Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Henkinen kriisiapu

Jyväskylän kaupungin psykososiaalinen kriisityöryhmä antaa henkistä tukea tilanteissa, joissa kriisityön tarve ylittää oman yhteisön voimavarat joko laajuutensa tai tapahtuman vaikutusten vuoksi. Kriisityöryhmän jäsenet osallistuvat psyykkisen tuen tarpeen arviointiin ja ohjaavat tarvittaessa jatkohoitoon. Tehtäviin sisältyy yhteistyö muiden viranomaisten kanssa ja aktiivinen yhteydenpito muihin kriisiryhmiin.

Kriisityöryhmässä on mukana toimijoita eri kaupungin palveluista.

Yhteyden kriisityöryhmään saa Kriisikeskus Mobilen kautta, p. 014 266 7150.

Ohjeita kriisitilanteen jälkikäsittelyyn

Huolehtiminen itsestä ja läheisistä

Yllättävän järkyttävän tapahtuman jälkeen on hyvä saada tarpeeksi lepoa ja rentoutumisaikaa. Unta voi olla joidenkin vaikea heti saada ja se on normaalia, mutta levolle olisi silti hyvä jättää tilaa. Tavallisen arjen pyörittäminen ja itsen hemmottelu auttavat selviämään tilanteesta. Muiden ihmisten lähellä olo, kosketus ja sosiaalinen tuki auttavat toipumisessa Järkyttävän tapahtuman kokeneen läheisen tukena voi olla huolehtimassa perustarpeista ja hoitamassa käytännön asioita. Kuunteleminen ja tavoitettavissa oleminen ovat myös tärkeitä tuen muotoja.

Yllättävän järkyttävän tapahtuman sattuessa yleinen turvallisuuden tunne vähenee monilla. Järkyttävässä tilanteessa osallisena olleen kuva itsestä voi muuttua sen mukaan miten on toiminut tilanteessa. Ajatukset avuttomuudesta tai hyödyttömyydestä ovat tavallisia. Myös pelot ja suuret tunteet ovat tavallisia ja niitä ei pidä säikähtää. Kuitenkin jos pelot eivät pitkällä aikavälilläkään lievene ja kaikki tapahtumasta muistuttava aiheuttaa ison tunnemylläkän, on hyvä hakea apua. Jos henkilöllä on taustallaan jokin tapahtumaan liittyvä aikaisempi trauma tai muuten vaikea tausta tai elämäntilanne, on todennäköisempää että hän tarvitsee ulkopuolista tukea. Iso osa ihmisistä kuitenkin selviää omien keinojensa ja läheisten sosiaalisen tuen avulla.

Tapahtuman käsittely lapsen kanssa

Lapsille on tärkeää puhua tapahtuneesta avoimesti. Aikuinen voi kertoa tapahtuman kulun ja siihen vaikuttaneet asiat ikätasolle sopivalla kielellä. Monimutkaisia kielikuvia, kuten kuoleman vertaamista uneen tai matkaan, on hyvä välttää. Pahimpia yksityiskohtia ei tarvitse ruotia tai korostaa, jollei lapsi itse niitä erityisesti nosta. Jos on oletettavissa että lapsi on saanut tiedon muualta kuin lähiaikuiselta, lapselta voi kysyä mitä hän itse tietää tai on käsittänyt tapahtuneen. On hyvä, että lapsi saa tapahtuneesta tietoa ja selitystä tapahtuneesta ensisijaisesti turvalliselta aikuiselta, eikä vain esimerkiksi lehtien otsikoista ja huhupuheina kavereilta. Tämä on tärkeää varsinkin jos tapahtunut koskettaa lasta läheltä. Lasta on hyvä jossain määrin suojella ylimääräiseltä mediasisällöltä. Esimerkiksi lapsen liikaa altistamista televisiouutisille voi vähentää katsomalla niitä kun lapset ovat jo nukkumassa tai omissa puuhissaan.

Aikuinen saa näyttää omat tunteensa asian suhteen. Kuitenkin on tärkeää, että lapselle tulee tunne siitä että hän on turvassa ja aikuinen on tarvittaessa hänen käytettävissään. Turvan ja lohdutuksen tunnetta voi lisätä kosketuksella ja sylissä pitämisellä. Tavallisen arjen jatkuminen ja rutiinien säilyminen tuo myös turvan tunnetta. On hyvä että aikuinen ottaa rauhallisesti vastaan lapsen tavat käsitellä tapahtunutta. Jotkut lapset voivat alkaa miettimään kuolemaa enemmän kuin ennen ja joidenkin leikkeihin tulee dramaattisiakin elementtejä tapahtuneesta. Joillekin lapsille voi tulla pelkoja, vihaa tai syyllisyyden tuntemuksia. Näitä käsittelykeinoja ei pidä tyrmätä tai kauhistella lapselle, vaan niitä voi yhdessä pohdiskella lapsen kanssa.

Mistä hakea apua jos omat keinot eivät riitä

Jyväskylän ja ympäryskuntien asukkaille kriisiapua tarjoaa ensisijaisesti kriisikeskus Mobile. Päivystysnumeroon on mahdollista soittaa milloin vain ja yhteyden voi ottaa kriisitilanteen kohdannut henkilö itse, läheinen tai työntekijä. Apua tarjotaan yksilölle, perheelle tai muulle ryhmälle. Puhelinnumero on 014 266 7150 ja lisää tietoa palveluista löytyy Mobilen nettisivuilta osoitteesta www.kriisikeskusmobile.fi. Mobilen kautta saa tarvittaessa yhteyden kaupungin omaan kriisityöryhmään ja sen kautta toimiviin ammattilaisiin.

Lähteet ja lisätietoja:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja. https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/erityiskysymykset/kriisityo/lapsi-ja-kriisi.

Turunen T. (2017). Kriisityön uudet tuulet Jyväskylässä. Luento Jyväskylän kaupungin työntekijöille 10.2.2017.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje