittämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviointiin yhdessä työntekijöiden ja keskeisten verkostotoimijoiden kanssa. Yhteiskehittämisen tuloksena on jo tähän mennessä syntynyt aikuissosiaalityöhön mm. Facebook -sivusto, chat -palvelu, uutiskirje, erilaista ryhmätoimintaa, asiakasraati, tietoiskut, teemaviikot ja tapahtumat (esim. Halaa sossua), asiakastiedotteet sekä – palautteet. Yhteistyössä lukuisten eri verkostojen, kuten liikunta- ja kulttuuritoimen, terveydenhuollon ja järjestöjen kanssa on luotu uusia asiakaslähtöisiä ja osallisuutta tukevia toimintamalleja.

Virkistystä ja ryhmätoimintaa

Aikuissosiaalityön chat-palvelu

Palvelukanava, jonka kautta kansalaiset saavat sujuvaa, nopeaa, nykyaikaista ja reaaliaikaista neuvontaa. Chat -keskusteluista saadaan myös helposti tietoa siitä, millaista palvelua aikuissosiaalityön asiakkaat kaipaavat. Chat mahdollistaa matalan kynnyksen dialogin asiakkaiden ja ammattilaisten välillä, mikä taas vahvistaa molempien osapuolten sitoutumista kehittämistyöhön – vaikuttaminen tapahtuu suorasti ja pienin, arkisin toimenpitein, eikä byrokraattisten, jähmeiden, edustuksellisten toimintamallien kautta.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön uutiskirje

Uutiskirje aikuissosiaalityön ja Sosku -hankkeen ajankohtaisista asioista on lähetetty yhteistyökumppaneille, sidosryhmille sekä aktiivisille kehittäjäjäsenille neljä kertaa vuodessa.

Aikuissosiaalityön facebook-sivu

Tiedotuskanava mm. sosiaaliaseman tapahtumista, uutisista, asiakkaille sekä yhteistyöverkostoille.

https://www.facebook.com/jyvaskylanaikuissosiaalityo

Asiakasraati

Aikuissosiaalityön asiakkaista koostuva asiakasraati kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Asiakasraadissa käsitellään ajankohtaisia, aikuissosiaalityön palveluihin liittyviä asioita ja ilmiöitä.

Aikuissosiaalityön asiakasraati

Yksinäisyysryhmä

”Yksinäisyysryhmä” toimii viikoittain. Kokoontumisissa vuorottelevat keskustelukerrat ja toiminnallisuus. Kaikki täysi-ikäiset jyväskyläläiset ovat tervetulleita ryhmään ilman erillistä ilmoittautumista.

Virkistystä ja ryhmätoimintaa

Palstaviljely

Aikuissosiaalityö on vuokrannut kesäksi Survo-Korpelasta viljelypalstan asiakkaiden käyttöön. Palstalla on aikuissosiaalityön henkilökuntaa tavattavissa viikottain.

Virkistystä ja ryhmätoimintaa

Vuosikertomus

Kertomuksen tarkoituksena on tuoda esille aikuissosiaalityön sisältö lukuisine palveluineen ja mahdollisuuksineen. Kehittämistyöryhmä on suunnitellut sisällöksi mm. eri ammattiryhmien esittelyä, näkemyksiä, kehittämistyötä, hankkeiden esittelyä, toimintoja, tapahtumia, kehittäjäasiakkaiden näkemyksiä, tilastoja, kuvauksia asiakasprosesseista, työssä kohdattuja haasteita ja epäkohtia sekä terveisiä päättäjille. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Vuosikertomus on tarkoitus julkaista tammi-helmikuussa 2018 ja se laitetaan myös nettisivuille.

Halaa Sossua

Kerran vuodessa järjestettävän Halaa Sossua -tapahtuman tavoitteena on tehdä sosiaalitoimea ja sen palveluja helpommin lähestyttäväksi sekä antaa kasvot kaupungin aikuissosiaalityölle.

Avoimet ovet

Sosiaaliaseman avoimet ovet järjestetään vuosittain, tapahtuman tarkoituksena on tuoda sosiaaliasemaa ja sen tekijöitä kaupunkilaisille tutuksi.

Ystävänpäivä

Sosiaaliasemalla järjestettiin asiakkaille ystävänpäivänä kahvitarjoilu. Ystävänpäivään kuuluvat myös kortit, jotka piristivät niin asiakkaiden, kuin henkilökunnan päivää. Asiakkaat saivat tervehdyksen henkilökunnalta ja vastavuoroisesti asiakkaat kirjoittivat ystävänpäivätervehdyksen sosiaaliaseman työntekijöille.

Tietoiskut

Sosiaaliasemalla on järjestetty eri yhteistyökumppaneiden kanssa (mm. vapaaehtoisten talous- ja velkatukihenkilöiden toiminnan esittely), asiakkaille suunnattuja tietoiskuja.

Tiedotusmateriaalit

Materiaalin valmistamista mm. chat -palvelun ohjeistukseen yhdessä J -Napin sosiaalityöntekijän kanssa.

Palautekyselyt

Sosiaaliaseman aulaan on järjestetty palauteautomaatti, johon toivotaan palautetta asiakkailta sekä yhteistyökumppaneilta. Palautteet auttavat kehittämään sosiaaliaseman toimintaa.

Kumppanuusyhteistyö

Sosku -hankkeen myötä mahdollistui yhteistoiminta mm. Jyväskylän Kirin sekä Jypin kanssa. Seurat ovat lähteneet mukaan yhteistyöhön tarjoamalla osallisuuden sekä yhteisöllisyyden kokemuksia niille aikuisille ja nuorille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä.

..

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje