Suoraan sisältöön

TOURUJOEN SUUNNITTELU

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti maaliskuussa 2015 Tourujoen vesivoimalaitoksen lakkauttamisesta sekä joen ennallistamisesta. Tämä päätös tehtiin Tourujoen kehittämissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Kehittämissuunnitelmaan voit tutustua kokonaisuudessaan täällä [pdf, 16 Mt].

Tourujoen kunnostussuunnittelu käynnistyy vuonna 2016. Sen yhteydessä laaditaan koko joelle yleissuunnitelma. Joen kunnostuksen lähtökohtana on kalojen nousun mahdollistaminen, joen palauttaminen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, jokimaiseman kehittäminen sekä virkistysolosuhteiden parantaminen. Yleissuunnitelmaan liittyy itse jokeen kohdistuvien kunnostustoimien lisäksi esim. virkistysreittien kehittämistarpeita ja kasvillisuuden kehittämissuosituksia.

Kunnostussuunnittelun pohjaksi on Tourujoesta laadittu jaksottainen lähtökohtien, reunaehtojen ja tavoitteiden kuvaus, joka löytyy täältä

Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelman luonnokset valmistuvat syksyn 2016 kuluessa. Niitä tullaan esittelemään yleisölle myöhemmin kerrottavina ajankohtina.

Tourujoen kunnostukseen liittyy läheisesti kysymys yläpuolisten vesistöjen säännöstelystä. Säännöstely tullaan todennäköisesti lakkauttamaan. Kunnostuksen yleissuunnitelman yhteydessä tullaan tekemään myös arviointi säännöstelyn lakkautuksen vaikutuksista.

Yleissuunnitelma valmistuu vuonna 2017. Tämän jälkeen haetaan tarvittavia vesilain mukaisia lupia. Tourujoen kunnostuksen toteutus käynnistyy aikaisintaan vuonna 2018.

Lisätietoa Tourujoen kunnostuksesta ja Tourujokilaakson muista kehittämisajatuksista antavat kaavoitusbiologi Anne Laita, puh. 014 - 266 5032 sekä maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, puh. 014 - 266 5060, sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi.

tourujoki havainnekuva
Havainnekuva Tourujoen koskiosuudesta Kankaan alueen kohdalla, VSU maisema-arkkitehdit Oy

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta