Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Hyvinvointisuunnitelma: Luonnos 9.10.2017 lausuntoja varten

Tiedote 11.10.2017: Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelman luonnos kommentoitavana 23.10. saakka, valtuusto käsittelee 27.11.

Lausunnon voi jättää 23.10. saakka kirjautumalla lausuntopalveluun osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi
Suora linkki lausuntopyyntöön: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b2ee9844-9009-4785-b696-8fae6bb12452

Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.

Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma toteuttavat Jyväskylän kaupunkistrategiaa. Kaupunkistrategiassa on neljä kärkeä:
1. Raikas ja kasvava elinvoima
2. Resurssien viisas käyttö
3. Jyväskylä liikuntapääkaupunki
4. Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat.

Hyvinvointisuunnitelma on käytännön toimenpidesuunnitelma erityisesti ”Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat” strategiakärjen toteuttamiseksi.

Viisi keskeistä painopistettä hyvinvoinnin edistämiseksi Jyväskylässä

Jyväskylän kaupungin laaja hyvinvointikertomus toteutettiin keväällä 2017. Kertomuksen laadintaan osallistui laaja joukko kaupungin toimijoita, järjestöjä, asukkaita ja muita yhteistyökumppaneita. Hyvinvointikertomuksessa nousi esiin viisi painopistettä:

1. Yksinäisyyden vähentäminen
2. Polarisaation/ eriarvoistumisen loiventaminen
3. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
4. Osallisuus ja aktiiviset asuinalueet
5. Toiminnan vaikutusten arviointi ja mittaaminen

Hyvinvointisuunnitelma kokoaa tavoitteet ja toimenpiteet

Hyvinvointisuunnitelma on konkreettinen toimenpidesuunnitelma, jonka tarkoituksena on vaikuttaa edellä mainittuihin painopisteisiin. Suunnitelmassa on määritelty tavoitteet, toimenpiteet, mittarit/arviointi, toiminnasta vastaava taho sekä se mihin painopisteisiin toimenpide vastaa. Tavoitteiden toteuttamiseksi voi siis olla useampia toimenpiteitä ja toteuttajia.

Tavoitteet ja toimenpiteet on jaoteltu ikäryhmittäin:
1. Lapset, varhaisnuoret, lapsiperheet
2. Nuoret, nuoret aikuiset
3. Työikäiset
4. Ikääntyneet

Ikäryhmien lisäksi hyvinvointisuunnitelmassa on erityisryhmiä koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä:
5. Vammaiset
6. Maahanmuuttajat

Näiden lisäksi suunnitelmassa on kaikkia kaupunkilaisia koskevia tavoitteita ja toimenpiteitä:
7. Osallisuus
8. Yhdenvertaisuus
9. Turvallisuus
10. Ympäristö

Vaikka hyvinvointisuunnitelmassa on erikseen erityisryhmiin kohdistuvia tavoitteita, tulee nämä ryhmät huomioida kaikissa muissakin tavoitteissa.

Esillä oleva versio on tällä hetkellä luonnos 9.10.2017. Hyvinvointisuunnitelma tulee kaupunginvaltuuston käisttelyyn marraskuussa ja sen toteutumista seurataan ja raportoidaan vuosittain.

Lisätietoja:
Sari Välimäki, p. 014 2667739, sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi
Jyväskylän kaupungin hyvinvointikoordinaattori

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje