Suoraan sisältöön

Hulevedet

Kaupunginhallitus esittää uutta järjestelmää hulevesien hallinnan järjestämiseksi ja rahoittamiseksi

Kaupunginhallitus teki hulevesiasiassa kaupunkirakennelautakunnan esityksen mukaisen päätöksen 30.1.2017. Asiaa on tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuustossa 20.2.2017.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista ja pöytäkirja (hulevesia löytyy kohdasta 13)

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 17.1.2017 käsiteltiin hulevesien hallinnan järjestämistä ja rahoittamista koskevaa asiaa. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että 1.1.2018 alkaen Jyväskylän kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue. Jyväskylän kaupunki vastaa asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta ja kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy sopivat JE:n omistaman hulevesiviemäriverkoston käyttöoikeudesta. Lautakunta päätti esittää myös, että kaupunki ottaa käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella samasta ajankohdasta lukien.

Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta poisjohdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesiä johdetaan putkissa ja avo-ojissa ja hulevesiä voidaan myös viivyttää ja imeyttää. Muuttuneen lainsäädännön vuoksi kaupungin on tehtävä päätös lain mahdollistaman hulevesien hallinnan järjestämisestä sekä hulevesitaksan käyttöönottamisesta. Päätöksen hulevesien hallinnan järjestämisestä ja rahoittamisesta tekee kaupunginvaltuusto. Hulevesitaksan suuruudesta päättää erikseen kaupunkirakennelautakunta.

Lautakunnan esityksen toteutuessa vesihuoltolain mukaiset huleveden toiminta-alueet lakkautetaan. JE purkaa kaikki huleveden liittymäsopimukset ja lopettaa liittymismaksun sekä perusmaksun perimisen sen asiakkaina olleilta kiinteistöiltä. JE omistaa ja hoitaa hulevesiviemäriverkoston sekä investoi uuden hulevesiverkoston rakentamiseen. Kaupunki rahoittaa yleisillä alueilla kaiken hulevesiin liittyvän rakentamisen verovaroin ja asemakaava-alueella oleville kiinteistöille osoitetulla hulevesimaksulla ja määrittää kiinteistöille tarkoituksenmukaisimman hulevesien johtamistavan. Kaupunki määrittää hulevesimaksun suuruuden ja perii sitä asemakaava-alueen kiinteistöiltä sekä maksaa korvausta JE:lle hulevesiviemäriverkon käytöstä osana hulevesien kokonaishallintaa.

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen esityslista ja pöytäkirja (hulevesiasia löytyy kohdasta 3)

Mistä on kyse? Lue tiedote Jyväskylän kaupunki haluaa selkeyttää hulevesien hallintaa (12.1.2017)

Lisätietoja asiasta:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Seppo Moilanen, p. 040 552 5795, seppo.moilanen[at]jkl.fi
- yleissuunnitteluinsinööri Mika Koliseva, p. 014 266 5117, mika.koliseva[at]jkl.fi
- vesihuollon johtava asiantuntija Markku Hantunen, Jyväskylän Energia Oy, p. 050 310 0140, markku.hantunen[at]jenergia.fi


Muuta asiaa hulevedestä

Hulevesitulvariskien alustava arviointi (pdf)

Hulevesiohjelma (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta