Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Jyväskylän kaupungin väestötietoja ja väestöarvio

Julkaisuja ei ole optimoitu mobiililaitteita varten.

Väestömäärän kehitys kaupungin perustamisesta nykyhetkeen

Esitys kertaa Jyväskylän kaupungin historiallisia tapahtumia väestömäärän kehityksen näkökulmasta.

Siirry esitykseen

Väestönmuutosten ennakkotilasto

Tilastokeskuksen kuukausittain julkaistavat väestönmuutosten ennakkotilastot löytyvät alla olevasta linkistä. Elokuun 2018 väestönmuutosten ennakkotilasto julkaistaan perjantaina 21.9.2018.

Siirry raporttiin linkistä: Väestömuutosten ennakkotilasto heinäkuu 2018

Väestörakenne ikävuosittain

Raporttiin on koottu Tilastokeskuksen tiedoista Keski-Suomen maakunnan, Jyväskylän seutukunnan sekä seutukuntaan kuuluvien kuntien väestörakenne sukupuolen ja ikävuosien mukaan jaoteltuna vuodesta 2010 alkaen. Tiedot päivitetty 29.3.2018.

Siirry raporttiin linkistä: Väestörakenne ikävuosittain

Väestön pääasiallinen toiminta ja väestölliset tunnusluvut

Julkaisussa voi tarkastella tietoja väestön pääasiallisesta toiminnasta sekä keskeisiä väestöllisiä tunnuslukuja Keski-Suomen maakunnan ja Jyväskylän seutukunnan kuntien osalta vuodesta 2000 alkaen. Tietoja päivitetään aina Tilastokeskuksen julkistaessa uusia lukuja. Tiedot päivitetty 02/2018.

Siirry raporttiin linkistä: Väestön pääasiallinen toiminta ja väestölliset tunnusluvut

Ulkomaan kansalaiset ja kieliryhmät

Jyväskylän ulkomaan kansalaisten osuudet ja kaupungin eri kieliryhmien koko vuodesta 2010 lähtien.

Siirry raporttiin linkistä: Ulkomaalainen väestö 2010-2017

Siirry raporttiin linkistä: Kieliryhmät 2010-2017

Asuntokunnat, asuntoväestö ja perheet

Tilastoon on koottu tietoja Jyväskylän asuntokunnista ja asuntoväestöstä vuosilta 2010-2017 ja perheiden määristä sekä muutoksista vuosilta 2010-2016. Tiedot päivitetty 05/2018.

Siirry raporttiin linkistä: Jyväskylän asuntokunnat, asuntoväestö ja perheet 2010-2017

Tulonjako, velkaantuneisuus ja pitkittynyt pienituloisuus

Tilastosta käy ilmi Jyväskylän asuntokuntien keskimääräiset tulot eri tulolajeissa, asuntoväestön jakautuminen tulokymmenyksiin, velkaantuneisuus sekä pitkittyneesti pienituloisten osuus aikavälillä 2010-2016. Tiedot päivitetty 6/2018.

Siirry raporttiin linkistä: Jyväskylän asuntoväestön tulojakauma, velkaantuneisuus ja pitkittynyt pienituloisuus

Muuttoliike

Muuttoliiketilastoon on visualisoitu Tilastokeskuksen tietokannoista lähtö-, tulo- ja nettomuuton lukuja Jyväskylän ja muiden kuntien välillä vuosilta 2014-2016. Lisäksi mukana on myös muuttajien taustatietoja iän, sukupuolen, pääasiallisen toiminnan sekä tuloluokkien mukaan vuosilta 2014-2015. Tilastoa päivitetään kerran vuodessa.

Siirry raporttiin linkistä: Jyväskylän muuttoliike

päivitetty 11.12.2017 (AI)

Jyväskylän väestö ikäryhmittäin 2001, 2009 - 2016 sekä ennuste vuosille 2020-2030

Ikäryhmä200120092010201120122013201420152016202020252030
0-6 9 397 10 732 10 835 10 906 11 094 11 027 10 974 10 928 10 596 9 960 10 130 10 350
7-12 8 481 7 653 7 721 7 835 7 949 8 249 8 459 8 722 8 922 9 200 8 450 8 350
13-15 4 203 4 339 4 207 4 072 3 906 3 816 3 838 3 913 4 019 4 470 4 650 4 100
16-64 81 467 88 792 89 243 89 632 90 030 90 076 90 075 90 487 91 238 93 220 96 470 98 950
65-74 8 201 9 810 10 365 11 055 11 744 12 411 12 995 13 644 13 846 15 550 15 000 14 950
75-84 5 149 6 164 6 221 6 227 6 322 6 520 6 810 6 907 7 364 8 400 11 400 13 000
85- 1 482 2 133 2 224 2 335 2 437 2 559 2 629 2 767 2 865 3 200 3 900 4 800
Yhteensä 118 380 129 623 130 816 132 062 133 482 134 658 135 780 137 368 138 850 144 000 150 000 154 500
0-14 20 664 21 249 21 341 21 358 21 603 21 804 22 004 22 275 22 203
15-64 82 884 90 267 90 665 91 087 91 376 91 364 91 342 91 775 92 572
65- 14 832 18 107 18 810 19 617 20 503 21 490 22 434 23 318 24 075
Yhteensä 118 380 129 623 130 816 132 062 133 482 134 658 135 780 137 368 138 850

Suuralue200120092010201120122013201420152016202020252030
Kantakaupunki 21 712 24 635 25 149 25 587 25 883 26 388 26 954 27 332 27 725 30 700 33 500 35 400
Kypärämäki-Kortepohja 9 805 10 316 10 537 10 747 11 101 11 227 11 475 11 941 12 075 12 300 12 200 12 100
Lohikoski-Seppälänkangas 4 725 4 615 4 650 4 639 4 689 4 684 4 704 4 706 4 713 4 700 4 600 4 700
Huhtasuo 8 472 8 666 8 691 8 751 8 797 8 931 9 011 9 098 9 373 9 400 9 800 10 000
Kuokkala 15 154 16 955 16 904 17 081 17 170 17 123 17 122 17 203 17 606 17 900 18 300 18 700
Keltinmäki-Myllyjärvi 6 790 7 504 7 524 7 565 7 588 7 528 7 574 7 454 7 334 7 100 7 000 6 900
Keljo 4 355 5 273 5 494 5 619 5 812 5 937 6 008 6 213 6 366 7 200 8 200 8 700
Halssila 5 167 5 410 5 479 5 449 5 516 5 605 5 808 6 056 6 063 6 300 6 200 6 200
Säynätsalo 3 462 3 349 3 340 3 340 3 374 3 350 3 310 3 294 3 350 3 400 3 400 3 400
Tikkakoski-Nyrölä 4 978 5 431 5 401 5 393 5 442 5 341 5 271 5 354 5 290 5 200 5 200 5 200
Palokka-Puuppola 12 396 14 412 14 395 14 706 14 866 15 105 15 135 15 267 15 533 16 500 17 400 17 900
Vaajakoski-Jyskä 13 695 14 601 14 588 14 750 14 847 14 853 14 775 14 754 14 725 14 800 15 600 16 100
Kuohu-Vesanka 1 687 2 110 2 118 2 177 2 268 2 304 2 331 2 349 2 340 2 500 2 700 2 700
Korpilahti 5 014 5 071 4 993 4 978 4 983 4 985 4 953 4 975 4 960 4 900 4 800 4 800
Ei tietoa 875 1 275 1 553 1 280 1 146 1 297 1 349 1 372 1 397 1 100 1 100 1 700
Yhteensä 118 287 129 623 130 816 132 062 133 482 134 658 135 780 137 368 138 850 144 000 150 000 154 500

Jyväskylän väestö iän mukaan suuralueittain 2001, 2009 - 2016

0-6 -vuotiaat200120092010201120122013201420152016
Kantakaupunki 811 977 984 1 004 1 043 1 088 1 112 1 132 1 134
Kypärämäki-Kortepohja 733 766 780 782 785 798 789 812 815
Lohikoski-Seppälänkangas 351 367 381 367 397 370 371 360 368
Huhtasuo 674 765 760 763 730 762 761 768 730
Kuokkala 1 515 1 582 1 546 1 498 1 484 1 461 1 473 1 451 1 407
Keltinmäki-Myllyjärvi 534 697 667 634 598 550 552 523 498
Keljo 385 520 573 596 645 651 649 642 598
Halssila 465 462 502 499 510 551 587 588 555
Säynätsalo 257 273 272 263 283 272 261 257 260
Tikkakoski-Nyrölä 493 641 661 669 687 648 614 638 608
Palokka-Puuppola 1 318 1 607 1 616 1 716 1 742 1 746 1 708 1 705 1 635
Vaajakoski-Jyskä 1 250 1 392 1 377 1 423 1 486 1 439 1 401 1 341 1 275
Kuohu-Vesanka 151 243 241 244 269 258 264 266 263
Korpilahti 402 377 379 372 371 368 373 371 369
Ei tietoa 58 63 96 76 64 65 59 74 81
Yhteensä 9 397 10 732 10 835 10 906 11 094 11 027 10 974 10 928 10 596

7-12 -vuotiaat200120092010201120122013201420152016
Kantakaupunki 690 586 597 598 617 656 714 753 792
Kypärämäki-Kortepohja 621 535 567 587 602 614 649 684 707
Lohikoski-Seppälänkangas 323 239 253 274 264 266 269 280 283
Huhtasuo 545 439 436 455 483 481 508 513 520
Kuokkala 1 307 1 049 1 018 983 972 995 1 022 1 041 1 037
Keltinmäki-Myllyjärvi 432 458 465 466 475 501 475 478 452
Keljo 441 462 474 469 470 497 536 545 565
Halssila 339 324 332 327 332 342 363 401 404
Säynätsalo 273 216 213 229 239 242 240 243 236
Tikkakoski-Nyrölä 460 459 458 476 479 488 492 523 547
Palokka-Puuppola 1 194 1 213 1 213 1 212 1 226 1 317 1 357 1 398 1 477
Vaajakoski-Jyskä 1 229 1 034 1 037 1 091 1 121 1 164 1 161 1 185 1 228
Kuohu-Vesanka 150 196 197 220 222 229 229 232 235
Korpilahti 402 348 347 339 354 366 359 365 362
Ei tietoa 75 95 124 109 93 91 85 81 77
Yhteensä 8 481 7 653 7 731 7 835 7 949 8 249 8 459 8 722 8 922
13-15 -vuotiaat200120092010201120122013201420152016
Kantakaupunki 353 367 360 338 336 328 333 355 388
Kypärämäki-Kortepohja 307 353 348 312 269 259 281 304 322
Lohikoski-Seppälänkangas 190 139 137 138 140 145 133 134 131
Huhtasuo 300 246 252 234 218 216 213 218 221
Kuokkala 639 556 541 559 533 482 456 450 485
Keltinmäki-Myllyjärvi 226 249 248 242 234 211 215 222 238
Keljo 245 261 243 231 230 245 236 239 238
Halssila 169 189 200 173 149 142 159 162 163
Säynätsalo 162 145 144 111 112 102 111 113 116
Tikkakoski-Nyrölä 210 257 240 223 232 227 218 201 195
Palokka-Puuppola 516 645 614 634 613 608 611 616 630
Vaajakoski-Jyskä 549 558 542 538 512 503 524 552 565
Kuohu-Vesanka 77 92 88 80 88 97 103 99 101
Korpilahti 221 210 198 193 178 187 176 187 174
Ei tietoa 39 72 62 66 62 64 69 61 52
Yhteensä 4 203 4 339 4 217 4 072 3 906 3 816 3 838 3 913 4 019

65-74 -vuotiaat200120092010201120122013201420152016
Kantakaupunki 2 251 2 127 2 205 2 356 2 431 2 554 2 600 2 667 2 653
Kypärämäki-Kortepohja 726 903 924 965 995 1 012 1 064 1 120 1 099
Lohikoski-Seppälänkangas 396 448 459 457 480 521 544 570 582
Huhtasuo 535 720 800 855 924 978 1 029 1 105 1 131
Kuokkala 451 717 794 900 1 050 1 166 1 264 1 378 1 499
Keltinmäki-Myllyjärvi 361 526 563 603 666 698 729 757 750
Keljo 210 250 277 306 352 388 433 477 504
Halssila 335 422 463 514 538 540 564 598 606
Säynätsalo 312 280 302 337 362 393 404 438 454
Tikkakoski-Nyrölä 298 432 478 505 504 499 511 536 526
Palokka-Puuppola 708 1 094 1 146 1 231 1 274 1 370 1 443 1 467 1 472
Vaajakoski-Jyskä 895 1 130 1 168 1 263 1 371 1 451 1 500 1 591 1 625
Kuohu-Vesanka 145 176 191 194 196 201 217 214 216
Korpilahti 561 536 525 528 558 579 630 651 646
Ei tietoa 17 49 70 41 43 61 63 75 83
Yhteensä 8 201 9 810 10 365 11 055 11 744 12 411 12 995 13 644 13 846

75-200120092010201120122013201420152016
Kantakaupunki 2 588 2 784 2 798 2 774 2 769 2 748 2 772 2 755 2 756
Kypärämäki-Kortepohja 601 710 737 753 779 816 856 923 988
Lohikoski-Seppälänkangas 250 312 322 342 370 380 380 370 390
Huhtasuo 270 450 461 429 462 504 552 570 695
Kuokkala 229 421 451 537 545 580 623 627 710
Keltinmäki-Myllyjärvi 186 276 283 297 307 334 357 368 408
Keljo 120 208 214 230 229 250 267 268 291
Halssila 238 378 377 369 378 403 421 463 505
Säynätsalo 223 254 266 261 259 250 244 245 256
Tikkakoski-Nyrölä 235 260 267 265 296 319 339 344 371
Palokka-Puuppola 490 721 720 759 791 827 887 937 993
Vaajakoski-Jyskä 611 797 816 840 867 910 960 984 1 049
Kuohu-Vesanka 87 94 100 102 107 115 120 134 139
Korpilahti 489 556 563 548 551 544 548 561 575
Ei tietoa 14 76 70 56 49 99 113 125 103
Yhteensä 6 631 8 297 8 445 8 562 8 759 9 079 9 439 9 674 10 229

85-200120092010201120122013201420152016
Kantakaupunki 721 824 835 856 890 916 918 935 915
Kypärämäki-Kortepohja 105 195 221 229 221 228 208 241 254
Lohikoski-Seppälänkangas 47 59 68 87 97 94 91 90 106
Huhtasuo 36 74 80 72 84 98 110 121 186
Kuokkala 36 91 96 140 157 161 167 169 189
Keltinmäki-Myllyjärvi 29 50 53 56 59 61 62 68 80
Keljo 13 60 68 76 76 75 83 84 86
Halssila 48 118 136 137 132 133 142 158 176
Säynätsalo 42 50 57 62 62 67 62 63 59
Tikkakoski-Nyrölä 43 55 60 71 71 77 78 79 83
Palokka-Puuppola 124 181 167 176 185 203 227 233 224
Vaajakoski-Jyskä 114 167 173 187 206 215 237 254 263
Kuohu-Vesanka 11 16 18 19 20 21 19 20 22
Korpilahti 110 146 150 141 152 155 161 175 169
Ei tietoa 3 47 42 26 25 55 64 77 33
Yhteensä 1 482 2 133 2 224 2 335 2 437 2 559 2 629 2 767 2 865

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje