Suoraan sisältöön

PUTKILAHDEN KYLÄSELVITYS

Ajankohtaista

Putkilahden kyläselvitysehdotus on valmistunut, kyläilta pidetään 18.8.2016

Putkilahden kyläselvityksestä on valmistunut ehdotus kommentointia varten. Seuraava kyläilta pidetään torstaina 18.8. Putkilahden Koulupuistolla (Vespuolentie 1977) klo 18.00 alkaen. Illassa esitellään kyläselvityksen lopputulemia sekä kyläselvityksen yhteydessä laadittua vesihuoltoselvitystä.

Kyläselvityksen tavoitteena on ollut selvittää maankäytön suunnittelutarpeet ja löytää oikea väline Putkilahden kyläalueen rakentamisen ohjaamiseen. Keskeisenä kysymyksenä selvitystyössä on ollut: onko alueelle tarpeen laatia osayleiskaavaa vai voidaanko rakentamista ohjata kyläselvityksen avulla?

Selvityksen lopputuotteena, kyläselvitysraportin lisäksi, rakentamista ohjaamaan on laadittu kaksi tavoitekarttaa ja niihin liittyvä tavoiteohjeistus. Tavoitekartassa osoitetuilla rakentamisen kannalta suotuisilla alueilla kaava-alueen ulkopuolella ja osittain kaava-alueella voidaan rakentamista luvittaa vähäisissä määrin poikkeamispäätöksillä ja suunnittelutarveratkaisuilla tavoiteohjeistuksen mukaisesti.

Kyläselvitys liitemateriaaleineen on nähtävillä ja palautteen antamista varten näillä kyläselvityksen nettisivuilla 23.6.-31.8.2016 välisen ajan. Kyläselvitysraportti liitekarttoineen on nähtävillä myös kyläkauppa Virranpohjassa. Palautetta kyläselvityksestä voi antaa koko nähtävilläolon ajan sähköpostitse tai kirjeitse Arto Sipiselle tai Sarita Humpille. Puhelimella kyläselvityksen tekijän tavoittaa lomakauden jälkeen 8.8.alkaen.

Kyläselvitys:

Kyläselvityksen liitteet:

Lähtökohtia

Jyväskylän kaupunki käynnistää Korpilahdella Putkilahden kyläselvityksen laatimisen keväällä 2015. Kyläselvityksen tarkoituksena on selvittää kyläalueen maankäytön suunnittelutarpeet. Rakentamisen tiivistämismahdollisuuksia selvitetään niin rantojen kuin kuivanmaankin osalta. Lisäksi selvitetään rantayleiskaavan muut muutostarpeet kyläalueella sekä laajentumistarpeet osayleiskaavaksi. Kyläselvityksellä ei ole oikeudellisia vaikutuksia eikä se ole suunnitelma tai kaava, jonka mukaan rakentamista voitaisiin ohjata suoraan. Mahdollisesta kaavan laatimisesta päätetään erikseen. Alueen yhdistysten ja asukkaiden toivotaan ottavan aktiivisesti osaa selvitystyöhön. Yhteistyön kautta on mahdollisuus viedä eteenpäin muita kuin maankäyttöä koskevia kylän kehittämiseen vaikuttavia asioita.

Kyläselvitysaineistoa

Korkeusvarjostus

Kyläkyselyn tulokset, uudisrakentaminen

Maankäyttöä ohjaavat tekijät

Rakentamistilanne ja pohjavesialue

Selvitysalueen rajaus

Selvitysalueen rajaus ja päijänteen rantaosayleiskaava

Kyläillan 22.10.2015 aineisto

Kyläillan 2.6.2015 esitys

Yhteyshenkilöt

Suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, puh. 014 266 5062

Erikoissuunnittelija Sarita Humppi, puh. 050 311 8502

sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta